Artikelen 1.121 - 1.130 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

In Genesis 9:20-23 wordt een stukje behandeld dat gaat over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet. Noach plantte een wijngaard en dronk wijn. Hij werd zo dronken dat hij zich ontblootte in zijn tent.… Jehoeda, 07-12-2007
Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Zij wilden naam maken om de continuïteit van het menselijke ras te laten voortbe… Jehoeda, 07-12-2007
Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14

Torastudie: Noach en de Ark - Genesis 6:9-14

In Genesis 6:9-14 wordt verteld dat Noach de enige rechtvaardige is op aarde. God besluit om de mensheid te vernietigen. Alleen Noach en zijn familie (de zonen Sem, Cham en Jafeth) zullen worden gespa… Jehoeda, 06-12-2007
Torastudie: Noach en de Zondvloed - Genesis 7-9

Torastudie: Noach en de Zondvloed - Genesis 7-9

Genesis 7:1-9:6 vertelt over Noach en de Zondvloed. Nadat Noach de Ark klaar heeft gemaakt (het duurde 120 jaar), krijgt Noach de opdracht van God de Ark binnen te gaan. De Zondvloed begint. Het gaat… Jehoeda, 06-12-2007
Wijzen uit het oosten waren zo dom nog niet

Wijzen uit het oosten waren zo dom nog niet

Het lijkt merkwaardig dat de wijzen uit het oosten zo laat waren. Hoewel zij in menig kerststal gelijk met de herders bij de kribbe staan, is dit volgens de bijbel niet zo gegaan. De wijzen hebben Jez… Opgelost, 05-12-2007
Het scheppingsverhaal

Het scheppingsverhaal

Het scheppingsverhaal is een verhaal dat in de bijbel staat in het boek Genesis. Het verhaal gaat over het ontstaan van de hemel en de aarde. Annie, 04-12-2007
Jodendom: Stichting van het Chassidisme

Jodendom: Stichting van het Chassidisme

In 1734 (Joodse jaar 5494) werd door de Baal Shem Tov het Chassidisme gesticht. In die dagen was de leer van de Tora het enige pad van het Jodendom en de ongeletterde en niet-geschoolde Joden werden a… Jehoeda, 03-12-2007
Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6

Torastudie: God berouwt de mens - Genesis 5:1 en 6:6

In Genesis 5:1 en Genesis 6:6 komen respectievelijk het geslachtsregister van Adam en het berouw van God over de schepping van de mens aan de orde. Het begrip berouw toegepast op de tijdloze God, bete… Jehoeda, 02-12-2007
Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

Kaddiesj-gebed - het Joodse gebed voor overledenen

De inhoud van het kaddiesj-gebed is het belijden en het onvoorwaardelijk aanvaarden van Gods wereldleiding, zowel voor het geheel als voor het individu. Dit in alle omstandigheden van het leven, zelfs… Jehoeda, 01-12-2007
Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

Torastudie: De vrije wil - Genesis 3:18-22

In Genesis 3:18-22 merkt G'd op dat de mens een vrije wil heeft die kan kiezen tussen goed en kwaad. Dit concept is een fundamenteel principe en een pilaar van de Tora en zijn geboden. De mens is daar… Jehoeda, 30-11-2007