Artikelen 1 - 10 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De betekenis van symbolen in de Bijbel

De betekenis van symbolen in de Bijbel

De Bijbel staat vol met symboliek. De taal die in de Bijbel wordt gebruikt kan meerdere betekenissen bevatten. De letterlijke betekenis is vaak makkelijker te begrijpen dan de symbolische betekenis. V… Theofilus, 30-11-2020
Het Magnificat: de lofzang van Maria (Lucas 1: 46 - 55)

Het Magnificat: de lofzang van Maria (Lucas 1: 46 - 55)

De evangelist Lucas beschrijft hoe Maria haar lofzang zingt als ze Elizabet begroet. Traditioneel wordt de lofzang van Maria het Magnificat genoemd, naar het eerste woord van het lied in het Latijn: '… Theofilus, 25-11-2020
De annunciatie: de engel Gabriël bezoekt Maria (Lucas 1)

De annunciatie: de engel Gabriël bezoekt Maria (Lucas 1)

De evangelist Lucas beschrijft hoe de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth wordt gezonden. Hij krijgt de opdracht om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden. De Heilige Geest zal de maag… Theofilus, 17-11-2020
De symbolische betekenis van lichaamsdelen in de Bijbel

De symbolische betekenis van lichaamsdelen in de Bijbel

Het menselijk lichaam is een veelzijdig symbool in de Bijbel. Het lichaam symboliseert bijvoorbeeld de gemeente van Christus. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en Christus is het hoofd. Ook de ve… Theofilus, 16-11-2020
De symbolische betekenis van bomen in de Bijbel

De symbolische betekenis van bomen in de Bijbel

In de Bijbel worden veel bomen genoemd. Bomen hebben een belangrijke symbolische betekenis. Al in het begin van de Bijbel wordt er over bomen geschreven. Twee bijzondere bomen worden genoemd; de boom… Theofilus, 10-11-2020
De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)

De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)

Het scheppingsverhaal uit Genesis 1:1 - 2:3 is zorgvuldig opgebouwd. Het getal zeven heeft een centrale rol in het verhaal. Allereerst is de schepping van hemel en aarde opgedeeld in zeven dagen. Veel… Theofilus, 06-11-2020
Beschermheilige tegen waanzin  Sebastianus van Rome

Beschermheilige tegen waanzin Sebastianus van Rome

Van alle beschermheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk is Sebastianus (Sint-Sebastiaan) van Rome een van de bekendste schutspatronen. Veel schuttersverenigingen zijn naar hem vernoemd. Deze patroonheil… Orion, 03-11-2020
De symbolische betekenis van dieren in de Bijbel

De symbolische betekenis van dieren in de Bijbel

Dieren nemen in de Bijbel een bijzondere plaats in. Ze zijn geschapen op de zesde dag. Op deze dag heeft God ook de mensen gemaakt. Dieren zijn geschapen naar hun aard. Elk dier is anders. Sommige die… Theofilus, 12-10-2020
Tehilliem: Psalm 92  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 92 een Joodse uitleg

Psalm 92, dat elke Shabbat door de Levieten in de Heilige Tempel werd gezongen, spreekt over de Komende Wereld en troost de harten van hen die door lijden zijn verpletterd. Shabbat is de dag waarop ge… Jehoeda, 30-09-2020
Beschermheilige tegen droogte en brand  Florianus van Lorch

Beschermheilige tegen droogte en brand Florianus van Lorch

De Rooms-Katholieke Kerk telt vele beschermheiligen. De Romeinse opperbevelhebber Florianus van Lorch is er een van. Hij werd begin 4de eeuw begraven in het Oostenrijkse Lorch, nabij de huidige basili… Orion, 29-09-2020