Artikelen 1 - 10 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De betekenis van symbolen in de Bijbel

De betekenis van symbolen in de Bijbel

De Bijbel staat vol met symboliek. De taal die in de Bijbel wordt gebruikt kan meerdere betekenissen bevatten. De letterlijke betekenis is vaak makkelijker te begrijpen dan de symbolische betekenis. V… Theofilus, 30-11-2020
Het Magnificat: de lofzang van Maria (Lucas 1: 46 - 55)

Het Magnificat: de lofzang van Maria (Lucas 1: 46 - 55)

De evangelist Lucas beschrijft hoe Maria haar lofzang zingt als ze Elizabet begroet. Traditioneel wordt de lofzang van Maria het Magnificat genoemd, naar het eerste woord van het lied in het Latijn: '… Theofilus, 25-11-2020
De annunciatie: de engel Gabriël bezoekt Maria (Lucas 1)

De annunciatie: de engel Gabriël bezoekt Maria (Lucas 1)

De evangelist Lucas beschrijft hoe de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth wordt gezonden. Hij krijgt de opdracht om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden. De Heilige Geest zal de maag… Theofilus, 17-11-2020
De symbolische betekenis van lichaamsdelen in de Bijbel

De symbolische betekenis van lichaamsdelen in de Bijbel

Het menselijk lichaam is een veelzijdig symbool in de Bijbel. Het lichaam symboliseert bijvoorbeeld de gemeente van Christus. De gemeenteleden zijn de lichaamsdelen en Christus is het hoofd. Ook de ve… Theofilus, 16-11-2020
De symbolische betekenis van bomen in de Bijbel

De symbolische betekenis van bomen in de Bijbel

In de Bijbel worden veel bomen genoemd. Bomen hebben een belangrijke symbolische betekenis. Al in het begin van de Bijbel wordt er over bomen geschreven. Twee bijzondere bomen worden genoemd; de boom… Theofilus, 10-11-2020
De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)

De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)

Het scheppingsverhaal uit Genesis 1:1 - 2:3 is zorgvuldig opgebouwd. Het getal zeven heeft een centrale rol in het verhaal. Allereerst is de schepping van hemel en aarde opgedeeld in zeven dagen. Veel… Theofilus, 06-11-2020
Beschermheilige tegen waanzin  Sebastianus van Rome

Beschermheilige tegen waanzin Sebastianus van Rome

Van alle beschermheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk is Sebastianus (Sint-Sebastiaan) van Rome een van de bekendste schutspatronen. Veel schuttersverenigingen zijn naar hem vernoemd. Deze patroonheil… Orion, 03-11-2020
Waarom behoren de Samaritanen niet tot het Joodse volk?

Waarom behoren de Samaritanen niet tot het Joodse volk?

Toen de Assyriërs de Joden van het Tien Stammenrijk verdreven uit Israël, brachten zij de Koetiem, een buitenlands volk uit Koeta, naar het lege Samariagebied. De Koetiem (Samaritanen) waren volgens d… Jehoeda, 16-10-2020
De symbolische betekenis van dieren in de Bijbel

De symbolische betekenis van dieren in de Bijbel

Dieren nemen in de Bijbel een bijzondere plaats in. Ze zijn geschapen op de zesde dag. Op deze dag heeft God ook de mensen gemaakt. Dieren zijn geschapen naar hun aard. Elk dier is anders. Sommige die… Theofilus, 12-10-2020
Jodendom: de acacia  hout van dwaasheid

Jodendom: de acacia hout van dwaasheid

De acacia wordt veelvuldig in de Joodse Bijbel genoemd. In het Hebreeuws wordt de boom aangeduid als 'shitah' dat 'buigen' betekent omdat de takken van de boom niet zozeer omhoog groeien maar maar mee… Jehoeda, 08-10-2020