Artikelen 1 - 10 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het systeem werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profiel… Lianne5823, 04-12-2019
Profijt of spijt van de zomertijd?

Profijt of spijt van de zomertijd?

Altijd wintertijd. Geen zorgen, dat betekent niet dat het altijd vriest en sneeuwt. Het betekent dat we de klok niet meer verzetten, en het hele jaar door de wintertijd aanhouden. Anno 2019 wordt de k… E-writings, 04-11-2019
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (de Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt samen met de Wzd (wet zorg en dwang) de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuize… Katinka900, 30-09-2019
AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

Op 25 mei 2018 vond de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/GDPR plaats. Sindsdien bestaat voor een organisatie een grotere verantwoordelijkheid ('accountability') om persoo… Aucourant, AVG, 12-03-2019
AVG: de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

AVG: de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste regelingen omtrent de privacywetgeving, oftewel de regels voor het omgaan met persoonsgevoelige informatie van betrokkenen.… Aucourant, AVG, 11-12-2018
AVG: Wat zijn mijn privacyrechten?

AVG: Wat zijn mijn privacyrechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt sinds 25 mei 2018 de privacywetgeving in de landen van de EU waaronder Nederland. Met de invoering van de AVG in de lidstaten is het recht op p… Aucourant, AVG, 10-12-2018
Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in Nederland grondwater onttrekken, hiervoor is het verplicht om melding te doen bij het waterschap of de provincie of in een aantal gevallen verplicht om een… Blauwevinvis, 25-06-2018
Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Een ongeluk is nooit leuk en kan voor veel narigheid zorgen. Naast lichamelijk letsel en materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Een slachtoffer van een ongeluk kan veel emotio… Brubo, 11-06-2018
AVG: Privacywetgeving EU

AVG: Privacywetgeving EU

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) ingevoerd. In Nederland wordt deze wet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. De Wet bescherming persoonsgegeven… Jazzko, 31-05-2018
Schrijf mee!