Artikelen 1 - 10 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Arbeidsongeschiktheid in België

Arbeidsongeschiktheid in België

Een arts bepaalt op basis van een officiële schaal hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is. Wie voor meer dan 2/3e arbeidsongeschikt wordt erkend is volledig arbeidsongeschikt. Wie als arbeider of… Brunos, 10-12-2020
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kort

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kort

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan in het kort de belangrijkste privacyregels voor het verwerken van persoonsgevoelige informatie van burgers uit landen van de EU. Vanaf 25 mei… Aucourant, 05-11-2020
SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het systeem werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profiel… Lianne5823, 04-12-2019
Profijt of spijt van de zomertijd?

Profijt of spijt van de zomertijd?

Altijd wintertijd. Geen zorgen, dat betekent niet dat het altijd vriest en sneeuwt. Het betekent dat we de klok niet meer verzetten, en het hele jaar door de wintertijd aanhouden. Anno 2019 wordt de k… E-writings, 04-11-2019
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (de Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt samen met de Wzd (wet zorg en dwang) de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuize… Katinka900, 30-09-2019
AVG: Wat is de betekenis van de verantwoordingsplicht?

AVG: Wat is de betekenis van de verantwoordingsplicht?

Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bestaat voor organisaties een grotere verantwoordelijkheid om persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen. De introductie van… Aucourant, 12-03-2019
AVG: de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

AVG: de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan de zes grondslagen op basis waarvan een organisatie persoonsgegevens kan gaan verwerken. Een voorbeeld van een grondslag is de toestemming di… Aucourant, 11-12-2018
AVG: Welke privacyrechten bij persoonsgegevensverwerking?

AVG: Welke privacyrechten bij persoonsgegevensverwerking?

De AVG beschrijft 8 privacyrechten die een betrokkene kan inroepen om zich te beschermen tegen een inbreuk op het recht op privacy. Door de privacyrechten kunnen betrokkenen bepalen hoe organisaties o… Aucourant, 10-12-2018
Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in Nederland grondwater onttrekken, hiervoor is het verplicht om melding te doen bij het waterschap of de provincie of in een aantal gevallen verplicht om een… Blauwevinvis, 25-06-2018