InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (de Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt samen met de Wzd (wet zorg en dwang) de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhu… Katinka900, 30-09-2019
AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

Op 25 mei 2018 was de invoering van de AVG/GDPR. Daarbij neemt voor organisatie de verantwoordelijkheid ('accountability') toe om persoonsgegevens te beschermen. De introductie van de 'verantwoordings… Aucourant, AVG, 12-03-2019
Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

Het legaliteitsbeginsel vereist dat al het overheidshandelen dat burgers in hun vrijheid of eigendom beperkt, op een wettelijke grondslag dient te berusten. De overheid mag niet ingrijpen in de rechte… Aucourant, 15-02-2019
Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Een staat kan zichzelf een 'rechtsstaat' noemen als deze zich inzet voor de bescherming en handhaving van de grondrechten, het legaliteitsbeginsel, een machtsverdeling tussen de verschillende staatsor… Aucourant, 09-01-2019
AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 in de landen van de EU heeft geleid tot de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het Nederlandse sta… Aucourant, AVG, 27-12-2018
AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste regelingen omtrent de privacywetgeving, oftewel de regels voor het omgaan met persoonsgevoelige informatie. Sinds 25 mei 201… Aucourant, AVG, 11-12-2018
Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

De vertrouwensregel is een belangrijke regel van ongeschreven staatsrecht. De relatie tussen de verschillende Nederlandse staatsorganen blijkt uit de vertrouwensregel, de ministeriële verantwoordelijk… Aucourant, 10-12-2018
AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt sinds 25 mei 2018 de privacywetgeving in de landen van de EU waaronder Nederland. Met de invoering in de lidstaten is het recht op privacy voor… Aucourant, AVG, 10-12-2018
Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
Afschietbuis vuurwerk verplicht bij aankoop vuurpijlen

Afschietbuis vuurwerk verplicht bij aankoop vuurpijlen

Vanaf december 2018 is het voor verkopers van vuurwerk verplicht om een afschietbuis mee te leveren bij de aankoop van vuurpijlen. Dit is één van de maatregelen die de overheid neemt om de kans op ong… Dessal, 08-10-2018
Schrijf mee!