InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Waar, wanneer en waarom geldt het legaliteitsbeginsel?

Waar, wanneer en waarom geldt het legaliteitsbeginsel?

Het legaliteitsbeginsel vereist dat al het overheidshandelen dat burgers in hun vrijheid of eigendom beperkt, op een wettelijke grondslag dient te berusten. De overheid mag niet ingrijpen in de rechte… Aucourant, 15-02-2019
AVG: Welke persoonsgegevens mag een organisatie verwerken?

AVG: Welke persoonsgegevens mag een organisatie verwerken?

De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 in de landen van de EU heeft geleid tot de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het Nederlandse sta… Aucourant, AVG, 27-12-2018
Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

De vertrouwensregel is een belangrijke regel van ongeschreven staatsrecht. De relatie tussen de verschillende Nederlandse staatsorganen blijkt uit de vertrouwensregel, de ministeriële verantwoordelijk… Aucourant, 10-12-2018
AVG: Welke privacyrechten heeft iemand per 25 mei 2018?

AVG: Welke privacyrechten heeft iemand per 25 mei 2018?

De AVG regelt sinds 25 mei 2018 de privacywetgeving in Nederland en alle andere landen van de EU. In 2018 zijn er een aantal privacyrechten bijgekomen, waardoor het recht op privacy voor personen in d… Aucourant, AVG, 10-12-2018
Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
Afschietbuis vuurwerk verplicht bij aankoop vuurpijlen

Afschietbuis vuurwerk verplicht bij aankoop vuurpijlen

Vanaf december 2018 is het voor verkopers van vuurwerk verplicht om een afschietbuis mee te leveren bij de aankoop van vuurpijlen. Dit is één van de maatregelen die de overheid neemt om de kans op ong… Dessal, 08-10-2018
GGZ: De verschillende soorten Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ: De verschillende soorten Geestelijke Gezondheidszorg

Anno 2018 krijgen ruim 4 op de 10 Nederlanders te maken met psychische problemen. Deze problemen kunnen vervelende beperkingen met zich meebrengen en je wil hier natuurlijk zo snel mogelijk van af. De… Javier, 08-10-2018
Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in Nederland grondwater onttrekken, hiervoor is het verplicht om melding te doen bij het waterschap of de provincie of in een aantal gevallen verplicht om een… Blauwevinvis, 25-06-2018
Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Een ongeluk is nooit leuk en kan voor veel narigheid zorgen. Naast lichamelijk letsel en materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Een slachtoffer van een ongeluk kan veel emotio… Brubo, 11-06-2018
AVG: Privacywetgeving EU

AVG: Privacywetgeving EU

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) ingevoerd. In Nederland wordt deze wet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. De Wet bescherming persoonsgegeven… Jazzko, 31-05-2018
Schrijf mee!