Artikelen 1 - 10 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI: fraude tegengaan door middel van profilering

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het systeem werd in 2014 ingevoerd. Het is een systeem dat de overheid gebruikt om persoonsgegevens van Nederlandse burgers te analyseren om zo risico-profiel… Lianne5823, 04-12-2019
Profijt of spijt van de zomertijd?

Profijt of spijt van de zomertijd?

Altijd wintertijd. Geen zorgen, dat betekent niet dat het altijd vriest en sneeuwt. Het betekent dat we de klok niet meer verzetten, en het hele jaar door de wintertijd aanhouden. Anno 2019 wordt de k… E-writings, 04-11-2019
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (de Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt samen met de Wzd (wet zorg en dwang) de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuize… Katinka900, 30-09-2019
AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

AVG: de verantwoordingsplicht van organisaties

Op 25 mei 2018 was de invoering van de AVG/GDPR. Daarbij neemt voor organisatie de verantwoordelijkheid ('accountability') toe om persoonsgegevens te beschermen. De introductie van de 'verantwoordings… Aucourant, AVG, 12-03-2019
Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

Legaliteitsbeginsel: geen bevoegdheid zonder wet

Het legaliteitsbeginsel vereist dat al het overheidshandelen dat burgers in hun vrijheid of eigendom beperkt, op een wettelijke grondslag dient te berusten. De overheid mag niet ingrijpen in de rechte… Aucourant, 15-02-2019
Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Waarom bestaat de Nederlandse wet?

Een staat kan zichzelf een 'rechtsstaat' noemen als deze zich inzet voor de bescherming en handhaving van de grondrechten, het legaliteitsbeginsel, een machtsverdeling tussen de verschillende staatsor… Aucourant, 09-01-2019
AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?

De invoering van dezelfde Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 in de landen van de EU heeft geleid tot de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het Nederlandse sta… Aucourant, AVG, 27-12-2018
AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

AVG: Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens verwerken?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de belangrijkste regelingen omtrent de privacywetgeving, oftewel de regels voor het omgaan met persoonsgevoelige informatie. Sinds 25 mei 201… Aucourant, AVG, 11-12-2018
Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

Vertrouwensregel: de betekenis voor parlement & kabinet

De vertrouwensregel is een belangrijke regel van ongeschreven staatsrecht. De relatie tussen de verschillende Nederlandse staatsorganen blijkt uit de vertrouwensregel, de ministeriële verantwoordelijk… Aucourant, 10-12-2018
AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

AVG: Wat zijn mijn privacyrechten per 25 mei 2018?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt sinds 25 mei 2018 de privacywetgeving in de landen van de EU waaronder Nederland. Met de invoering in de lidstaten is het recht op privacy voor… Aucourant, AVG, 10-12-2018
Schrijf mee!