InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Achtergronden bij de brief van Judas

Achtergronden bij de brief van Judas

In de brief van Judas worden veel verwijzingen gemaakt naar personen en plaatsen die in het Oude Testament voorkomen. Zo worden, in volgorde, Egypte, Sodom en Gomorra, de aartsengel Michaël, Kaïn, Bil… Theoloog, Brief van Judas, 08-09-2016
De visie van kerkvader Augustinus van Hippo op seksualiteit

De visie van kerkvader Augustinus van Hippo op seksualiteit

Augustinus van Hippo leefde van 354 tot 430. Deze kerkvader heeft door zijn geschriften een belangrijke invloed gehad op het christelijke denken. Augustinus heeft zich in zijn schrijven veelvuldig bez… Theofilus, 24-08-2016
De binnengeslopen mensen in Judas 1:4

De binnengeslopen mensen in Judas 1:4

De brief van Judas diende vooral als een waarschuwing aan 'de geroepenen' voor mensen die waren binnengeslopen. De vraag luidt wie deze mensen waren. Waren zij deel van de christelijke gemeenschap? Re… Theoloog, Brief van Judas, 24-08-2016
De 'Judas' die de brief van Judas schreef

De 'Judas' die de brief van Judas schreef

In de opening van de brief van Judas stelt de auteur van de brief zichzelf voor. Hij noemt zichzelf Judas en vertelt dat hij een dienstknecht van Jezus is en de broer van Jakobus. Deze vreemde manier… Theoloog, Brief van Judas, 11-08-2016
De schepping uit Genesis 1 verwerkt voor liturgie en preek

De schepping uit Genesis 1 verwerkt voor liturgie en preek

Het verhaal van de schepping, zoals het verteld wordt in Genesis 1, is een prachtige eenheid. Het is ook een lang tekstgedeelte om ineens te lezen in een viering of kerkdienst. Door de tekst per dag t… Theofilus, 10-08-2016
Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Jodendom: Tora alleen bestuderen met klassiek Joodse bronnen

Om de Tora goed te kunnen bestuderen mogen alleen erkende klassiek Joodse bronnen gebruikt worden, zoals de Mishna, Tosefta, Baraita, Talmoed, Kabbala, Pirkei Avot, Misneh Tora, etc. Deze na-Bijbelse… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 02-08-2016
Schaal- en schelpdieren gezond of ongezond en de Bijbel

Schaal- en schelpdieren gezond of ongezond en de Bijbel

Schaal- en schelpdieren worden voortgebracht door de zee en de Nederlandse wateren bieden een thuis aan een waaier aan schaal- en schelpdieren. Voorbeelden van schaaldieren zijn kreeft, garnalen en kr… Tartuffel, Thora voor christenen, 01-08-2016
De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52

De jonge man in een linnen gewaad in Marcus 14:51-52

In Marcus 14 wordt onder andere beschreven hoe Jezus werd verraden en gearresteerd. In het verhaal beschrijft Marcus echter iets vreemds. Een jonge man, die alleen een linnen gewaad aan had volgde Jez… Theoloog, 21-07-2016
Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Er is een kleine groep gelovige niet-Joden die meent dat ze de Joodse Tora moet naleven net zoals de eerste volgelingen van Jezus dit deden. Deze niet-Joden wekken de indruk Joodse feesten te vieren,… Etsel, Joden/Noachieden, 17-07-2016
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12a

De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12a

In zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op wat de oudste bedoelde met 'de waarheid zelf'. Gaat het hier over Jezus, of de H… Theoloog, 3 Johannes, 08-07-2016