Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De symbolische betekenis van letters in de Hebreeuwse Bijbel

De symbolische betekenis van letters in de Hebreeuwse Bijbel

Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit tweeëntwintig letters. Deze Hebreeuwse letter zijn niet zomaar een aantal abstracte taalkundige elementen waar je woorden en zinnen mee kunt samenstellen, zoals dat… Theofilus, 20-02-2019
De symbolische betekenis van letters en alfabet in de Bijbel

De symbolische betekenis van letters en alfabet in de Bijbel

Letters krijgen betekenis als ze met andere letters een woord vormen. Een enkele letter zegt vaak nog niet zoveel, maar soms wel. Voorbeelden daarvan zijn er in de Bijbel te vinden. In de tijd van de… Theofilus, 18-02-2019
Torastudie: Lijden van de rechtvaardige  Numeri 14:17-18

Torastudie: Lijden van de rechtvaardige Numeri 14:17-18

De vraag is: waarom lijdt ook de rechtvaardige? Het is een groot misverstand onder veel gelovigen dat G'd alleen straft als zonden worden begaan. Toch blijkt dat G'd ook de rechtvaardigen uitdagingen… Jehoeda, 15-02-2019
Het leven van Johannes de Doper en zijn betekenis

Het leven van Johannes de Doper en zijn betekenis

Johannes de Doper is de voorloper van Jezus. Hij is de zoon van twee vrome oude mensen, Zacharias en Elisabet. Deze twee konden eerst geen kinderen krijgen. De engel Gabriël vertelde Zacharias dat hij… Theofilus, 04-02-2019
De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1

De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1

"In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1:1 - HSV 2010). Met die zin opent het verhaal dat de Bijbel ons vertelt over God en de mens. Hoewel het een simpele zin lijkt, die de verhouding t… Theoloog, 04-02-2019
Tehilliem: Psalm 67  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 67 een Joodse uitleg

Psalm 67 staat bekend als een speciaal vereerd gebed. Het spreekt ook van het tijdperk van het verzamelen van de ballingen en de oorlogen van Gog en Magog, een tijd waarin 'de Heer één zal zijn'. Rabb… Jehoeda, 28-01-2019
Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?

Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?

In het schrijven over de satan of de duivel in de Bijbel is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk is er weinig aandacht voor de satan. In het Oude Testament wordt hij vooral omschreven als een vijand… Theofilus, 23-01-2019
De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

Jezus heeft veel volgers. Vanuit die groep mensen kiest hij twaalf mannen die hij in het bijzonder onderwijst. Deze twaalf leerlingen, discipelen, gaan met Jezus mee. Ze zien de wonderen die hij doet… Theofilus, 21-01-2019
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door… Jehoeda, 15-01-2019
Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst van Jezus Christus. In deze geslachtslijst spelen getallen een bijzondere rol. Het zijn niet zomaar getallen, maar ze hebben een duidelijke symboli… Theofilus, 14-01-2019