Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1

De schepping van hemel en aarde in Genesis 1:1

"In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1:1 - HSV 2010). Met die zin opent het verhaal dat de Bijbel ons vertelt over God en de mens. Hoewel het een simpele zin lijkt, die de verhouding t… Theoloog, 04-02-2019
Tehilliem: Psalm 67  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 67 een Joodse uitleg

Psalm 67 staat bekend als een speciaal vereerd gebed. Het spreekt ook van het tijdperk van het verzamelen van de ballingen en de oorlogen van Gog en Magog, een tijd waarin 'de Heer één zal zijn'. Rabb… Jehoeda, 28-01-2019
Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?

Wat staat er in de Bijbel over de duivel of satan?

In het schrijven over de satan of de duivel in de Bijbel is een ontwikkeling te zien. Aanvankelijk is er weinig aandacht voor de satan. In het Oude Testament wordt hij vooral omschreven als een vijand… Theofilus, 23-01-2019
De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

Jezus heeft veel volgers. Vanuit die groep mensen kiest hij twaalf mannen die hij in het bijzonder onderwijst. Deze twaalf leerlingen, discipelen, gaan met Jezus mee. Ze zien de wonderen die hij doet… Theofilus, 21-01-2019
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door… Jehoeda, 15-01-2019
Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst van Jezus Christus. In deze geslachtslijst spelen getallen een bijzondere rol. Het zijn niet zomaar getallen, maar ze hebben een duidelijke symboli… Theofilus, 14-01-2019
Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Iemand die in het hol van de leeuw gaat, neemt een groot risico. Daniël nam een risico toen hij trouw bleef aan zijn geloof en bleef bidden tot zijn God voor het open venster. Terwijl koning Darius ju… Theofilus, 14-01-2019
Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus

Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus

De Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschreven. Daniël beschrijft hoe hij in een visioen de Mensenzoon ziet komen op de wolk… Theofilus, 09-01-2019
Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

De theologe Jacqueline Kool heeft een boek geschreven met de titel ´Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte` van uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer (2002). Levensbeschouweli… Theofilus, 09-01-2019
De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verhaal van Jezus verteld. Vier evangelisten beschrijven het leven van Jezus. Ze focussen daarbij vooral op de laatste drie jaar van zijn leven toen hij… Theofilus, 07-01-2019