InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van Juda

Joodse Bijbel: Koningen Manasse en Amon van Juda

Koning Manasse is de zoon van de rechtvaardige koning Hizkia. Hij regeert van 533-478 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij beoefent vele vormen van hekserij en afgoderij en richt afgoden en h… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 01-06-2018
Ganesha, oosterse god met olifantenhoofd

Ganesha, oosterse god met olifantenhoofd

Ganesha is een Hindoestaanse god met het bekende olifantenhoofd. Het hindoeïsme is een religie en kent vele goden, maar Ganesha is wel een van de bekendste. Een religie of geloof hang je aan of niet,… Annastaal, 31-05-2018
Waarom dragen Joodse vrouwen een pruik, hoed of sjaal?

Waarom dragen Joodse vrouwen een pruik, hoed of sjaal?

Na het huwelijk dragen orthodoxe Joodse vrouwen een hoed, sjaal of pruik. Deze worden sjeitels genoemd en dekken allemaal verschillende haarlengtes af. Niet alle vrouwen dragen constant hoofdbedekking… Etsel, Jodendom en lichaam, 30-05-2018
Waarom dragen orthodoxe Joden een baard en peiyot?

Waarom dragen orthodoxe Joden een baard en peiyot?

Veel orthodoxe Joodse mannen dragen een baard. De reden dat ze een baard dragen is omdat in het Bijbelboek Leviticus hoofdstuk 19 vers 27 staat dat het verboden is de hoeken op je hoofd af te ronden o… Etsel, Jodendom en lichaam, 29-05-2018
Welke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de Naardense

Welke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de Naardense

Als je de Bijbel wilt kopen dan ontdek je al snel dat er veel verschillende soorten Bijbels te verkrijgen zijn. Elke Bijbel is weer voor een specifieke groep vertaald. In de periode van 2000 tot 2015… Theofilus, 28-05-2018
Torastudie: De Tweede Pesach  Numeri 9:10-11

Torastudie: De Tweede Pesach Numeri 9:10-11

Op de 14de van de Joodse maand Iyar wordt Pesach Sheni (Tweede Pesach) gevierd. Toen de Heilige Tempel in Jeruzalem stond kregen Joden, die niet in staat waren het Pesachoffer te brengen op de 14de Ni… Etsel, Torastudie, 25-05-2018
Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk mijn kijk op

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk

De kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken. Ruim een eeuw geleden mochten alleen mannen deze ambten te bekleden. Geleideli… Theofilus, 23-05-2018
Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda

Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda

Hizkia is de zoon van koning Achaz. Hij regeert van 562-533 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is een buitengewoon rechtschapen en vrome koning, hij vernietigt alle vormen van afgoderij, he… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 22-05-2018
Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

De ramadan is een belangrijke maand voor alle moslims ter wereld. In deze maand vonden er de eerste openbaringen aan de profeet Mohammed plaats. In de meeste godsdiensten is er nog steeds een traditie… Auteurjr, 22-05-2018
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?

Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?

Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Joodse wijzen niet melden waar de Berg Sinaï ligt, terwijl het ontvangen van de To… Etsel, 22-05-2018