Artikelen 21 - 30 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Tehilliem: Psalm 90  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 90 een Joodse uitleg

Koning David vond dit gebed in zijn huidige vorm - hij ontving een traditie die het aan Mozes toeschreef. De Midrasj schrijft de volgende elf psalmen, vanaf Psalm 90, toe aan Mozes (Rashi). - en nam h… Jehoeda, 28-05-2020
Tehilliem: Psalm 89  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 89 een Joodse uitleg

Psalm 89 spreekt over het koningschap van het Huis van David, de psalmist die klaagt dat het jarenlang uit de macht is gevallen, en G'ds verlatenheid en afwijzing van het Joodse volk. Het gaat over de… Jehoeda, 25-05-2020
Hoofdbedekking bij christenen vroeger en nu

Hoofdbedekking bij christenen vroeger en nu

Hoofdbedekkingen, hoofddoekjes of hoedjes dragen. Het is een eeuwenoud gebruik, niet alleen onder moslims en joodse gelovigen, maar ook onder christenen. Een gebruik gebaseerd op de Bijbelteksten uit… Inekar, 05-05-2020
Tehilliem: Psalm 88  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 88 een Joodse uitleg

De Psalmist huilt en klaagt bitter over de kwalen en het lijden van Israël gedurende ballingschap, wat hij in detail beschrijft. Deze generatie Joden heeft het in materieel opzicht veelal goed. Toch i… Jehoeda, 05-05-2020
De Bijbel over goede zorg voor de vreemdeling

De Bijbel over goede zorg voor de vreemdeling

In elke samenleving zijn er vreemdelingen, mensen die anders zijn dan de meerderheid. Vreemdelingen hebben binnen een samenleving vaak een afwijkende positie. Ze hebben een andere culturele achtergron… Theofilus, 28-04-2020
Tehilliem: Psalm 87  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort… Jehoeda, 27-04-2020
De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob

De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob

In de Bijbel staat dat Mozes door God geroepen wordt bij de brandende struik. God openbaart zich aan Mozes als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob (Exodus 3 en 4). God laat zo zie… Theofilus, 20-04-2020
Sifra en Pua, twee Hebreeuwse vroedvrouwen (Exodus 1: 15-21)

Sifra en Pua, twee Hebreeuwse vroedvrouwen (Exodus 1: 15-21)

In de Bijbel staat het verhaal van de twee moedige vroedvrouwen Sifra en Pua. In het Bijbelboek Exodus staat hun verhaal opgetekend. Deze twee vroedvrouwen kregen van de farao de opdracht om alle Hebr… Theofilus, 17-04-2020
Tehilliem: Psalm 86  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede… Jehoeda, 07-04-2020
Tehilliem: Psalm 85  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod… Jehoeda, 30-03-2020