Artikelen 81 - 90 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelen

Jezus heeft veel volgers. Vanuit die groep mensen kiest hij twaalf mannen die hij in het bijzonder onderwijst. Deze twaalf leerlingen, discipelen, gaan met Jezus mee. Ze zien de wonderen die hij doet… Theofilus, 21-01-2019
Joods Nederland: Synagogen in Nederland

Joods Nederland: Synagogen in Nederland

In Nederland Amsterdam (Mokum) en in de mediene (provincie) staan nog ongeveer honderd synagogen, waarvan sommige monumenten in het stadsbeeld zijn, terwijl andere nauwelijks opvallen behalve door… Jehoeda, 15-01-2019
Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Symboliek van getallen in Matteüs' geslachtslijst van Jezus

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst van Jezus Christus. In deze geslachtslijst spelen getallen een bijzondere rol. Het zijn niet zomaar getallen, maar ze hebben een duidelijke symboli… Theofilus, 14-01-2019
Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil en zijn betekenis

Iemand die in het hol van de leeuw gaat, neemt een groot risico. Daniël nam een risico toen hij trouw bleef aan zijn geloof en bleef bidden tot zijn God voor het open venster. Terwijl koning Darius ju… Theofilus, 14-01-2019
Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag  Numeri 14:1

Torastudie: de 9de Av is de Joodse treurdag Numeri 14:1

De 9de Av wordt gezien als de belangrijkste Joodse treurdag van het jaar. In het jaar 1313 vanaf de Schepping werd op de 9de Av besloten om het Beloofde Land niet binnen te gaan. Het Joodse volk huild… Jehoeda, 09-01-2019
Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus

Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus

De Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschreven. Daniël beschrijft hoe hij in een visioen de Mensenzoon ziet komen op de wolk… Theofilus, 09-01-2019
Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte

De theologe Jacqueline Kool heeft een boek geschreven met de titel ´Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte` van uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer (2002). Levensbeschouweli… Theofilus, 09-01-2019
De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verhaal van Jezus verteld. Vier evangelisten beschrijven het leven van Jezus. Ze focussen daarbij vooral op de laatste drie jaar van zijn leven toen hij… Theofilus, 07-01-2019
Waarom schiep God dieren?

Waarom schiep God dieren?

Een vraag die in het leven van elke christen vroeg of laat wel een rol lijkt te spelen is de vraag naar de zin van het leven en de zin van de gehele schepping. Voor sommigen roept dit ook de vraag op… Theoloog, 07-01-2019
Wat betekenen de zeven kruiswoorden van Jezus?

Wat betekenen de zeven kruiswoorden van Jezus?

De laatste woorden die iemand uitspreekt voordat hij sterft zijn vaak heel waardevol voor de nabestaanden. Zo zijn voor christenen de laatste woorden die Jezus aan het kruis sprak van heel veel waarde… Theofilus, 04-01-2019