InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Wie was de Demetrius in 3 Johannes 1:12?

Wie was de Demetrius in 3 Johannes 1:12?

In 3 Johannes 1:12 schrijft de oudste over ene Demetrius. Hij vertelt dat over Demetrius een goed getuigenis is gegeven door allen en door de waarheid zelf. Wie deze Demetrius is is echter niet duidel… Theoloog, 3 Johannes, 05-07-2016
Varkensvlees gezond of ongezond: varkensvlees en de Bijbel

Varkensvlees gezond of ongezond: varkensvlees en de Bijbel

Is varkensvlees gezond of ongezond en wat zegt de Bijbel erover? In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren. Reine dieren waren bedoeld voor menselijke consumptie, onreine d… Tartuffel, Buikkrampen, 04-07-2016
3 Johannes 1:7 - Waarom niets van de heidenen aannemen?

3 Johannes 1:7 - Waarom niets van de heidenen aannemen?

In 3 Johannes 1:7 schrijft de oudste over de broeders die bezig waren het evangelie te verkondigen. Zij gingen volgens de oudste uit omwille van 'de Naam' en namen hierbij niets aan van de heidenen. O… Theoloog, 3 Johannes, 30-06-2016
Wat schreef de oudste aan Diotrefes en de gemeente?

Wat schreef de oudste aan Diotrefes en de gemeente?

In 3 Johannes 1:9 schrijft de oudste aan Gajus dat hij eerder in een brief 'een en ander' heeft geschreven aan de gemeente. Dat is natuurlijk een vage beschrijving en roept dan ook de vraag op wat er… Theoloog, 3 Johannes, 28-06-2016
De "Gajus" die de derde brief van Johannes ontving

De "Gajus" die de derde brief van Johannes ontving

De derde brief van Johannes is een brief van 'de oudste' aan ene Gajus, die hij beschrijft als een geliefde, die hij in waarheid liefheeft. Het is echter de vraag wie deze 'Gajus' was. Er zijn namelij… Theoloog, 3 Johannes, 24-06-2016
Het Jezusgebed bidden als vorm van christelijke meditatie

Het Jezusgebed bidden als vorm van christelijke meditatie

Het Jezusgebed is een eenvoudig gebed. De tekst luidt: ‘Heer Jezus Christus, ontferm u over mij’. Het gebed is gebaseerd op teksten uit de Bijbel. De oorsprong van dit gebed is te vinden in de woestij… Theofilus, 23-06-2016
Interpretaties van "van den beginne" in 2 Johannes

Interpretaties van "van den beginne" in 2 Johannes

In 2 Johannes 1:4-6 herinnert de oudste de uitverkoren vrouw en haar kinderen aan het gebod om elkaar lief te hebben. Hij vraagt hen om dit gebod ook uit te voeren, omdat zij het 'van den beginne' geh… Theoloog, 2 Johannes, 17-06-2016
De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenis

De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenis

Genesis 37 beschrijft de twee dromen die Jozef krijgt. In de eerste droom buigen de elf graanschoven van zijn broers voor zijn schoof neer. In de tweede droom buigen de zon, de maan en elf sterren voo… Theofilus, 14-06-2016
De opdracht om mensen niet welkom te heten in 2 Johannes

De opdracht om mensen niet welkom te heten in 2 Johannes

De opdracht in 2 Johannes 1:10-11 om bepaalde mensen niet in huis te ontvangen is er één die tot veel verwarring leidt. De Skeptic's Annotated Bible legt de tekst uit als een opdracht aan christenen o… Theoloog, 2 Johannes, 10-06-2016
De misleiders en hun leer in 2 Johannes 1:7-9

De misleiders en hun leer in 2 Johannes 1:7-9

In 2 Johannes 1:7-9 waarschuwt de oudste de uitverkoren vrouw voor misleiders. Deze verzen roepen echter een aantal vragen op over waar deze misleiders vandaan kwamen, wat zij precies leerden dat verk… Theoloog, 2 Johannes, 08-06-2016