Artikelen 31 - 40 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Tehilliem: Psalm 87  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 87 een Joodse uitleg

Samengesteld om in de Heilige Tempel te worden gezongen, prijst deze psalm de glorie van Jeruzalem, een stad die veel grote geleerden, vooraanstaande persoonlijkheden en personen met goede daden voort… Jehoeda, 27-04-2020
De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob

De God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob

In de Bijbel staat dat Mozes door God geroepen wordt bij de brandende struik. God openbaart zich aan Mozes als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob (Exodus 3 en 4). God laat zo zie… Theofilus, 20-04-2020
Sifra en Pua, twee Hebreeuwse vroedvrouwen (Exodus 1: 15-21)

Sifra en Pua, twee Hebreeuwse vroedvrouwen (Exodus 1: 15-21)

In de Bijbel staat het verhaal van de twee moedige vroedvrouwen Sifra en Pua. In het Bijbelboek Exodus staat hun verhaal opgetekend. Deze twee vroedvrouwen kregen van de farao de opdracht om alle Hebr… Theofilus, 17-04-2020
Tehilliem: Psalm 86  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 86 een Joodse uitleg

Deze psalm bevat veel gebeden over Davids problemen en zijn vijanden Doeg en Achitophel. Het bevat ook veel beschrijvingen van G'ds lof. Ieder individu kan, volgens Chabad, deze psalm in nood aanbiede… Jehoeda, 07-04-2020
Tehilliem: Psalm 85  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 85 een Joodse uitleg

In dit gebed, waarin getreurd wordt over de lange en bittere ballingschap, vraagt de psalmist waarom deze ballingschap langer is dan de vorige en smeekt G'd om snel zijn belofte te vervullen om de Jod… Jehoeda, 30-03-2020
Tehilliem: Psalm 84  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 84 een Joodse uitleg

In deze psalm van gebeden en smeekbeden rouwt de psalmist bitter over de verwoesting van de tempel vanuit de diepten van zijn hart, en spreekt over de vele zegeningen die zullen worden gerealiseerd bi… Jehoeda, 23-03-2020
De vier dromen van Jozef de man van Maria (Matteüs 1-2)

De vier dromen van Jozef de man van Maria (Matteüs 1-2)

In de Bijbel staat dat Jozef vier dromen van God kreeg. In deze dromen vertelde een engel hem wat hij moest doen. De evangelist Matteüs beschrijft de moeilijke situaties waarin Jozef zich bevond en ho… Theofilus, 25-02-2020
Tehilliem: Psalm 83  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 83 een Joodse uitleg

Een gebed betreffende de oorlogen tegen Israël in de dagen van Josafat (Jehosafat), toen de naties zich tegen Israël verzetten. De Psalmist laat zien dat het ultieme verlangen van deze aanvallers niet… Jehoeda, 24-02-2020
Tehilliem: Psalm 82  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 82 een Joodse uitleg

Psalm 82 waarschuwt die rechters die onwetendheid van de wet veinzen, onrechtvaardig omgaan met de bedelaar of de wees en de rijken steeds rijker maken. Een mens komt vele soorten rechters in zijn lev… Jehoeda, 18-02-2020
Tehilliem: Psalm 81  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 81 een Joodse uitleg

Psalm 81 - enkele verzen - werd gezongen in de Heilige Tempel op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar), een dag waarop veel wonderen voor Israël werden verricht. Op deze dag verschijnen de Joden voor Hashem… Jehoeda, 13-02-2020