Artikelen 41 - 50 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Tehilliem: Psalm 76  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 76 een Joodse uitleg

Psalm 76 bevat de profetie over het enorme leger van Sanherib, de koning van Assyrië. Hij dreigde Judea te veroveren en vroeg om zijn overgave - terwijl hij G'd lasterde. Koning Hizkia bad om verlossi… Jehoeda, 02-12-2019
Tehilliem: Psalm 75  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 75 een Joodse uitleg

Tijdens de Joodse feestdagen houden Joden zich niet bezig met frivoliteit, maar met gezang en lof, en met het bestuderen van de wetten van de feestdagen. Ook, toen zij verkondigden (bij het geven van… Jehoeda, 19-11-2019
Tehilliem: Psalm 74  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 74 een Joodse uitleg

De psalmist treurt en huilt in Psalm 74 over alle verbrande synagogen en studiezalen: de Filistijnen vernietigden de Tabernakel van Silo; Nebukadnezar vernietigde de Eerste Tempel. Joden zijn al zo la… Jehoeda, 07-11-2019
Tehilliem: Psalm 73  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 73 een Joodse uitleg

Psalm 73 behandelt de vraag waarom de rechtvaardigen lijden terwijl de goddelozen bloeien en bidt voor een einde aan de lange ballingschap van de Joden. De goddelozen zijn afhankelijk van zelfhulpgids… Jehoeda, 17-10-2019
Tehilliem: Psalm 72  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 72 een Joodse uitleg

David componeerde Psalm 72 voor Salomo en bad dat hij de wijsheid zou krijgen om de armen gerechtigheid te verschaffen. Waar de innerlijke ziel naar hunkert in tijden van tragedie, is de veiligheid di… Jehoeda, 25-09-2019
Tehilliem: Psalm 71  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 71 een Joodse uitleg

In dit ontzagwekkende gebed spreekt Koning David op zijn oude dag over het verlangen van zijn vijanden om hem te doden en verklaren dat hij de dood verdient. David heeft zijn hele leven hulp gezocht b… Jehoeda, 18-09-2019
Tehilliem: Psalm 70  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 70 een Joodse uitleg

David bidt in Psalm 70 dat zijn vijanden worden beschaamd en vernederd omdat zij hem beschamen en zich vermaken over zijn problemen. Dan zullen de rechtvaardigen zich verheugen en altijd liederen en l… Jehoeda, 11-09-2019
Tehilliem: Psalm 69  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 69 een Joodse uitleg

Psalm 69 werd profetisch gecomponeerd door koning David, het beschrijft de benarde toestand van het Joodse volk in deze lange en zware ballingschap. Psalm 69 gaat over het lijden van het Joodse volk e… Jehoeda, 06-09-2019
Giordano Bruno: veroordeeld door de Italiaanse inquisitie

Giordano Bruno: veroordeeld door de Italiaanse inquisitie

Giordano Bruno was een Italiaanse vrijdenker uit de 16e eeuw. Zijn gedachten waren afwijkend van de norm en zijn openlijke kritiek op o.a. de katholieke kerk zorgde ervoor dat hij al snel op de vlucht… Kristelschrijft, 02-09-2019
Reveil: scherpzinnig interkerkelijk maandblad

Reveil: scherpzinnig interkerkelijk maandblad

Een onafhankelijk christelijk maandblad, dat geen blad voor de mond neemt: dat is Reveil. Reveil omschrijft zichzelf als het eigenzinnigste geloofsmagazine van Nederland. Een reden daarvoor is het fei… Chelsea, 06-08-2019