Artikelen 41 - 50 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Tehilliem: Psalm 80  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 80 een Joodse uitleg

Een ontzagwekkend gebed waarin wordt gesmeekt tot G'd om tot de Joden te naderen als in dagen van ouds. In Psalm 80 raakt de psalmist alles aan wat Joden meemaken en creëert een geest van oprechte int… Jehoeda, 07-02-2020
Tehilliem: Psalm 79  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 79 een Joodse uitleg

In Psalm 79 dankt Asaph G'd voor het sparen van het volk en het richten van Zijn toorn op het hout en de stenen (van de tempel). Toch huilt hij bitter, rouwend om de immense vernietiging: de plaats wa… Jehoeda, 22-01-2020
Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 78 - een Joodse uitleg

Psalm 78 vertelt over alle wonderen die G'd voor Israël heeft gedaan, van de uittocht van Egypte tot de kroning van David als koning over Israël. Koning David verheerlijkt die wonderen in deze psalm.… Jehoeda, 27-12-2019
Tehilliem: Psalm 77  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 77 een Joodse uitleg

In Psalm 77 vertelt Koning David over zijn ontzetting en beproevingen. Hij schrijft ze op voor de generaties Joden die na hem zullen komen zodat zij kennis hebben van Davids ervaringen en deze met zic… Jehoeda, 19-12-2019
De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde in Genesis 1:2a

De staat van de aarde die in Genesis 1:2a beschreven wordt heeft onder christenen altijd tot uiteenlopende interpretaties geleid. De grote vraag hierbij is of de woestheid, duisternis en watervloed mo… Theoloog, 03-12-2019
Tehilliem: Psalm 76  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 76 een Joodse uitleg

Psalm 76 bevat de profetie over het enorme leger van Sanherib, de koning van Assyrië. Hij dreigde Judea te veroveren en vroeg om zijn overgave - terwijl hij G'd lasterde. Koning Hizkia bad om verlossi… Jehoeda, 02-12-2019
Tehilliem: Psalm 75  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 75 een Joodse uitleg

Tijdens de Joodse feestdagen houden Joden zich niet bezig met frivoliteit, maar met gezang en lof, en met het bestuderen van de wetten van de feestdagen. Ook, toen zij verkondigden (bij het geven van… Jehoeda, 19-11-2019
Tehilliem: Psalm 74  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 74 een Joodse uitleg

De psalmist treurt en huilt in Psalm 74 over alle verbrande synagogen en studiezalen: de Filistijnen vernietigden de Tabernakel van Silo; Nebukadnezar vernietigde de Eerste Tempel. Joden zijn al zo la… Jehoeda, 07-11-2019
Tehilliem: Psalm 73  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 73 een Joodse uitleg

Psalm 73 behandelt de vraag waarom de rechtvaardigen lijden terwijl de goddelozen bloeien en bidt voor een einde aan de lange ballingschap van de Joden. De goddelozen zijn afhankelijk van zelfhulpgids… Jehoeda, 17-10-2019
Tehilliem: Psalm 72  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 72 een Joodse uitleg

David componeerde Psalm 72 voor Salomo en bad dat hij de wijsheid zou krijgen om de armen gerechtigheid te verschaffen. Waar de innerlijke ziel naar hunkert in tijden van tragedie, is de veiligheid di… Jehoeda, 25-09-2019