Artikelen 1.561 - 1.570 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)

De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)

In dit artikel bespreek ik de persoonlijkheid van de Masjiach (messias). De Masjiach als mens, in elke generatie en het karakter en de kwaliteiten van de Masjiach. Jehoeda, 09-12-2007
Het Messiaanse Tijdperk

Het Messiaanse Tijdperk

Het messiaanse tijdperk wordt gekenmerkt door een aantal zaken: herstel van de Heilige Tempel, inzameling van de joodse ballingen, einde van kwaad en zonde, bewustzijn en kennis van God, wereldlijke a… Jehoeda, 09-12-2007
De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Masjiach (messias)

De tijd vlak voor de komst van de Messias wordt 'Ikvot Meshicha' genoemd. De tijd bepaald door God voor de Messiaanse verlossing is een geheim. Toch worden we hints gegeven van zijn nabijheid. De mees… Jehoeda, 09-12-2007
Torastudie: Verbond Abraham - Genesis 16:7-11 en 17:5

Torastudie: Verbond Abraham - Genesis 16:7-11 en 17:5

Abrams naam verandering, tezamen met zijn besnijdenis en verbond met God, markeerde een duidelijk keerpunt in zijn leven. Tot dit punt was Abrahams leven zijn spirituele relatie met God; vanaf nu werd… Jehoeda, 08-12-2007
Torastudie: Belofte God aan Abram - Genesis 15-16:1

Torastudie: Belofte God aan Abram - Genesis 15-16:1

In Genesis 15-16:1 belooft God aan Abram hem nageslacht te geven. God sloot een verbond met Abram wanneer God vertelt dat het nageslacht van Abram het land zal krijgen tussen de Nijl en de Eufraat. Om… Jehoeda, 08-12-2007
Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23

Torastudie: Abram en Lot - Genesis 12:11 en 14:23

In Genesis 12:11 komt Abram in Egypte aan. Nadat hij weer uit Egypte trekt lezen we in hoofdstuk 13 van Genesis dat Abram en Lot zich van elkander scheiden vanwege ruzie over de grond. Abram laat Lot… Jehoeda, 08-12-2007
Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8

Torastudie: God geeft Abram Kanaän - Genesis 12:6-8

In Genesis 12:6-8 kunnen we lezen dat God aan Abram het land Kanaän schenkt voor hem en zijn nageslacht (het Joodse Volk). Als dank bouwt Abram een altaar en brengt een offer aan God. Het Land Israël… Jehoeda, 07-12-2007
Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5

Torastudie: De roeping van Abram - Genesis 12:1-5

In Genesis 12:1-5 krijgt Abram de opdracht om Ur der Chaldeeën (Casdim), waar afgoden worden gediend, te verlaten en zich te vestigen in Kanaän. Abram realiseert zich dat er slechts Eén God is die het… Jehoeda, 07-12-2007
Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

Torastudie: Noach, Sem, Cham en Jafet - Genesis 9:20-23

In Genesis 9:20-23 wordt een stukje behandeld dat gaat over Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafet. Noach plantte een wijngaard en dronk wijn. Hij werd zo dronken dat hij zich ontblootte in zijn tent.… Jehoeda, 07-12-2007
Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

Torastudie: De Toren van Babel - Genesis 11:4-5

In Genesis 11:4-5 wordt verteld over de Toren van Babel. De mensen wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Zij wilden naam maken om de continuïteit van het menselijke ras te laten voortbe… Jehoeda, 07-12-2007