InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 164
Artikelen 1.631 - 1.640 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De Druzen, minderheid in het Midden-Oosten

De Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, waar ze vooral in de bergachtige streken wonen. Hun religie, die ui… Sasati, 22-08-2007
Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van G'd. G'd is ongrijpbaar daarom is het geloof erin zo moeilijk. Toch is de vraag naar het bestaan van G'd al een eerste aanwijzing dat je in iets gelooft. De J… Etsel, Menachem Mendel Schneerson, 20-08-2007
Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Zinvol leven: G'd - de eenheid tussen G'd en de mens

Veel mensen zien G'd als een soort persoon. Kinderen zien Hem als een oude man met een lange witte baard. Volwassenen hebben een wat andere interpreatie. Maar iedereen lijkt zijn eigen persoonlijke G'… Etsel, Menachem Mendel Schneerson, 19-08-2007

Santería en orishas op Cuba

De Santería is het meest populaire geloof op Cuba. Het is een mengeling van Afrikaanse volksreligies met het catholicisme. Overal zie je er symbolen van, als je ze tenminste weet te herkennen... Evaluna, 15-08-2007

Een samenvatting over het Hindoeisme

Ben je op zoek naar een uitgebreide beschrijving over het Hindoeisme ? of moet je er voor school of studie een werkstuk over schrijven? Dan kan je hier alle informatie vinden die je nodig hebt :) Hothead, 08-08-2007
De Joden: het Uitverkoren Volk

De Joden: het Uitverkoren Volk

Over het begrip Uitverkoren Volk bestaat nogal wat misverstanden. Vele mensen denken dat de Joden menen dat ze bevoorrecht zijn door G'd boven andere mensen. Dit zet kwaad bloed en heeft tot vele verv… Etsel, 26-07-2007
Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Zinvol leven: lichaam en ziel - de geboorte

Lichaam en ziel zijn twee tegengestelde krachten. Het lichaam trekt naar de stoffelijke aarde toe, terwijl de ziel naar de geestelijke hemel toe trekt. De kunst is om ze bij elkaar te brengen zodat ze… Etsel, Menachem Mendel Schneerson, 25-07-2007
Joods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazisme mijn kijk op

Joods en Israëlisch gevecht tegen radicaal islam-nazisme

In de documentaire Obsession (2006) wordt getoond hoe radicaal islam-nazisme strijd tegen het westen. Vooral de Joden en Israël moeten het ontgelden. Maar Jodenhaters moeten weten dat Joden evenveel p… Etsel, Jodenhaat, 24-07-2007

Joods religieuze boeken na de Bijbel

De na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede kennis van het Hebreeuws en het Aramees vereist is. Het navolgende stuk bevat een… Etsel, Jodendom, 22-07-2007

Zakat, het geven van aalmoezen in de Islam

Zakat wordt ook wel de 'reiniging van bezit' genoemd. Het belang van zakat in de Islam wordt duidelijk door het grote aantal keren dat het genoemd wordt in de Islam, meer dan 30 keer en vaak meestal s… Sasati, Islam, 06-07-2007