Artikelen 1.631 - 1.640 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Joodse (Hebreeuwse) termen: synagoge en het Joods gezin

Het Jodendom kent zijn eigen Hebreeuwse termen voor verschillende religieuze handelingen. In dit deel behandel ik de synagoge en het huisgezin. De termen zijn afkomstig uit het boekje Wegwijs in het J… Jehoeda, 04-09-2007
Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

Bijbel (Tenach) - Overlevering & Masora

De Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelboeken. In de loop der eeuwen ging de benaming "Tora" in algemene zin alle Bijbelb… Jehoeda, 03-09-2007
Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Orthodoxe Joodse visie t.a.v. homo- en heteroseksualiteit

Volgens het Jodendom bestaat homoseksualiteit en heteroseksualiteit niet, dat schrijft rabbijn Joel Beasley die Bijbel, Talmoed en filosofie in Israël onderwijst. Hij geeft aan dat het Jodendom kijkt… Jehoeda, 01-09-2007
Bijbel (Tenach) - Canon & Tora

Bijbel (Tenach) - Canon & Tora

Het Oude Testament (Tenach) is in de loop der geschiedenis met verschillende benamingen aangeduid. De vroegste benaming is 'HaSefariem' (de boeken). Dit werd door Grieks sprekende Joden vertaald met B… Jehoeda, 31-08-2007

De Druzen, minderheid in het Midden-Oosten

De Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, waar ze vooral in de bergachtige streken wonen. Hun religie, die ui… Sasati, 22-08-2007
Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Joods leven: geloof en rede, Joodse filosofie

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van G'd. G'd is ongrijpbaar daarom is het geloof erin zo moeilijk. Toch is de vraag naar het bestaan van G'd al een eerste aanwijzing dat je in iets gelooft. De J… Jehoeda, 20-08-2007

Santería en orishas op Cuba

De Santería is het meest populaire geloof op Cuba. Het is een mengeling van Afrikaanse volksreligies met het catholicisme. Overal zie je er symbolen van, als je ze tenminste weet te herkennen... Evaluna, 15-08-2007

Een samenvatting over het Hindoeisme

Ben je op zoek naar een uitgebreide beschrijving over het Hindoeisme ? of moet je er voor school of studie een werkstuk over schrijven? Dan kan je hier alle informatie vinden die je nodig hebt :) Hothead, 08-08-2007
Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk?

Waarom zijn de Joden het Uitverkoren Volk?

Over het begrip Uitverkoren Volk bestaat nogal wat misverstanden. Vele mensen denken dat de Joden menen dat ze bevoorrecht zijn door G'd boven andere mensen. Dit zet kwaad bloed en heeft tot vele verv… Jehoeda, 26-07-2007

Joods religieuze boeken na de Bijbel

De na-bijbelse literatuur wordt rabbijnse literatuur genoemd. Het is voor de meeste mensen ontoegankelijk omdat goede kennis van het Hebreeuws en het Aramees vereist is. Het navolgende stuk bevat een… Jehoeda, 22-07-2007