InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 10
Artikelen 91 - 100 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Achaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele afgoden. Tijdens het bewind van Achaz vallen de Edomieten en Feniciërs Juda aan e… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 16-04-2018
Joodse Bijbel: De profetieën van Micha

Joodse Bijbel: De profetieën van Micha

Tijdens de regering van koning Jotham, berispt een andere grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelt de val van Samaria en Jeruzalem. Het is de profeet Micha uit de stad Moresheth.… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 13-04-2018
Tehilliem: Psalm 62  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 62 een Joodse uitleg

David bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rijkdom, door hen te vertellen dat de accumulatie van rijkdom volkomen nutteloos is… Etsel, Psalmen, 11-04-2018
Tehilliem: Psalm 61  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 61 een Joodse uitleg

David stelde dit gebed samen terwijl hij op de vlucht was voor Saul. Het doel van al zijn gedachten en zijn smeekbede is dat G'd hem een lang leven schenkt - niet omwille van het nastreven van de gene… Etsel, Psalmen, 09-04-2018
Tehilliem: Psalm 60  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 60 een Joodse uitleg

Psalm 60 vertelt dat Joab, de generaal van David, naar Aram Naharayim kwam voor oorlog en door het volk werd gevraagd: "Kom je niet voort uit de kinderen van Jakob? Hoe zit het met het verbond dat hij… Etsel, Psalmen, 04-04-2018
Jezus en de veertig dagen verzoeking in de woestijn

Jezus en de veertig dagen verzoeking in de woestijn

Jezus wordt na zijn doop door de Heilige Geest de woestijn ingedreven. Hij verblijft daar veertig dagen. Tijdens deze veertig dagen vast Jezus. De duivel komt hem verzoeken. De evangelisten Mattheüs e… Theofilus, 26-03-2018
De symbolische betekenis van het kruis van Jezus

De symbolische betekenis van het kruis van Jezus

In de Bijbel schrijven alle vier de evangelisten over de dood van Jezus aan het kruis. De kruisdood was geen joodse manier om mensen terecht te stellen. De Romeinen hadden Jezus tot de kruisdood veroo… Theofilus, 19-03-2018
De Goede Herder en het verloren schaap: Bijbelse metaforen

De Goede Herder en het verloren schaap: Bijbelse metaforen

In de Bijbel worden verschillende beelden gebruikt om de betekenis van het leven en het werk van Jezus te duiden. Een van die beelden is dat van de herder. In de tijd van Jezus waren er vele herders d… Theofilus, 13-03-2018
Tehilliem: Psalm 59  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 59 een Joodse uitleg

Koning David werd overvallen door een vijand die leed aan een jaloezie die alomtegenwoordig was geworden. Deze vijand was niemand minder dan zijn eigen schoonvader, Saul. Psalm 59 spreekt over het gro… Etsel, Psalmen, 13-03-2018
Avalokiteshvara, de boeddha van mededogen

Avalokiteshvara, de boeddha van mededogen

De boddhisattva Avalokiteshvara is de belangrijkste boeddha van Tibet. Hij heeft heeft duizend armen met in elke hand een oog, hiermee kan hij de noden van de mensen tot in elke hoek van het universum… Sofiaroc, Spirituele leraren, 01-02-2018