InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 11
Artikelen 101 - 110 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk mijn kijk op

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk

De kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken. Ruim een eeuw geleden mochten alleen mannen deze ambten te bekleden. Geleideli… Theofilus, 23-05-2018
Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda

Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda

Hizkia is de zoon van koning Achaz. Hij regeert van 562-533 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is een buitengewoon rechtschapen en vrome koning, hij vernietigt alle vormen van afgoderij, he… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 22-05-2018
Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

De ramadan is een belangrijke maand voor alle moslims ter wereld. In deze maand vonden er de eerste openbaringen aan de profeet Mohammed plaats. In de meeste godsdiensten is er nog steeds een traditie… Auteurjr, 22-05-2018
Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?

Jodendom: waarom is de Berg Sinaï niet meer heilig?

Er bestaan veel theorieën over de locatie van de Berg Sinaï maar geen is zelfs bijna overtuigend. Hoe komt het dat de Joodse wijzen niet melden waar de Berg Sinaï ligt, terwijl het ontvangen van de To… Etsel, 22-05-2018
Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaars

Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaars

Wanneer een kindje wordt gedoopt is het vaak de gewoonte dat de dooppeter of doopmeter een doopkaars schenken aan (de ouders van) de gedoopte. De doopkaars zal dan aangestoken worden aan de paaskaars… Willibrordus, Kaarsen in de Kerk, 08-05-2018
Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Joodse Bijbel: Koning Achaz van Juda

Achaz is de zoon van Koning Jotham. Hij regeert van 578-562 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij aanbidt vele afgoden. Tijdens het bewind van Achaz vallen de Edomieten en Feniciërs Juda aan e… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 16-04-2018
Joodse Bijbel: De profetieën van Micha

Joodse Bijbel: De profetieën van Micha

Tijdens de regering van koning Jotham, berispt een andere grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelt de val van Samaria en Jeruzalem. Het is de profeet Micha uit de stad Moresheth.… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 13-04-2018
Tehilliem: Psalm 62  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 62 een Joodse uitleg

David bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rijkdom, door hen te vertellen dat de accumulatie van rijkdom volkomen nutteloos is… Etsel, Psalmen, 11-04-2018
Tehilliem: Psalm 61  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 61 een Joodse uitleg

David stelde dit gebed samen terwijl hij op de vlucht was voor Saul. Het doel van al zijn gedachten en zijn smeekbede is dat G'd hem een lang leven schenkt - niet omwille van het nastreven van de gene… Etsel, Psalmen, 09-04-2018
Tehilliem: Psalm 60  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 60 een Joodse uitleg

Psalm 60 vertelt dat Joab, de generaal van David, naar Aram Naharayim kwam voor oorlog en door het volk werd gevraagd: "Kom je niet voort uit de kinderen van Jakob? Hoe zit het met het verbond dat hij… Etsel, Psalmen, 04-04-2018