InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Filosofie > Filosofie: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Filosofie

Filosofie (Mens en Samenleving)

Het geheim genootschap van Pythagoras

Het geheim genootschap van Pythagoras

De Griekse mathematicus en filosoof Pythagoras is vooral bekend om zijn wiskundige stellingen en andere verdiensten in de mathematica en getallenleer. Hij stichtte zijn eigen geheim genootschap, een b… Orion, Geheime genootschappen, 26-10-2015
De plichtethiek van Kant

De plichtethiek van Kant

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) heeft een normatieve ethiek. Zijn filosofie heet de plichtethiek. Hij wil niet dat je uit plicht handelt. Je maakt dan zelf geen keuze, maar doet iets omda… Star2000, Filosofische stromingen, 26-10-2015
De magiër Aleister Crowley

De magiër Aleister Crowley

De Britse esotericus Aleister Crowley (1875-1947) stond aan het hoofd van enkele geheime genootschappen, waaronder de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad en Argenteum Astrum. In zijn zoektocht naa… Orion, Geheime genootschappen, 07-10-2015
Pyrrho van Elis en het pyrronistisch skepticisme

Pyrrho van Elis en het pyrronistisch skepticisme

Pyrrho van Elis (ca. 360-270 BCE) was de eerste skepticus. Tegenwoordig wordt skepticisme vaak geschreven als ‘scepticisme’, dus met een c in plaats van k. Dit is echter de latinisering van het oud-Gr… Pyrrho, 10-08-2015
De kracht en dynamiek van de Tzolkin jaartelling

De kracht en dynamiek van de Tzolkin jaartelling

Een keer in de negen maanden begint er een nieuw Tzolkin jaar. Deze jaartelling heeft haar eigen dynamiek die in het leven van de mens waarneembaar is. Halverwege dat jaar is er de periode waarin alle… Sofiaroc, Maya wijsheid, 14-07-2015

Joodse filosofie – Heschel: onderzoek van de profeten

Heeft de openbaring werkelijk plaatsgevonden? Wat voor bewijs zouden we hiervoor willen vinden? Bijvoorbeeld verslagen van de Egyptenaren en de Assyriërs? Maar hoe zouden zij verslag kunnen doen van e… Etsel, Joodse filosofie, 06-07-2015
Karma is meer dan een handeling

Karma is meer dan een handeling

Karma gaat over de daden die je in je leven verricht. Iedere actie van jou in dit leven, zal een tegenreactie geven. Wanneer dit niet in dit leven is, dan zal dit zo zijn in een volgend leven. Karma m… Katinka900, 29-06-2015
McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

In 1908 kwam John McTaggart met een argument tegen het werkelijk bestaan van de tijd dat sindsdien talloze malen besproken is. De meningen erover verschillen sterk. Toch heeft hij een aantal belangrij… Henkellermann, 27-06-2015
Heraclitus van Efeze: leven en denken in vogelvlucht

Heraclitus van Efeze: leven en denken in vogelvlucht

Heraclitus van Efeze was een pre-socratisch denker die op zoek was naar de eenheid in de natuur. Hij vond het niet in een substantie die onder alle veranderingen dezelfde zou blijven, zoals zijn voorg… Henkellermann, 04-06-2015
De vrije wil: moderne verwarring en een oud-Griekse wijsheid

De vrije wil: moderne verwarring en een oud-Griekse wijsheid

De moderne opvattingen over vrije wil zijn vaak gebaseerd op een strijd tussen redelijkheid en onredelijke neigingen. Het is alsof er in ons hoofd continu een rechtszaak aan de gang is waarin de rede… Henkellermann, 21-05-2015