InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Filosofie > Filosofie: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 in de rubriek Filosofie

Filosofie (Mens en Samenleving)

Waarom zouden we opgroeien? Naar een andere volwassenheid

Waarom zouden we opgroeien? Naar een andere volwassenheid

Waar de grenzen van de adolescentie en dus de jeugd steeds verder oprekken, wordt de volwassenheid steeds verder opgeschoven. De start van de puberteit markeert het begin van de adolescentie. Het eind… Sage, 22-02-2019
Filosofie van de 20e eeuw, enkele stromingen uitgelicht

Filosofie van de 20e eeuw, enkele stromingen uitgelicht

De 20e eeuw, van 1900 tot 2000, was een boeiende periode. Er waren grote ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap en filosofie. Er werden uitvindingen gedaan zoals radio en televisie en huis… Eyespottedlilly, 01-02-2019
De vrijheid van Spinoza

De vrijheid van Spinoza

Spinoza heeft zich in zijn filosofisch werk bezig gehouden met de vraag hoe de mens individuele vrijheid kan bereiken. Dit maakt zijn werk tot vandaag de dag actueel en hij kan dan ook worden beschouw… Nhartelman, 27-11-2018
Seksuele identiteit in perspectief

Seksuele identiteit in perspectief

Mensen worden zoveel mogelijk uitgenodigd om open te zijn over hun seksualiteit. Om te bekennen waarop je valt. Dat betekent dat je gedwongen wordt om na te denken over je seksuele identiteit en oriën… Sage, 08-11-2018
Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Mensen hebben sinds hun bestaan vragen gesteld over de verschillende verschijnselen in de wereld, zoals het ontstaan van bepaalde natuurprocessen, over goed en kwaad en over hoe we moeten leven. De ma… Nhartelman, 27-09-2018
Socrates en het wetend niet-weten

Socrates en het wetend niet-weten

Socrates heeft een grote invloed gehad op de Europese filosofie. Socrates was niet altijd eenduidig. Juist hierdoor is hij een grondlegger voor verschillende filosofische stromingen geworden. Met de k… Nhartelman, 03-07-2018
Het utilisme van John Stuart Mill

Het utilisme van John Stuart Mill

John Stuart Mill was een Engelsman die leefde van 1806 tot 1873. Mill was een liberaal die het utilisme nastreefde. Utilisme betekent in het kort dat je jouw beslissingen baseert op de rekensom genot… Star2000, Filosofische stromingen, 21-12-2017
Ontwikkeling richting een meritocratie

Ontwikkeling richting een meritocratie

Een meritocratie is een maatschappij waar de sociale ladder wordt ingedeeld op basis van de individuele kwaliteiten: “Onderwijskansen worden geboden op basis van talent, posities worden toegewezen op… Boeimeer, 12-06-2017
Joodse filosofie – Heschel: de Bijbel en de mensen

Joodse filosofie – Heschel: de Bijbel en de mensen

De Joodse filosofie van Heschel betoogt dat de Bijbel geen abstract idee is maar een altijd aanwezige werkelijkheid die door de profeten werd vernomen. Het Woord van God is geen illusie, geen sprookje… Etsel, Joodse filosofie, 06-02-2017
Symbolen en rituelen: definitie, betekenis en voorbeelden

Symbolen en rituelen: definitie, betekenis en voorbeelden

Rituelen en symbolen komen natuurlijk vooral voor in de grote wereldgodsdiensten, zoals het christendom en de islam, maar eigenlijk zijn ze in elk mensenleven van belang - gelovig of niet. Elk mens he… Jan80, 03-01-2017