Artikelen 41 - 50 in de rubriek Filosofie

Filosofie (Mens en Samenleving)

Joodse filosofie Heschel: onderzoek van de profeten

Heeft de openbaring werkelijk plaatsgevonden? Wat voor bewijs zouden we hiervoor willen vinden? Bijvoorbeeld verslagen van de Egyptenaren en de Assyriërs? Maar hoe zouden zij verslag kunnen doen van e… Jehoeda, 06-07-2015
Karma is meer dan een handeling

Karma is meer dan een handeling

Karma gaat over de daden die je in je leven verricht. Iedere actie van jou in dit leven, zal een tegenreactie geven. Wanneer dit niet in dit leven is, dan zal dit zo zijn in een volgend leven. Karma m… Katinka900, 29-06-2015
McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

McTaggart en de onwerkelijkheid van de tijd

In 1908 kwam John McTaggart met een argument tegen het werkelijk bestaan van de tijd dat sindsdien talloze malen besproken is. De meningen erover verschillen sterk. Toch heeft hij een aantal belangrij… Henkellermann, 27-06-2015
Heraclitus van Efeze: leven en denken in vogelvlucht

Heraclitus van Efeze: leven en denken in vogelvlucht

Heraclitus van Efeze was een pre-socratisch denker die op zoek was naar de eenheid in de natuur. Hij vond het niet in een substantie die onder alle veranderingen dezelfde zou blijven, zoals zijn voorg… Henkellermann, 04-06-2015
De vrije wil: moderne verwarring en een oud-Griekse wijsheid

De vrije wil: moderne verwarring en een oud-Griekse wijsheid

De moderne opvattingen over vrije wil zijn vaak gebaseerd op een strijd tussen redelijkheid en onredelijke neigingen. Het is alsof er in ons hoofd continu een rechtszaak aan de gang is waarin de rede… Henkellermann, 21-05-2015

Utopia - Thomas More

Thomas More, jurist, humanist en staatsman, schreef Utopia in 1515-1516 in het Latijn. Het gaat over een ideale, fictieve samenleving en is verdeeld in twee delen/boeken. Het eerste deel is een kritie… Balideli, 19-05-2015
Het begrip 'natuur' bij Descartes, Hobbes en Spinoza

Het begrip 'natuur' bij Descartes, Hobbes en Spinoza

Het begrip 'natuur' speelt in het werk van Descartes, Hobbes en Spinoza een belangrijke rol. Geen van de drie gebruikt het op de dagelijkse manier, om bossen of valleien aan te duiden. Wat nu volgt di… Balideli, 18-05-2015
Over de Methode - Descartes

Over de Methode - Descartes

In 1637 schreef Descartes zijn Verhandeling Over de Methode (Discours de la Methode), waarin hij zegt onbetwijfelbare waarheid te zoeken. Origineel werden naast dit werk drie wetenschappelijke verhand… Balideli, 17-05-2015
De beschermende werking van Orgonite

De beschermende werking van Orgonite

Orgonite is in de moderne wetenschap de bescherming tegen negatieve energie. Het beschermt tegen straling, nachtmerries, droogte en reinigt de atmosfeer. De grondlegger van Orgonite is al ontstaan in… Mrst, 26-03-2015
Drive: verschillende betekenissen en invalshoeken

Drive: verschillende betekenissen en invalshoeken

Een drive hebben is een uiting van motivatie, dit kan zowel door interne als externe motivatie veroorzaakt zijn. Het is een energiestoot die je er toe aanzet om dingen te ondernemen of te volharden in… Brunos, 26-02-2015