InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 14
Artikelen 131 - 140 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Rachab van Jericho, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Rachab is de tweede vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus. In totaal noemt de evangelist Matteüs vier vrouwen als stammoeders van Jezus. Het verhaal van Rachab wordt verteld in he… Theofilus, Vrouwen in stamboom Jezus, 06-11-2017
De noveenkaars of negendagenbrander

De noveenkaars of negendagenbrander

De meeste mensen komen ze wel eens tegen in de winkel, de grote kaarsen in een rood of doorschijnend omhulsel met een heilige op. Deze kaarsen worden noveenkaarsen of negendagenbranders genoemd. Tradi… Willibrordus, Kaarsen in de Kerk, 02-11-2017
Ruth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijn

Ruth, de Moabitische, die er eigenlijk niet had mogen zijn

Ruth wordt in de Bijbel de Moabitische genoemd. Dat betekent dat zij afkomstig is van het volk van Moab. Dit volk is genoemd naar hun stamvader Moab. In Genesis 19 wordt verteld dat deze Moab geboren… Theofilus, Vrouwen in stamboom Jezus, 02-11-2017
Het verhaal van Ruth, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Het verhaal van Ruth, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Ruth wordt door de evangelist Matteüs genoemd als één van de vier stammoeders van Jezus. Haar naam staat in het geslachtsregister van Jezus opgetekend. Het verhaal van Ruth is te vinden in het Bijbelb… Theofilus, Vrouwen in stamboom Jezus, 01-11-2017
Het verhaal van Tamar, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Het verhaal van Tamar, stammoeder van Jezus volgens Matteüs

Tamar is een van de vrouwen in het geslachtsregister van Jezus zoals dat door de evangelist Matteüs is opgetekend. Het verhaal van Tamar is te vinden in het eerste Bijbelboek. In Genesis wordt verteld… Theofilus, Vrouwen in stamboom Jezus, 31-10-2017
Wie zijn de honderdvierenveertigduizend in Openbaringen?

Wie zijn de honderdvierenveertigduizend in Openbaringen?

In het Bijbelboek Openbaring schrijft de apostel Johannes op twee plekken over de 144.000. Hij beschrijft deze menigte de eerste keer als afkomstig van het volk Israël. De twee keer heeft hij het over… Theofilus, 27-10-2017
Paulus de tentenmaker en het tentenmakersprincipe

Paulus de tentenmaker en het tentenmakersprincipe

De apostel Paulus predikte na zijn bekering waar hij maar kon over Jezus. Hij maakte verschillende zendingsreizen. In sommige steden waar hij kwam om van het evangelie te vertellen liet hij zich onder… Theofilus, 16-10-2017
De stad Filippi en de brief van Paulus aan de Filippenzen

De stad Filippi en de brief van Paulus aan de Filippenzen

De apostel Paulus bracht het evangelie van Jezus naar de Filippenzen. De Filippenzen leefden in een rijke stad en voor de Romeinen strategisch belangrijke stad met een historisch waarde, omdat bij de… Theofilus, 16-10-2017
De oorsprong van de symbolen van de vier evangelisten

De oorsprong van de symbolen van de vier evangelisten

De vier evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden in de christelijke traditie weergegeven door hun symbolen. Deze symbolen zijn levende wezens. Zo verwijst de mens/engel naar het evangel… Theofilus, 10-10-2017
Obadja 1:16 - Wie dronk er op Gods heilige berg?

Obadja 1:16 - Wie dronk er op Gods heilige berg?

In Obadja 1:16 staat dat God bij monde van de profeet zei dat alle volken zullen drinken op Gods heilige berg. Zij zullen dit doen zoals "gij gedronken hebt op Mijn heilige berg". Met het toekomstige… Theoloog, 28-09-2017