Jehova's getuigen, de praktijk

Jehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's getuigen andere regels en gebruiken, dan in het leven van mensen die niet tot deze groep behoren. Hoe verschilt het leven van een Jehova's getuige in praktische zin? Welke zaken zijn onaanvaardbaar en reden tot uitsluiting van de groep? Wat is verplicht en wat is not-done in deze manier van leven?

Alleen mannen in officiële functies

Jehova's getuigen zijn allemaal toegewezen aan een gemeente, en deze bestaat uit de lokale groep getuigen. Deze groep bestaat meestal uit 50 tot 125 verkondigers (dit zijn Jehova's getuigen die van deur-tot-deur evangeliseren). Het bestuur van een gemeente is in handen van ouderlingen. Voor meer praktische zaken maken ze gebruik van dienaren in de bediening. Alleen mannen kunnen officiële functies bekleden in de regelingen van het Wachttorengenootschap.

Disciplinaire maatregelen

Een Jehova's getuige die iets heeft gedaan wat niet mag, moet dit op eigen initiatief gaan melden bij een van de ouderlingen van zijn gemeente. Als hij dit niet doet, dan zijn zijn geloofsgenoten die ervan weten, verplicht hem aan te geven bij de ouderlingen. Van de ouderlingen krijgt hij vervolgens een sanctie, en dit kan variëren van een terechtwijzing tot complete uitsluiting uit de gemeenschap (dit noemen ze excommunicatie). De zwaarte van de sanctie hangt af van de mate waarin de persoon spijt heeft van zijn actie.

Als een lid wordt uitgesloten, mogen de andere leden van de beweging niet meer met de uitgeslotene praten, of hem zelfs maar gedag zeggen, anders lopen ze het risico zelf uitgesloten te worden. Dit geldt zelfs ook voor familieleden van de uitgeslotene, alleen als de gezinsleden bij elkaar wonen. Verder wordt er alleen voor zeer dringende aangelegenheden, waarbij contact onvermijdelijk is, een uitzondering gemaakt.

Andere regels voor huwelijk en scheiden

Je mag geen seksuele handelingen met iemand anders dan de huwelijkspartner hebben, anders is dit een reden voor disciplinaire maatregelen zoals dit genoemd wordt. Een huwelijk kan alleen worden ontbonden als één van de partners seksuele handelingen heeft verricht met een ander dan zijn of haar eigen huwelijkspartner. De partner die geen "schuld" heeft mag hierna opnieuw trouwen met iemand anders. De "schuldige" heeft een ernstige overtreding begaan en kan hierdoor worden uitgesloten. Echtscheiding is dus alleen toegestaan als de partner "vreemdgegaan' is.

Een afspraakje maken met een persoon die geen Jehova's getuige is, is verboden, en wordt gezien als een schandelijke misdraging.
Mensen die homoseksueel zijn of transgender (mensen die in het verkeerde lichaam worden geboren), kunnen geen Jehova's getuigen worden, of blijven.

Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Oud- en Nieuw

Jehova's getuigen vieren geen Kerst omdat ze geloven dat Kerstmis niet door God wordt goedgekeurd, omdat de oorsprong ervan in heidense gebruiken en riten is te vinden. Ze vieren geen Oud- en Nieuw omdat dit feest oorspronkelijk bedoeld was om boze geesten te verdrijven. Sinterklaas wordt niet gevierd omdat dit afgoderij is. Pasen is oorspronkelijk opgedragen aan de Godin Ostara, en de hazen en eieren zijn vruchtbaarheidssymbolen. Jehova's getuigen gebruiken geen beelden, kaarsen of andere symbolen. Jehova's getuigen zien deze feestdagen als "vals-religieuze feestdagen", en dit valt onder afgoderij die verboden is.

Waarom Jehova's getuigen geen verjaardag vieren

Het verbod op de viering van verjaardagen is genomen in het jaar 1920. De reden die werd aangevoerd was het verbod om de nadruk te leggen op het individu, omdat dit ook valt onder afgoderij. Een andere reden is de vermelding in de Bijbel van een paar verjaardagen die wel gevierd werden, maar waar ook moorden plaatsvonden. Zo werd Johannes de Doper onthoofd op de verjaardag van Herodus, en op de verjaardag van de Farao werd de bakker van het feestmaal opgehangen, volgens de Bijbel. Volgens Jehova's getuigen laat God's Woord zich ongunstig uit over verjaardagen.

Bruiloften mogen wel

Bruiloften worden wel gevierd, omdat Jezus zelf ook deel nam aan zulke feesten. Jehova's getuigen trouwen in het gemeentehuis en daarna is er een huwelijkslezing in de koninkrijkzaal. Een koninkrijkzaal is een gewone ruimte met stoelen, en een verhoogde plek waar iemand een lezing kan houden. Op bruiloften worden gewoon cadeautjes gegeven.

De doop

Jehova's getuigen kennen geen doop voor kinderen. Ze hanteren de volwassenendoop op (bijna) volwassen leeftijd. Door de doop, waarbij de persoon helemaal wordt ondergedompeld in water, wordt men officieel Jehova's getuige. Om gedoopt te mogen worden is eerst grondige Bijbelstudie een vereiste, zodat de antwoorden op de doopvragen correct gegeven kunnen worden.

Verdere verboden en geboden

Roken, drugsgebruik en dronkenschap zijn verboden, en een reden voor uitsluiting. Op matig gebruik van alcohol, koffie en andere (licht) verslavende middelen staan geen sancties. Gokken, stelen, of iemand afpersen is ook een ernstige overtreding, en dus niet toegestaan als Jehova's getuige. Hetzelfde verbod geldt voor lasteren, moord, of doodslag, hoewel dit natuurlijk ook een regel is voor mensen die deze religie niet aanhangen.

Het accepteren van een bloedtransfusie is verboden omdat er in de Bijbel staat: "Geen andere verplichtingen dan wat strikt noodzakelijk is; onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed."

Jehova's getuigen accepteren wel alternatieve behandelmethoden. Transfusies van vol bloed en bepaalde bestanddelen van bloed (plasma, erytrocyten, leukocyten, trombocyten) zijn niet acceptabel. Hier volgt absoluut uitsluiting op. Op het accepteren van andere bestanddelen (zoals albumine) is geen sanctie van toepassing; er is een lijst van de bestanddelen die een Jehova's getuige mag accepteren zonder dat er sancties volgen.

Omdat dit standpunt risico's oplevert, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat Jehova's getuigen geen buitenlands kind mogen adopteren.

Van 1931 tot 1961 was het accepteren van een vaccinatie een reden tot uitsluiting, maar heden ten dage is dit niet meer verboden voor Jehova's getuigen.

Jehova's getuigen luisteren naar wat de overheid besloten heeft, zolang die geboden niet strijdig zijn met hoe zij Gods Wetten zien. Zij beschouwen de overheid wel als autoriteit, maar Jehova's getuigen gaan niet stemmen, en zullen ook niet actief deelnemen aan wat de overheid als belangrijke projecten ziet. Ook weigeren ze de vlag te groeten en in militaire dienst te gaan. Hierdoor hebben ze geregeld conflicten met instanties, die soms tot rechtszaken en veroordeling leiden.
© 2015 - 2024 Tonny548, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jehova’s Getuigen en hun congressenElk jaar in de maand juli of augustus komen duizenden Jehova’s getuigen samen tijdens een meerdaags congres in de grote…
De vervolging van Jehova's Getuigen tijdens de oorlogDe vervolging van Jehova's Getuigen tijdens de oorlogJehova’s Getuigen behoorden na de machtsovername van de nazi’s tot de eersten die in concentratiekampen werden opgeslote…
Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. J…
De honderdvierenveertig getuigen bij de Jehovah's getuigenDe honderdvierenveertig getuigen bij de Jehovah's getuigenDe honderdvierenveertigduizend getuigen komen in het bijbelboek Openbaringen voor als de uitverkorenen. De mensheid zoek…

Spreken in tongentaal tijdens het gebedSpreken in tongentaal tijdens het gebedTongentaal is een ander woord voor geestelijke gebedstaal. Spreken in tongentaal is een gave die je kan krijgen van God.…
Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)Paus Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, is sinds maart 2013 de paus van de Heilige Stoel. Hij was al 76 jaar oud toen hi…
Bronnen en referenties
  • Wachttorenkijker.wimdegoeij.nl
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova%27s_getuigen
Tonny548 (65 artikelen)
Gepubliceerd: 09-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.