Artikelen 111 - 120 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk mijn kijk op

Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerk

De kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken. Ruim een eeuw geleden mochten alleen mannen deze ambten te bekleden. Geleideli… Theofilus, 23-05-2018
Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

Ramadan bij moslims: tijd van vasten tot aan het Suikerfeest

De ramadan is een belangrijke maand voor alle moslims ter wereld. In deze maand vonden er de eerste openbaringen aan de profeet Mohammed plaats. In de meeste godsdiensten is er nog steeds een traditie… Auteurjr, 22-05-2018
Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaars

Oorsprong, gebruik en aankoop van de doopkaars

Wanneer een kindje wordt gedoopt is het vaak de gewoonte dat de dooppeter of doopmeter een doopkaars schenken aan (de ouders van) de gedoopte. De doopkaars zal dan aangestoken worden aan de paaskaars… Willibrordus, 08-05-2018
Tehilliem: Psalm 62  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 62 een Joodse uitleg

David bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rijkdom, door hen te vertellen dat de accumulatie van rijkdom volkomen nutteloos is… Jehoeda, 11-04-2018
Tehilliem: Psalm 61  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 61 een Joodse uitleg

David stelde dit gebed samen terwijl hij op de vlucht was voor Saul. Het doel van al zijn gedachten en zijn smeekbede is dat G'd hem een lang leven schenkt - niet omwille van het nastreven van de gene… Jehoeda, 09-04-2018
Tehilliem: Psalm 60  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 60 een Joodse uitleg

Psalm 60 vertelt dat Joab, de generaal van David, naar Aram Naharayim kwam voor oorlog en door het volk werd gevraagd: "Kom je niet voort uit de kinderen van Jakob? Hoe zit het met het verbond dat hij… Jehoeda, 04-04-2018
Jezus en de veertig dagen verzoeking in de woestijn

Jezus en de veertig dagen verzoeking in de woestijn

Jezus wordt na zijn doop door de Heilige Geest de woestijn ingedreven. Hij verblijft daar veertig dagen. Tijdens deze veertig dagen vast Jezus. De duivel komt hem verzoeken. De evangelisten Mattheüs e… Theofilus, 26-03-2018
De symbolische betekenis van het kruis van Jezus

De symbolische betekenis van het kruis van Jezus

In de Bijbel schrijven alle vier de evangelisten over de dood van Jezus aan het kruis. De kruisdood was geen joodse manier om mensen terecht te stellen. De Romeinen hadden Jezus tot de kruisdood veroo… Theofilus, 19-03-2018
De Goede Herder en het verloren schaap: Bijbelse metaforen

De Goede Herder en het verloren schaap: Bijbelse metaforen

In de Bijbel worden verschillende beelden gebruikt om de betekenis van het leven en het werk van Jezus te duiden. Een van die beelden is dat van de herder. In de tijd van Jezus waren er vele herders d… Theofilus, 13-03-2018
Tehilliem: Psalm 59  een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 59 een Joodse uitleg

Koning David werd overvallen door een vijand die leed aan een jaloezie die alomtegenwoordig was geworden. Deze vijand was niemand minder dan zijn eigen schoonvader, Saul. Psalm 59 spreekt over het gro… Jehoeda, 13-03-2018