Spreken in tongentaal tijdens het gebed

Spreken in tongentaal tijdens het gebed Tongentaal is een ander woord voor geestelijke gebedstaal. Spreken in tongentaal is een gave die je kan krijgen van God. Het houdt in dat als je bidt in tongentaal je de woorden die je spreekt van de Heilige Geest ingegeven krijgt. Je kan dan in verschillende talen spreken. Het kan zijn dat je in ''bekende'' talen spreekt, maar je kan ook spreken in geestelijke talen die wij als mensen niet kunnen verstaan.

Wat is tongentaal

Tongentaal is geestelijke gebedstaal, het is een gave die een christen van God kan krijgen. Het houdt in dat je bidt met je geest en niet met je verstand. De woorden die je bidt worden je ingegeven door de Heilige Geest en daarom is tongentaal een zuiver gebed. Het is bijzonder als je in tongentaal kan bidden. Als je wilt bidden met je verstand heb je God niet nodig, maar als je wilt bidden via de tongentaal dan kan dat alleen door vervulling van de Heilige Geest. Als je spreekt in tongentaal kun je soms een taal gebruiken waarvan jijzelf niet eens weet wat het betekent. Mensen vinden het dan vaak ook een rare en beangstigende gebeurtenis. Als je in tongentaal spreekt kun je soms spreken in vreemde maar wel bekende talen, zodat mensen uit andere landen snappen wat je zegt, terwijl je zelf die taal niet eens beheerst. Je kan ook bidden in een onbekende taal, zoals bijvoorbeeld een geestelijke taal of het hele oude Hebreeuws wat (bijna) niemand meer kan verstaan. Bij geestelijke taal kun je denken aan bijvoorbeeld zinnen en woorden die wij nog nooit hebben gehoord, het lijkt dan meer op een soort gebrabbel van letters.

Bidden met tongentaal

Als je bidt in tongentaal wordt je gebed geïnspireerd door de Heilige Geest. Een gebed in tongentaal is heel waardevol, de Heilige Geest kan je woorden ingeven waar je met je eigen verstand nooit op zou kunnen komen. Als je met je verstand bidt kan je gebed worden belemmerd door ongeloof, verkeerde theologie of onwetendheid. Omdat een gebed in tongentaal door de Heilige Geest geleid wordt spelen deze belemmeringen geen rol. Bidden in tongen is voor je eigen geloofsleven een bron van energie. De Heilige Geest past jouw geest aan, aan de Geest van God. Je relatie met God verbetert hierdoor enorm. Een belangrijk punt bij bidden in tongentaal is de overgave. Als je je gebed in tongentaal wilt uitvoeren moet je je tong uit handen geven je moet de Heilige Geest alle controle geven over je tong en niet zelf meer de touwtjes in handen willen nemen. Wij mensen houden het liefste controle over alles waar dat maar bij kan, maar bij tongentaal draait het juist om die overgave.

Angst voor tongentaal

Veel mensen hebben angst voor tongentaal en denken dat het iets spiritueels van de duivel is. Het hoort niet meer bij deze tijd en de meeste kerken willen er niets meer mee te maken hebben. Maar niets is minder waar, de Bijbel zegt er namelijk iets heel anders over. Tongentaal is een goede gave van God. De duivel zou willen dat we deze gave negeren en vergeten, zodat hij er geen last meer van heeft. God werkt met ons met bovennatuurlijke krachten en onverklaarbare dingen. Daarom zijn we er zo bang voor, we kunnen het niet verklaren en we hebben er geen macht over. In de Bijbel staan verschillende verhalen met tongentaal in de hoofdrol, waarom zouden wij dan afstand moeten houden van iets wat in de Bijbel beschreven wordt?

Hoe kun je praten in tongentaal?

Praten in tongentaal kan alleen als je wordt vervuld door de Heilige Geest. In de Bijbel staan twee manieren hoe mensen vervuld werden met de Heilige Geest. De Heilige Geest kan over je komen vanuit het niets en de Heilige Geest kan over je komen door middel van handoplegging. Als je als christen zijnde wil praten in tongentaal kun je het beste bidden tot God en naar christelijke bijeenkomsten gaan om zo te worden vervuld door de Heilige Geest. Niet iedereen kan zomaar in tongentaal praten, het is een gave van de Heilige Geest. Je kunt bidden tot God om te vragen om de gave van tongentaal, maar dat betekent niet dat je dan zekerheid hebt dat je het dan ook meteen kan.

Hoe vaak kun je tongentaal gebruiken?

God wil altijd in ons leven zijn dus de Heilige Geest ook, de Geest wordt in de Bijbel vergeleken met vuur, wind, een rivier enzovoort. De wind waait altijd en overal, een rivier blijft stromen en een vuur blijft bewegen, zo blijft de Geest ook bewegen en mogen wij de tongentaal altijd gebruiken. De tongentaal is niet alleen voor in de kerken of bij christelijke bijeenkomsten, maar de tongentaal is ook juist voor in het privéleven. Gebruik de tongentaal wanneer je Gods Geest wil ervaren.

Bijbelteksten over tongentaal

In de Bijbel staan veel verschillende teksten over tongentaal, de belangrijkste teksten staan hieronder op een rijtje.
  • ''want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen.'' (1 Korinthe 14: 14-15)
  • ''Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.'' (1 Korinthe 14: 2)
  • ''Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten.'' (Jacobus 1: 17)
  • ''Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven. Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden?'' (Lukas 11: 11-13)
  • ''En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waarin zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.'' (handelingen 2: 2-4)
  • ''Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.'' (handelingen 10: 46)
  • ''Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.'' (handelingen 8: 17)

En zo zijn er nog meer Bijbelteksten die gaan over het spreken in tongentaal. Vooral in Korinthe en Handelingen komt het spreken in tongentaal aan bod en wordt er uitgelegd wat het precies inhoudt en waar het voor gebruikt kan worden.
© 2015 - 2024 Rich205, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Derde sacrament: het Heilig VormselDerde sacrament: het Heilig VormselHet derde sacrament die het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods…
Pinksteren (pentekostos)Pinksteren (pentekostos)Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hiermee werd ook het begin van de Christelijke Kerk gemark…
Geloofsbelijdenis en handoplegging in bijbels perspectiefGeloofsbelijdenis en handoplegging in bijbels perspectiefEr zijn verschillende argumenten die pleiten voor handoplegging bij de openbare geloofsbelijdenis. Wat spreekt iemand di…
De Alpha cursusDe Alpha cursusDe Alpha cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Door deze cursus kun je op een ontspannen…

Spanningen tussen soennieten en sjiietenSpanningen tussen soennieten en sjiietenHet Midden-Oosten is gekend omwille van de spanningen tussen de onderlinge landen en bevolkingsgroepen. Het Midden-Ooste…
Jehova's getuigen, de praktijkJehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Cegoh, Pixabay
  • Stichting HSV. (2013). Jongeren Bijbel Herziene Statenvertaling. Heerenveen: Jongbloed- Heerenveen.
  • Tongentaal - wat zegt de Bijbel over tongentaal. (sd). Opgeroepen op December 13, 2015, van ONTDEK GOD: http://ontdekgod.nl/bijbel-tongentaal/
Reactie

Frans, 18-01-2016
ALLES HIELD STIL

Ik heb meegemaakt dat in tongen werd gesproken, rondom mij heen, in een kerkdienst. Een voor mij op dat moment een ongekende gebeurtenis. Later werd mij duidelijk gemaakt dat de mensen om mij heen vervuld werden van de Heilige Geest.
Ik maakte mee dat na ongeveer drie minuten op een teken van de voorganger alles stil hield.
Een mens zodanig in vervoering gebracht door de Heilige Geest laat zich niet stoppen op commando van een voorganger. Het hele gebeuren maakte op mij een onwaarachtige indruk, gelet op de stilte die meteen viel, nadat het teken daartoe werd gegeven. Reactie infoteur, 06-04-2016
Hoi Frans,
Excuses voor de late reactie, maar ik begrijp dat het hele gebeuren voor jou een onwaardige indruk heeft achtergelaten. In tongentaal spreken is iets moois, maar in de bijbel wordt ook aangegeven dat als er niemand bij is die de tongentaal kan vertalen het ook van de duivel kan komen. De voorganger wachtte misschien een poosje en liet de mensen die in tongentaal spraken ophouden, omdat het geen meerwaarde had voor de andere mensen die aanwezig waren. Ik citeer: 1 Korinthe 14 vers 27 en 28 : En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het dan uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.

Rich205 (7 artikelen)
Laatste update: 17-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.