Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)

Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) Paus Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, is sinds maart 2013 de paus van de Heilige Stoel. Hij was al 76 jaar oud toen hij werd aangesteld als paus. Vele pausen waren op hoge leeftijd wanneer zij aangesteld werden, mede hierdoor duurden de aanstellingen niet heel lang. Paus Franciscus is lid van de jezuïeten, het maakt hem de eerste paus lid van deze orde. Hij is geboren in Argentinië en reist de wereld over om zijn boodschap te verkondigen. Paus Franciscus is anno 2015 nog niet in Nederland geweest.

Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)

Jorge Mario Bergoglio, Paus Franciscus, werd op 17 december 1936 geboren in Buenos Aires, Argentinië. Vanaf 13 maart 2013 is hij de paus van de Rooms-Katholieke Kerk en woont in Vaticaanstad omringd door Italië. Hij is de leider van de Rooms-Katholieke Kerk, bisschop van Rome en soeverein van Vaticaanstad. Als soeverein van Vaticaanstad heeft de paus het recht om het hoogste gezag uit te oefenen zonder daarbij verantwoording verschuldigd te zijn aan een ander bestuursorgaan.

Jezuïeten

Paus Franciscus is de eerste man die paus werd als lid van de jezuïeten. De jezuïeten is een katholieke religieuze orde opgericht in 1534 in Parijs. Een kloosterorde is een organisatie van religieuzen, mannen of vrouwen die zich verenigingen in de organisatie met gemeenschappelijke geloofsopvattingen en kloosterregels waar eenieder zich aan dient te houden. Vaak leven ze gemeenschappelijk bijvoorbeeld in een klooster of een tempel. Wanneer er meerdere kloosters of tempels van gelijkgezinde religieuzen zijn, vormen deze samen een kloosterorde.

Kenia, Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek

In september 2015 maakte de paus bekend dat hij drie Afrikaanse landen ging bezoeken in november 2015. Kenia, Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek werden van 25 tot en met 30 november bezocht. Hierdoor zou hij oog in oog komen te staan met de conflicten tussen christenen en moslims. Op de Universiteit van Nairibo preekte de paus voor tienduizenden gelovigen op 26 november 2015. Het was zijn eerste openbare Mis op Afrikaanse bodem en de paus preekte dat de Kenianen moeten opkomen voor de gezinnen en nieuw leven moeten verwelkomen. Ook preekte de paus dat de Kenianen zich moeten inzetten om praktijken tegen te gaan die arrogantie in mannen voedt, vrouwen kwetst of vernedert en het leven van de onschuldige ongeborenen bedreigd.

De paus over oorlog

In de ochtend preekt Paus Franciscus tijdens de mis in Casa Santa Marta. De paus vindt dat er anno 2015 overal oorlog is. Degene die oorlog voeren vindt hij criminelen, het is zinloos bloedvergieten. Volgens hem huilt God en huilt Jezus om de oorlogen in de wereld. Op 19 november 2015 geeft hij aan dat het naderende kerstfeest in december 2015 met de feestjes, feestverlichting en kerststallen allemaal vermommingen zijn. De wereld blijft oorlog voeren. De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 betreuren hem diep. Hij eindigde zijn preek met de woorden: "de genade van de tranen te vragen, voor deze wereld die de weg van de vrede niet herkent”.

Heilige mis

Bijna dagelijks preekt en viert de paus de Heilige Mis in de ochtend in de Domus Sanctae Marthae (Casa Santa Marta). Hij houdt tijdens de mis een korte homilie over de lezingen of het feest van de dag. De gesproken woorden komen niet op schrift beschikbaar. Wel zijn er enkele samenvattingen van de homilie in het Nederlands vertaald, maar het Vaticaan publiceerde deze niet als officiële homilie. De Radio Vaticane en L'Osservartore Romano heeft samenvattingen gepubliceerd, maar zal geen publicaties meer doen (mei 2013). De paus viert de mis in kleine kring.

World Jewish Congress

The World Jewish Congress is een internationale organisatie die de Joodse Gemeenschappen en organisaties vertegenwoordigt. Ze opereren in 100 landen over de hele wereld. Paus Franciscus sprak tegen een delegatie van de World Jewish Congress (WJC) op 28 oktober 2015, hij zei hen dat “Joden aanvallen antisemitisme is maar dat een onverholen aanval op de staat Israël eveneens antisemitisme is”.

Nederland en de Paus

In november 2015 neemt Paus Franciscus deel aan een interview voor de daklozenkrant uit Nederland. In het interview dat door een dakloze werd gedaan, vertelde hij dat nu Nederland een Argentijnse koningin heeft, het best mogelijk is dat hij een bezoek zal brengen aan Nederland. Er is een Nederlandse paus geweest, de in Utrecht geboren Adriaan Florisz Boeyens. Hij was in dienst van Keizer Karel V, hij preekte tegen zedeloosheid binnen de kerk. Niet iedereen stelde de preken op prijs, hierdoor heeft een minnares van een ondergeschikte geprobeerd Paus Adriaan te vergiftigen. Hij werd in 1517 tot kardinaal benoemd door Paus Leo X, wanneer de paus overleed, moest er een nieuwe paus komen. Adriaan werd door de Italiaanse kardinalen als opvolger gekozen. Dit werd niet meteen en eenduidig besloten. De kardinalen hadden 11 stemrondes nodig om hem te kiezen, uiteindelijk bleek Adriaan de kandidaat die het minst bedreigend voor de Italianen was doordat hij geen Italiaan was. Maar niets was minder waar, Adriaan gooide na zijn benoeming alle valkeniers, muzikanten en toneelspelers uit het Vaticaan en sprak de kardinalen aan op hun zedeloze gedrag en begon te hervormen. Na twee jaar werd Paus Adrianus VI ziek en in 1523 is hij gestorven, er gaan verhalen rond dat hij vergiftigd werd.

1985

In 1985 werd Nederland bezocht door de toenmalige Paus Johannes Paulus II, dit liep niet op rolletjes. In 1983 hadden België en Luxemburg kenbaar gemaakt de paus te willen ontvangen. Hierdoor voelde Nederland zich verplicht, de paus ook uit te moeten nodigen. De straten bleven leeg. Op 11 mei 1985 maakte de paus een tocht door de straten, maar bijna niemand stond langs de route om de paus welkom te heten. Wel werd de televisie-uitzending door veel mensen gevolgd. Een dag later toen de paus naar de Jaarbeurs in Utrecht ging, stonden er zelfs demonstranten op straat, hij woonde een bijeenkomst in de Jaarbeurs bij. De katholieke wereld sprak over de lege straten en demonstraties als een schande, Nederland was een schande. Pater van Munster werd de eerste jaren na de gebeurtenis nog vaak gewezen op de toestanden in Nederland. Pater van Munster, overleden in 2008, was de drijvende kracht achter het bezoek van de paus aan Nederland. Hij was een Nederlandse geestelijke en bestuurder van de Nederlandse Kerkprovincie. Nederland kent zeven bisdommen, de kerkprovincie van Nederland is een groepering van de zeven bisdommen.

Vaticaanstad

Vaticaanstad (Staat Vaticaanstad) wordt totaal omringd door Rome en is hierdoor een enclave in Italië. Het is tevens de kleinste onafhankelijke staat van de wereld, het wordt bestuurd door de paus, het secretariaat, de congregaties en de pauselijke raden. In Vaticaanstad ligt het Apostolistisch Paleis aan het Sint-Pietersplein. Het Apostolistisch Paleis is het officiële woon- en werkpaleis van de paus. Sinds 1984 staat Vaticaanstad op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Vaticaanstad is ontstaan en erkend in 1929 door het Verdrag van Lateranen, een verdrag tussen de Heilige Stoel en de toenmalige Italiaanse regering. Het is een verdrag ondertekend en gesloten door Benito Mussolini en Paus Pius XI. In het verdrag werd nadrukkelijk vermeld dat het geen voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat is. De Kerkelijke Staat was een staat midden in Italië, deze staat stond onder heerschappij van de paus. De Kerkelijke Staat is rond de vierde eeuw ontstaan doordat verschillende pausen, meerdere grondgebieden in bezit hadden.

Rome

Een bisdom is een gebied dat als een afgebakend kerkgerechtelijk gebied wordt erkend, het staat onder leiding van een bisschop. De Bisschop van Rome is Paus Franciscus sinds 2013. Deze indeling van territoriums wordt in meerdere christelijke groeperingen gebruikt. Het Katholiek Bisdom Rome werd in de eerste eeuw opgericht, de kathedrale kerk is de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Het bisdom bestaat uit twee bisdommen (vicariaten) Vaticaanstad en Rome, vicarissen (plaatsvervangers van de bisschop of pastoor) worden aangesteld voor deze twee vicariaten. Het Katholieke Bisdom van Rome ligt in het land Italië.

De Rooms-Katholieke Kerk

Een kerkgenootschap is een zelfstandige organisatie, ze vertegenwoordigen een kerk (de leden van een kerk) of gemeenschap die samen een religie (geloof) aanhangen. De Rooms-Katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap van de wereld, de paus staat aan het hoofd van dit genootschap. Ze volgen de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament (samen de Bijbel). In het Joodse geloof is alleen het Oude Testament het geschrift dat gevolgd wordt. Hierin ligt een duidelijk verschil tussen deze geloven, de Joodse Kerk erkent het Nieuwe Testament niet als een onderdeel van hun geloof. De Rooms-Katholieke Kerk houdt zich aan de katholieke tradities, oftewel het gesproken woord van God naast het geschreven Woord van God (Bijbel). Hierin verschilt dit geloof van het protestantse geloof, zij erkennen alleen het geschreven woord van God (Bijbel). De Heilige Stoel staat voor de staatsrechtelijke positie van Vaticaanstad en de paus met haar Staatsecretariaat en de verschillende congregaties en pauselijke raden. Een lid van de Rooms-Katholieke Kerk erkent dit bestuursorgaan en ziet de paus als hun leider.
© 2015 - 2024 Ballerina, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Paus FranciscusJorge Mario Bergoglio is de zoon van Italiaanse ouders die naar Argentinië emigreerden. Hij voelde zich verbonden met de…
De paus: het kiezen van een nieuwe pausVoor rooms-katholieken neemt de paus vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. Maar wat als de paus, net als paus Bened…
Stijlvol: gotische kerk voor de Heilige Franciscus in PortoIngreja de Sao Francisco is van oorsprong een stijlvolle, gotische kerk ter ere van de Heilige Franciscus. Deze kerk, in…
De eerste van de Franciscanen: Franciscus van AssisiFranciscanen laten regelmatig van zich spreken. Bijvoorbeeld door voedsel en kleding aan asielzoekers te geven, zoals in…

Jehova's getuigen, de praktijkJehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's…
De Heilige Lans, een kostbaar relikwieDe Heilige Lans, een kostbaar relikwieIn Rome, onder de koepel van de Sint-Pieterskerk, wordt een bijzonder relikwie bewaard. Het is de Heilig Lans, waarmee v…
Bronnen en referenties
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Soevereiniteit
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterorde
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezu%C3%AFeten
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Rome
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie_(christendom)
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolisch_Paleis
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lateranen
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijke_Staat
 • http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-wereld-heeft-de-weg-van-vrede-niet-begrepen
 • http://www.worldjewishcongress.org/en/about?tab=about
 • http://joodsactueel.be/2015/10/29/paus-franciscus-haalt-scherp-uit-naar-anti-israelische-antisemieten/
 • http://www.nu.nl/binnenland/4159571/paus-franciscus-noemt-bezoek-nederland-mogelijk.html
 • http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2002-2003/De-paus-in-Nederland-1985.html
 • http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/geschiedenis/waarom-de-nederlandse-paus-zo-kort-paus-geweest
 • http://www.rkkerk.nl/info.php?id=14
 • http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-in-kenia-kom-op-voor-gezin-en-ongeboren-leven
Ballerina (33 artikelen)
Laatste update: 27-11-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 20
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.