Artikelen 51 - 60 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Een peuter leren lezen, kan dat?

Een peuter leren lezen, kan dat?

Kun je een baby of peuter leren lezen? In Amerika is het een rage geworden: zeer jonge kinderen die al vroeg leren lezen van hun ouders. Schadelijk, zeggen sommigen. Onschadelijk, zeggen anderen. Somm… Kisses, 24-11-2014

Reminiscentie: vormen en therapeutische doeleinden

Reminisceren is het wegdromen in het verleden voor zowel jong als oud. Het bestaat uit opdrachten om herinneringen aan bepaalde ervaringen op te roepen en vorm te geven. Reminiscentiewerk is geen bepa… Maikske, 04-11-2014
Hoe de beelddenker te helpen bij een 'fout' beeld

Hoe de beelddenker te helpen bij een 'fout' beeld

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. Een beelddenker denkt in beelden en de leerkracht onderwijst in woorden. Dit botst. In het onderwijs is het elke week een stukje van het geheel. Maar de bee… Rieja, Beelddenken, 03-11-2014
Soorten observaties

Soorten observaties

Observeren wordt gedefinieerd als het systematisch en doelgericht waarnemen en registreren van gedragingen, gebeurtenissen en interacties. In de praktijk kunnen we een observatie op verschillende mani… Robin990, 26-09-2014
Wel of niet straffen?

Wel of niet straffen?

Elk kind doet wel eens iets wat niet mag of luistert niet naar zijn/haar ouders. Grenzen opzoeken en er over heen gaan hoort bij een gezonde ontwikkeling van een kind. Hoe reageer je hier als ouder zi… Lola90, 03-09-2014

ABA-therapie bij autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben vaak moeilijkheden op het gebied van (non)verbale communicatie en sociale interactie. Autisme is niet te genezen, maar een ki… Bucket, 17-07-2014
Enig kind zijn: de voor- en nadelen

Enig kind zijn: de voor- en nadelen

De babyboom die plaats vond na de Tweede Wereldoorlog ligt al een hele tijd achter ons. Sindsdien zijn de geboortecijfers in de Westerse landen er sterk op achteruit gegaan. Een gevolg hiervan is dat… Hayes, 11-07-2014
De kinderboekenweek 2018

De kinderboekenweek 2018

Van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober 2018 wordt de Kinderboekenweek 2018 gehouden. Het is dan de 64ste keer dat de Kinderboekenweek gehouden wordt. Het thema van de kinderboekenweek in 2018 is 'Vriend… Opgroeien, Voorlezen en (leren) lezen, 03-06-2014
De Gordon-methode

De Gordon-methode

Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende psycholoog die een communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen; De Gordon-methode. De aanpak van Thomas Gordon is gebaseerd op zij… Heleen86, Pedagogiek, 20-05-2014
Types buitengewoon onderwijs in België

Types buitengewoon onderwijs in België

Kinderen en jongeren die door een beperking niet mee kunnen met het 'gewoon onderwijs', kunnen naargelang hun beperking les volgen in acht verschillende types van het buitengewoon onderwijs (BuO). Dez… Brunos, 16-05-2014