InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Pedagogiek: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Kijkwijzer en (jonge) kinderen

Kijkwijzer en (jonge) kinderen

In Nederland vertrouwen sommige ouders en opvoeders blindelings op de leeftijdslabels en pictogrammen van Kijkwijzer. Wat is Kijkwijzer precies? Waar staat het voor? En in hoeverre kan je zonder naden… Opgroeien, Jonge kinderen, 18-03-2013
Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Het beeld wat een kind uiteindelijk over zichzelf heeft, wordt gevormd door met name de ouders en andere mensen die dicht bij het kind staan. Of het beeld positief of negatief is, heeft te maken met w… Opvoedcoach, 16-02-2013

Troonswisseling en inhuldiging Koning Willem-Alexander

Op 30 april 2013 vindt de troonswisseling plaats, waarbij Koningin Beatrix zal aftreden en Koning Willem-Alexander de eed zal afleggen en zal worden ingehuldigd. De abdicatie vindt plaats in het Konkl… Cenerentola, 29-01-2013

Kinderangsten en kinderzorgen

Angst is een fysiologische en motorische reactie van een individu op gevaar. Angst helpt het individu om te overleven. Wanneer is angst bij een kind nou een reden om hulp te gaan zoeken? Deze vraag za… Nicolevs1, 25-01-2013
Opvoeden kunt u alleen met verstand en liefde

Opvoeden kunt u alleen met verstand en liefde

Opvoeden is een onderwerp dat iedereen naar eigen goeddunken zelf moet invullen. Er zijn hele boeken over geschreven, maar elk kind is uniek en ook zijn/haar ouders zijn dat. De tegenwoordige tijd is… Cornelissens, 09-01-2013
Opvoeden met behulp van Triple P-methode

Opvoeden met behulp van Triple P-methode

De methode Triple P kan ouders een goede ondersteuning bieden bij de opvoeding. De drie P's staan voor Positief, Pedagogisch Programma. De methode is ontwikkeld door psycholoog Matthew Sanders en komt… Celientje1, 30-12-2012
Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!

Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!

Als vaders eens wisten hoe belangrijk ze zijn in de opvoeding van hun kinderen, wat gaat er dan gebeuren? Is het vaders duidelijk wat hun rol eigenlijk is? Opvoedcoach, 18-12-2012
In de opvoeding is verbieden een noodzakelijk kwaad

In de opvoeding is verbieden een noodzakelijk kwaad

Elk kind krijgt binnen de opvoeding te maken met geboden en verboden. Opvoeders komen daar nu eenmaal niet omheen. Iedereen houdt van het eigen kind en zou het 't liefste alles willen geven dat het vr… Cornelissens, 08-11-2012
Zeg tegen kinderen wat je wel wilt!

Zeg tegen kinderen wat je wel wilt!

Hoe stimuleren we kinderen tot gedrag wat we fijn vinden? Doen we dat handig oftewel effectief of doen we dat op een manier die eigenlijk heel ander gedrag in de hand werkt? Opvoedcoach, 06-11-2012
Oordelen; je kind gaat geloven dat het zo is

Oordelen; je kind gaat geloven dat het zo is

Als ouders en professionals nemen we gedrag van kinderen waar. Als gedragingen zich herhalen koppelen we er vaak een oordeel aan. Wat gebeurt er als we dat doen? Heeft het effect op je kind? En zo ja,… Opvoedcoach, 30-10-2012