Artikelen 41 - 50 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Rudolf Steiner en Antroposofie

Rudolf Steiner en Antroposofie

Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie, een veelomvattende levensbeschouwing waarin de geestelijke dimensie van de mens een belangrijke rol inneemt in diens ontwikkeling. De antroposofie… Femm, 29-03-2015
Relatie ouders-kind

Relatie ouders-kind

Als we jong zijn en opgroeien in een gezin, nemen we automatisch de normen en waarden van onze ouders over. Ze zijn het enige voorbeeld dat we hebben en we nemen hun kijk op de wereld over als zijnde… Extreme, 20-03-2015
Het bejaardenpak AGNES: ook commercieel interessant

Het bejaardenpak AGNES: ook commercieel interessant

Ter ere van de jaarlijkse dag van de zorg in Vlaanderen komt het bejaardenpak AGNES in de spotlights te staan. De dag van de zorg is reeds aan zijn vierde editie toe en wordt in Vlaanderen jaarlijks g… Brunos, 15-03-2015
Wat biedt een Kinderdagcentrum (KDC)

Wat biedt een Kinderdagcentrum (KDC)

Een kinderdagcentrum, ook wel orthopedagogisch dagcentrum (ODC) genoemd, is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsachterstand. Wat biedt een KDC? Welke ki… Femm, 06-03-2015
Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Het beleven van basisemoties zegt veel over onze emotionele gesteldheid. Wanneer je deze op een positieve manier ervaart zal je veel gelukkiger door het leven gaan. Een emotionele blokkade echter, zal… Brunos, Emotionele ontwikkeling, 26-02-2015
Een levensverhaal schrijven met jonge delictplegers

Een levensverhaal schrijven met jonge delictplegers

Een levensverhaal, ook wel een ervaringsverhaal genoemd, bestaat uit specifieke gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het zijn verzamelde herinneringen en ervaringen gecombineerd m… Jcollin, 26-01-2015
De invloed van Friedrich Fröbel

De invloed van Friedrich Fröbel

Friedrich Wilhelm August Fröbel (Thüringen, 1782-1852) was een Duitse opvoedkundige. Hij wordt gezien als een van de grootste pedagogen van de 19e eeuw en is de oprichter van de oudst bekende kleuters… Heleen86, Pedagogiek, 25-01-2015
Vijf opmerkingen die slecht zijn voor zelfvertrouwen kind

Vijf opmerkingen die slecht zijn voor zelfvertrouwen kind

Als ouder heb je natuurlijk het beste met je kind voor. Je spreekt je kind bemoedigend toe, stelt hem gerust of overlaadt hem met complimenten. Je moet hierbij echter wel voorzichtig te werk gaan. Als… Crayon, Kinderen, 13-01-2015
Werken met jongvolwassenen (adolescenten)

Werken met jongvolwassenen (adolescenten)

Werken in de hulpverlening met jongeren tussen de 18 en de 23 jaar kan vragen om een specifieke aanpak en zeker als het gaat om jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Dit artikel gaat ov… Jcollin, 13-01-2015

Cyberpesten en zelfdoding

Iedereen die wel eens met pesten in aanraking is geweest weet dat het echt een nachtmerrie is. Kinderen durven niet meer naar school en scholen weten niet goed wat ze kunnen doen om het probleem aan t… Peterma, 18-12-2014