Artikelen 241 - 250 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De profeet Mohammed als historische persoon

De profeet Mohammed als historische persoon

De islam is een van de grote religies in onze wereld. Over Mohammed, de stichter van de islam, zijn geen betrouwbare bronnen op grond waarvan zijn historische bestaan kan worden vastgesteld. De vroegs… Linus, 22-02-2016
De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

In Lucas 23:43 belooft Jezus aan één van zijn medegekruisigden dat hij met Hem in het paradijs zal zijn. De vraag is echter of dat op dezelfde dag al is, of later. Het gangbare standpunt luidt dat dit… Theoloog, 16-02-2016
Het geloof der katharen; de christelijke ketters

Het geloof der katharen; de christelijke ketters

In de middeleeuwen werd de wereld bezien vanuit de visie van de Katholieke Kerk, welke zich in de jaren gemengd had met een aantal lokale oudere geloven. Het leven werd ook sterk bepaald door de Kerk,… Polkozic, 11-02-2016
Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Over het ontstaan van kerst is er, met name in de november- en decembermaanden, in kerkgemeenschappen veel gesprek. De reden hiervoor is dat men er doorgaans van uitgaat dat kerst is ontstaan uit een… Theoloog, 10-02-2016
De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

In Galaten 6:1 roept Paulus de geestelijke mensen op om met 'een geest van zachtmoedigheid' zondaars terecht te brengen. De vraag is echter of het woord 'pneumati', dat als 'geest' vertaald wordt, moe… Theoloog, 08-02-2016
De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

Het verhaal over het offer van de arme weduwe in Marcus 12:41-44 wordt vaak gebruikt om mensen ertoe te bewegen geld te doneren aan een kerk of religieuze instelling, zelfs als zij niet veel geld hebb… Theoloog, 03-02-2016
Zondagsviering of sabbat?

Zondagsviering of sabbat?

Zouden christenen op zondag moeten samenkomen? Velen geloven van wel, maar een alsmaar groter (lijkend) wordende groep zet vraagtekens bij een zondagsviering. De belangrijkste reden hiervoor is dat de… Theoloog, 02-02-2016
De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

In 1 Korintiërs 11:17-34 geeft Paulus instructies voor de viering van het avondmaal, welke hijzelf ook weer gekregen heeft. In deze uitleg vertelt Paulus ook (opnieuw) aan de Korintiërs het verhaal ov… Theoloog, 01-02-2016
Het Vliegend Spaghettimonster (VSM): een mislukte parodie mijn kijk op

Het Vliegend Spaghettimonster (VSM): een mislukte parodie

Het Vliegend Spaghettimonster (VSM, oorspronkelijk: Flying Spaghetti Monster, afgekort als FSM) is de god van het pastafarianisme (de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster), een religie, die in 2005… Tartuffel, 01-02-2016
De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

In Jesaja 1:18b staat dat de rode zonden van hen die zich bekeren wit zullen worden. De gangbare christelijke interpretatie hiervan is dat de zonden witgewassen worden. Deze metafoor van witwassen (of… Theoloog, 26-01-2016