Artikelen 211 - 220 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Interpretaties van "van den beginne" in 2 Johannes

Interpretaties van "van den beginne" in 2 Johannes

In 2 Johannes 1:4-6 herinnert de oudste de uitverkoren vrouw en haar kinderen aan het gebod om elkaar lief te hebben. Hij vraagt hen om dit gebod ook uit te voeren, omdat zij het 'van den beginne' geh… Theoloog, 17-06-2016
De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenis

De twee dromen van Jozef (Genesis 37) en hun betekenis

Genesis 37 beschrijft de twee dromen die Jozef krijgt. In de eerste droom buigen de elf graanschoven van zijn broers voor zijn schoof neer. In de tweede droom buigen de zon, de maan en elf sterren voo… Theofilus, 14-06-2016
De opdracht om mensen niet welkom te heten in 2 Johannes

De opdracht om mensen niet welkom te heten in 2 Johannes

De opdracht in 2 Johannes 1:10-11 om bepaalde mensen niet in huis te ontvangen is er één die tot veel verwarring leidt. De Skeptic's Annotated Bible legt de tekst uit als een opdracht aan christenen o… Theoloog, 10-06-2016
De misleiders en hun leer in 2 Johannes 1:7-9

De misleiders en hun leer in 2 Johannes 1:7-9

In 2 Johannes 1:7-9 waarschuwt de oudste de uitverkoren vrouw voor misleiders. Deze verzen roepen echter een aantal vragen op over waar deze misleiders vandaan kwamen, wat zij precies leerden dat verk… Theoloog, 08-06-2016
Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2

Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2

Volgens de oudste die de tweede brief van Johannes schreef had iedereen die de waarheid kende de geadresseerde uitverkoren vrouw lief. Het is echter de vraag hoe de term 'waarheid' moet worden geïnter… Theoloog, 07-06-2016
De oudste die de tweede brief van Johannes schreef

De oudste die de tweede brief van Johannes schreef

Volgens de christelijke traditie was de apostel Johannes 'de oudste' (2 Joh. 1:1) die de tweede brief van Johannes, aan de uitverkoren vrouw, schreef. Om die reden is de brief naar hem vernoemd en hee… Theoloog, 02-06-2016
De uitverkoren vrouw en haar kinderen in 2 Johannes 1:1a

De uitverkoren vrouw en haar kinderen in 2 Johannes 1:1a

De identiteit van de uitverkoren vrouw (en haar kinderen) aan wie de tweede brief van Johannes is geschreven is onder theologen altijd een discussiepunt geweest. De Bijbel biedt namelijk geen eenduidi… Theoloog, 25-05-2016

Gereformeerden onder het kruis - bevindelijk en gereformeerd

Een zijstroom van de Afscheiding van 1834 (een afscheiding van orthodoxe leden van de Nederlandse Hervormde Kerk) werd gevormd door de zogenaamde Gereformeerde Kerken onder het Kruis, het begin van de… Petervandenburg, 23-05-2016
Sabbat: hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is?

Sabbat: hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is?

Hoe weet je of de zaterdag de echte sabbat is? In de reactiekolommen van de christelijke website CIP stelde een scepticus de volgende vraag: "Hoe weten we met welke weekdag van onze huidige kalender d… Tartuffel, 23-05-2016
Overeenkomsten tussen evangelie van Lucas en Handelingen

Overeenkomsten tussen evangelie van Lucas en Handelingen

Het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen zijn beide door Lucas geschreven. Er zijn veel overeenkomsten te vinden tussen het evangelie van Lucas en de Handelingen. Zo komen delen van… Theofilus, 18-05-2016