Artikelen 191 - 200 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Lodewijk Napoleon: gelijkheid religies en Lodewijkskerkjes

Lodewijk Napoleon: gelijkheid religies en Lodewijkskerkjes

Tot de vroege negentiende eeuw waren de katholieken hun kerken kwijt als gevolg van het verdrag van de Vrede van Münster. Dat verdrag maakte in 1648 een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. Een indirect… Rickandie, 03-11-2016
Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Een bedevaart is binnen de katholieke traditie een reis of tocht naar een bedevaartplaats die vaak bestaat uit een heilige plaats of plaats van een openbaring of verlichting. Een bedevaart ondernemen… Rickandie, 27-10-2016
Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23

Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23

In zijn brief aan de geroepenen doet Judas een bijzonder verzoek aan de gelovigen. Hij vraagt hen om een groep die hij 'anderen' noemt te behandelen met barmhartigheid in vreze, uit afkeer van het kle… Theoloog, 20-10-2016
De Samaritanen en hun religieuze achtergrond in de Bijbel

De Samaritanen en hun religieuze achtergrond in de Bijbel

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt er regelmatig over de Samaritanen gesproken. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan uit Lucas. Ook het verhaal van Jezus met de Samariataa… Theofilus, 10-10-2016
Beschermheiligen: vooral in verleden maar ook in heden

Beschermheiligen: vooral in verleden maar ook in heden

Een beschermheilige is in de katholieke kerk een heilig verklaarde persoon bij wie bescherming kan worden afgeroepen voor allerlei zaken. Maar aanroepen van beschermheiligen behoort eigenlijk vooral t… Rickandie, 07-10-2016
Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?

Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?

Moslims eten alleen het vlees op van dieren die halal geslacht zijn. Dit staat ook wel bekend als halal vlees. Tegenwoordig kan je halal vlees in iedere supermarkt wel halen. Iedereen in Nederland en… Fenrir, 26-09-2016
Achtergronden bij de brief van Judas

Achtergronden bij de brief van Judas

In de brief van Judas worden veel verwijzingen gemaakt naar personen en plaatsen die in het Oude Testament voorkomen. Zo worden, in volgorde, Egypte, Sodom en Gomorra, de aartsengel Michaël, Kaïn, Bil… Theoloog, 08-09-2016
De visie van kerkvader Augustinus van Hippo op seksualiteit

De visie van kerkvader Augustinus van Hippo op seksualiteit

Augustinus van Hippo leefde van 354 tot 430. Deze kerkvader heeft door zijn geschriften een belangrijke invloed gehad op het christelijke denken. Augustinus heeft zich in zijn schrijven veelvuldig bez… Theofilus, 24-08-2016
De binnengeslopen mensen in Judas 1:4

De binnengeslopen mensen in Judas 1:4

De brief van Judas diende vooral als een waarschuwing aan 'de geroepenen' voor mensen die waren binnengeslopen. De vraag luidt wie deze mensen waren. Waren zij deel van de christelijke gemeenschap? Re… Theoloog, 24-08-2016
De 'Judas' die de brief van Judas schreef

De 'Judas' die de brief van Judas schreef

In de opening van de brief van Judas stelt de auteur van de brief zichzelf voor. Hij noemt zichzelf Judas en vertelt dat hij een dienstknecht van Jezus is en de broer van Jakobus. Deze vreemde manier… Theoloog, 11-08-2016