InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 20
Artikelen 191 - 200 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De ontvangers van de brief van Judas

De ontvangers van de brief van Judas

In zijn brief vertelt Judas dat hij schrijft aan een groep die hij de 'de geroepenen, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn'. Deze beschrijving roept echter meer vragen op… Theoloog, Brief van Judas, 12-12-2016
Joodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van Juda

Joodse Bijbel: Rehabeam en Abijah van Juda

Judea is trouwer aan G'd dan het Koninkrijk Israël. De religieus Joodse traditie houdt 125 jaar stand. Toch zondigt Koning Rehabeam door afgoden het land binnen te brengen en wordt het volk gestraft m… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 01-12-2016
Adventstijd: een eeuwenoude traditie voorafgaande aan Kerst

Adventstijd: een eeuwenoude traditie voorafgaande aan Kerst

In het christendom wordt de periode voorafgaande aan Kerst de adventsperiode of de adventstijd genoemd. De Latijnse naam ‘adventus’ betekent in het Nederlands ‘komst’, en in het christendom wordt tijd… Brubo, 29-11-2016
De Gülenbeweging: wat schimmig en conservatief

De Gülenbeweging: wat schimmig en conservatief

De Gülenbeweging kreeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste aanhangers, maar vooral in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft de beweging een imposante groei doorgemaakt.… Linus, 21-11-2016
Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk Israël

Joodse Bijbel: Einde Koninkrijk Israël

Het gaat slecht met Israël. De zonden van het volk worden met de dag erger. Koning Jeroboam II regeert veertig jaar. Na zijn overlijden komt zijn zoon Zecharia op de troon. Maar vanwege zijn zondig ge… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 08-11-2016
Joodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, Jona

Joodse Bijbel: de profeten Hosea, Amos, Jona

Ten tijde van de Koning Jeroboam II zijn drie belangrijke profeten actief. Dit zijn Hosea, Amos en Jona. Zij wijzen de bevolking van Israël op haar zonden en voorspellen straf van G'd. De profeet Hose… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-11-2016
Lodewijk Napoleon: gelijkheid religies en Lodewijkskerkjes

Lodewijk Napoleon: gelijkheid religies en Lodewijkskerkjes

Tot de vroege negentiende eeuw waren de katholieken hun kerken kwijt als gevolg van het verdrag van de Vrede van Münster. Dat verdrag maakte in 1648 een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. Een indirect… Rickandie, Kerken, 03-11-2016
Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Bedevaartplaats Hakendover: paardenprocessie en dertienmaal

Een bedevaart is binnen de katholieke traditie een reis of tocht naar een bedevaartplaats die vaak bestaat uit een heilige plaats of plaats van een openbaring of verlichting. Een bedevaart ondernemen… Rickandie, Vereren, 27-10-2016
Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23

Barmhartig in vreze, uit afkeer van het kleed, in Judas 1:23

In zijn brief aan de geroepenen doet Judas een bijzonder verzoek aan de gelovigen. Hij vraagt hen om een groep die hij 'anderen' noemt te behandelen met barmhartigheid in vreze, uit afkeer van het kle… Theoloog, Brief van Judas, 20-10-2016
Joodse Bijbel: Het Huis van Jehu

Joodse Bijbel: Het Huis van Jehu

Koning Jehu is aan de macht in Israël en besluit de Baäl godsdienst te verwijderen uit Israël. Toch aanbidt Jehu niet alleen God. Hij dient ook de kalveren in Bethel en Dan. De profeet Jona voorspelt… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 13-10-2016