Artikelen 261 - 270 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora?

Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora?

Christenen en de Wet, wat hebben christenen met de Wet ofwel Thora? Iedere christen zal voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden of hij of zij God volgt en doet wat Hij wil zoals geopenbaard wordt i… Tartuffel, 09-01-2016
Ex-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn geworden

Ex-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn geworden

Er zijn overtuigde en uitgesproken atheïsten geweest die theïst geworden zijn. Een theïst is iemand die in een God gelooft. Dat kan een christen zijn, maar bijvoorbeeld ook een moslim. Een aantal van… Tartuffel, 07-01-2016
Spanningen tussen soennieten en sjiieten

Spanningen tussen soennieten en sjiieten

Het Midden-Oosten is gekend omwille van de spanningen tussen de onderlinge landen en bevolkingsgroepen. Het Midden-Oosten blijft daarom nog steeds het toneel van politieke en religieuze spanningen. De… Auteurjr, 06-01-2016
Spreken in tongentaal tijdens het gebed

Spreken in tongentaal tijdens het gebed

Tongentaal is een ander woord voor geestelijke gebedstaal. Spreken in tongentaal is een gave die je kan krijgen van God. Het houdt in dat als je bidt in tongentaal je de woorden die je spreekt van de… Rich205, 16-12-2015

Jehova's getuigen, de praktijk

Jehova's getuigen hebben hun eigen ideeën over de bijbel en hoe ze deze uitleggen en gebruiken. Er gelden voor Jehova's getuigen andere regels en gebruiken, dan in het leven van mensen die niet tot de… Tonny548, 09-12-2015
Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)

Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio)

Paus Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, is sinds maart 2013 de paus van de Heilige Stoel. Hij was al 76 jaar oud toen hij werd aangesteld als paus. Vele pausen waren op hoge leeftijd wanneer zij aange… Ballerina, 24-11-2015
De Heilige Lans, een kostbaar relikwie

De Heilige Lans, een kostbaar relikwie

In Rome, onder de koepel van de Sint-Pieterskerk, wordt een bijzonder relikwie bewaard. Het is de Heilig Lans, waarmee volgens de overlevering de heilige Longinus de zijde van Christus doorboorde om t… Hansvg, 16-11-2015
De Waterstaatskerk, een bijzondere groep kerken

De Waterstaatskerk, een bijzondere groep kerken

Hoewel het aantal gelovigen al jaren in rap tempo afneemt zijn er in ons land nog steeds heel wat verschillende kerkgenootschappen. En al die kerkgenootschappen maken gebruik van kerkgebouwen voor de… Hansvg, 26-10-2015
Samhain: het Keltische nieuwjaar

Samhain: het Keltische nieuwjaar

Voor velen is Samhain bekend als Halloween, gevierd op 31 oktober. Het langs de deuren gaan voor snoep en uithollen van pompoenen is vooral in Amerika populair. Voor paganisten is het de sabbat waarbi… Neoma, 21-10-2015
De legende van de twee Ewalden, de apostelen van Drenthe

De legende van de twee Ewalden, de apostelen van Drenthe

De twee Ewalden zijn heiligen uit de zevende eeuw. Deze priesters waren actief als missionarissen in het gebied van de Saksen. Tijdens hun missiewerk werden zij gedood. Hun lijken werden in het water… Fjodorboekanski, 25-09-2015