Artikelen 251 - 260 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze Vader

De vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze Vader

De vierde bede in het Onze Vader, de bede om 'dagelijks brood' in Matteüs 6:11 en Lucas 11:3, is voor exegeten en Bijbelvertalers altijd een heikel punt geweest. Het Griekse woord 'epiousion', dat wor… Theoloog, 22-01-2016
Jodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillen

Jodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillen

Jodendom, christendom en islam verschillen en overeenkomsten. Naast overeenkomsten, kennen jodendom, christendom en islam ook verschillen. Jodendom, christendom en islam zijn abrahamitische religies,… Tartuffel, 20-01-2016
De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b

De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b

De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b heeft regelmatig vragen en kritiek opgeroepen onder christelijke Bijbelvertalers en exegeten. Ook in moderne Nederlandse Bijbelvertalingen is er geen… Theoloog, 19-01-2016
Paus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interview

Paus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interview

Op 12 januari 2016 verscheen in 82 landen tegelijkertijd het boek 'De naam van God is genade'. Het is een lang interview met paus Franciscus over de thematiek van het Jaar van de Barmhartigheid, het z… Jan80, 18-01-2016
Bijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenen

Bijbelse feesten vieren: moadiem vieren door christenen

Bijbelse feesten vieren doen steeds meer christenen. Hoe zit dat precies? Wat zijn Bijbelse feesten en waarom gaan steeds meer christenen deze vieren? In de Bijbel stipuleert God aan Mozes dat Zijn vo… Tartuffel, 16-01-2016
Wat betekent de 'Onbevlekte Ontvangenis van Maria'?

Wat betekent de 'Onbevlekte Ontvangenis van Maria'?

De term 'Onbevlekte Ontvangenis' is bekend bij velen, maar aan de manier waarop deze meestal wordt gebruikt, is te merken dat veel mensen niet weten wat dit katholieke dogma werkelijk betekent. Vaak w… Fjodorboekanski, 15-01-2016
De komma van Kohlbrugge

De komma van Kohlbrugge

De komma van Kohlbrugge was voor zijn ontdekker, Hermann Friedrich Kohlbrugge, een keerpunt in zijn leven en voor het Reveil een grote twistappel. Bij de komma van Kohlbrugge draait het om de vraag of… Theoloog, 15-01-2016
Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?

Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?

Sabbat of zondag? 'Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?' is een actuele vraag onder christenen. De sabbat is al ingesteld bij de schepping. In Genesis 2:2-3 staat: "God voltooi… Tartuffel, 15-01-2016
Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven mijn kijk op

Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven

Messiaanse christenen zijn christenen die naar het voorbeeld van Jezus en in het spoor van de eerste christenen de Thora naleven en praktiseren: het is een gestaag groeiende beweging. Niet alleen in N… Tartuffel, 12-01-2016
Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft (Mattheus 5:17)

Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft, zo kunnen we lezen in Mattheus 5:17. Wat betekent het dat Jezus de Wet heeft vervuld, maar niet afgeschaft? Onder christenen is verdeeldheid over de vraag… Tartuffel, 11-01-2016