De Bijbel (Christendom)

De Bijbel. Het is een van de oudste en meest verkochte boeken ooit. Mensen weten echter nog veel niet over de Bijbel. Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat staat er in de Bijbel? En voor wie is de Bijbel? Antwoord op je vragen vind je hier.

Het heilige boek van de Christenen

De Bijbel is het heilige boek van de Christenen. Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse Biblia, waarmee een boek werd aangeduid.
De Bijbel bestaat uit een reeks apart geschreven boeken en geschriften. De Bijbel is verdeeld in 2 delen: Het Oude en het Nieuwe Testament. De inhoud verschilt per aftakking van het Christelijke geloof. Zo erkennen protestanten een aantal boeken en geschriften niet, die bij bijvoorbeeld de Rooms-katholieken wel erkend en gebruikt worden.

Geschiedenis van de Bijbel

Zoals Rome niet in één dag gebouwd is, is de Bijbel niet in één keer geschreven. De Bijbel is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is, zoals de naam al doet vermoeden, het oudste gedeelte van de Bijbel. Het Oude Testament verschilt nauwelijks van de Joodse Tenach.
Het Nieuwe Testament is een vervolg hierop en wordt sinds 367 n. Chr. als canoniek beschouwd door de kerk. Het Nieuwe Testament bestaat uit Evangelieboeken, brieven en boeken die geschreven zijn door ooggetuigen van het leven van Jezus Christus. Dit materiaal is op een dusdanige manier verspreid dat rond 150 n.Chr. een complete set van geschriften was ontstaan. Dit werd uiteindelijk het Nieuwe Testament.

Indeling en inhoud van de Bijbel

De Bijbel is een boek dat gedurende duizenden jaren tot stand is gekomen.
Zoals gezegd is de Bijbel onder te verdelen in 2 delen: Het Oude en het Nieuwe Testament.
Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken. Het 2e deel, het Nieuwe Testament, bestaat uit 27 boeken.
Christenen benoemen het Oude Testament omdat dit een verwijzing was naar de komst van Jezus Christus en omdat dit aan het Nieuwe Testament voorafgaat. Hiermee wordt door de Christenen aangetoond dat veel beloftes uit het Oude Testament in vervulling zijn gegaan.

Het Oude Testament bestaat zoals gezegd uit 39 boeken die in vier groepen verdeeld kunnen worden: De Wet, ofwel de boeken van Mozes genoemd, bestaande uit 5 boeken waarin de schepping, de zondeval en het ontstaan van het volk Israël als Gods Volk beschreven staat. In 12 Historische boeken wordt de verdere geschiedenis van dit volk verhaald. Vervolgens geven vijf Poëtische boeken een beeld over de relatie tussen God en de mens.
Tot slot wordt in 17 profetische boeken de ballingschap, het einde van de ballingschap van het volk Israël en de komst van de Messias voorspeld.

Het Nieuwe Testament, bestaande uit 27 boeken, kunnen ook in vier delen worden ingedeeld. Als eerste de evangeliën die het leven, sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus beschrijven. Eén historisch boek dat het ontstaan en de geschiedenis van de allereerste Christelijke Gemeenten weergeeft. Vervolgens volgt er een verzameling van 21 brieven. Tot slot is er één profetisch boek: de Openbaring.

Hieronder volgt een inhoudsopgave van de complete Bijbel:

Het Oude Testament

De Wet
 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium

De Historische Boeken
 • Jozua
 • Richteren
 • Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Koningen
 • 2 Koningen
 • 1 Kronieken
 • 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Ester

De Poëtische Boeken
 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Prediker
 • Hooglied
 • De Profeten
 • Jesaja
 • Jeremia

Klaagliederen
 • Ezechiël
 • Daniël
 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefania
 • Haggai
 • Zacharia
 • Maleachi

Het Nieuwe Testament

De Evangeliën
 • Het evangelie naar Matteüs
 • Het evangelie naar Marcus
 • Het evangelie naar Lucas
 • Het evangelie naar Johannes

Historisch
 • De Handelingen der Apostelen

De Brieven
 • De brief van Paulus aan de Romeinen
 • De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
 • De brief van Paulus aan de Galaten
 • De brief van Paulus aan de Efeziërs
 • De brief van Paulus aan de Filippenzen
 • De brief van Paulus aan de Kolossenzen
 • De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
 • De tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
 • De eerste brief van Paulus aan Timoteüs
 • De tweede brief van Paulus aan Timoteüs
 • De brief van Paulus aan Titus
 • De brief van Paulus aan Filemon
 • De brief aan de Hebreeën
 • De brief van Jakobus
 • De eerste brief van Petrus
 • De tweede brief van Petrus
 • De eerste brief van Johannes
 • De tweede brief van Johannes
 • De derde brief van Johannes
 • De brief van Judas
(De brieven van Paulus aan verschillende Gemeenten werden niet chronologisch, maar volgens grootte opgenomen. Wie de schrijver van de brief aan de Hebreeën is staat niet vast; sommigen schrijven hem eveneens aan Paulus toe).

Profetisch Boek
 • De Openbaring van Johannes

Wat heeft de Bijbel voor een invloed gehad op de wereld?

In de late Romeinse tijd kreeg het Christendom steeds meer betekenis in Europa en de gebieden hieromheen. Dit heeft veel zaken beïnvloed, waar we vandaag de dag nog steeds ons voordeel mee doen.
Zo werd de taal en wetgeving beïnvloed, maar ook de filosofie, kunst en het maatschappelijke leven werden beïnvloed door de Bijbel.

Doordat Europa door de jaren heen een steeds machtigere positie kreeg en handel ging voeren met verre gebieden, heeft de Bijbel en het Christelijke geloof zich verspreid over de hele (toenmalige) bekende wereld.

Deze laatste eeuwen is de macht en invloed van de Bijbel in de maatschappij afgenomen. Dit komt door de eeuwen van verlichting waarbij een scheiding van kerk en staat ontstond. Dit geldt echter alleen voor Europa en Noord-Amerika. De laatste jaren ontstaat namelijk een toenemende belangstelling in de Bijbel en het Christendom door mensen uit Oost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika.

Lees verder

© 2012 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Het christendom, een wereldgodsdienstHet christendom, een wereldgodsdienstHet christendom is de grootste godsdienst van Nederland. Maar wat geloven christenen eigenlijk en wat zijn hun leefregel…
Tehilliem: Psalm 41 een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 41 een Joodse uitlegPsalm 41 leert ons goede karaktereigenschappen. We leren liefdadigheid te geven aan degenen die het het hardst nodig heb…
Bronnen en referenties
 • De Bijbel, Wilibrordvertaling 1975
Randy1991 (128 artikelen)
Gepubliceerd: 05-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.