Ontstaan van de aarde: de Gap-theory

Ontstaan van de aarde: de Gap-theory De Gap-theory staat in Nederland bekend als de restitutieleer. Deze theorie houdt het midden tussen de scheppingsleer en de evolutietheorie. Mensen die in deze leer geloven, willen zo de schepping en de evolutie verenigen.

Inhoud


Wat is de restitutieleer?

De restitutieleer zegt dat er tussen vers 1 en vers 2 van Genesis uit de Bijbel een kloof (Gap in het Engels) van miljoenen of zelfs miljarden jaren zit.

Wat zeggen de eerste paar Bijbelverzen?

Genesis 1 vers 1: In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
Even verderop in de Bijbel lezen we dat Adam is geschapen als eerste mens. De Bijbel schrijft ook over de val van de hoogste en meest vooraanstaande engel uit de hemel. Dit is de satan. Wanneer de val van de satan plaats heeft gevonden, staat niet exact in de Bijbel.

Wat zegt de restitutieleer hier over?

De restitutieleer stelt dat de aarde in vers 1 van Genesis bevolkt was met planten en dieren. Ook waren er mensen. De zogenaamde pre-adamitische mensen, oftewel mensen voor de tijd van Adam. De restitutieleer zegt vervolgens dat bij de val van satan deze eerste schepping werd vernietigd door de vloed die genoemd wordt in vers 2. De aarde werd in duisternis gedompeld en werd hierdoor woest en ledig. Het woordje was uit vers 2 kan namelijk ook met werd vertaald worden. Vanaf vers 3 begint de herschepping van de aarde. Vandaar ook de naam restitutie. Deze herschepping beslaat de 6 dagen die de Bijbel beschrijft.

De tijdperken van miljarden jaren die de evolutietheorie ons leert, zouden hebben plaats gevonden vanaf het begin van de eerste perfecte aarde tot aan de voorbereidingen voor de herschepping. De fossielen die in de aardlagen worden gevonden zouden overblijfselen zijn van de eerste perfect aarde.

Er zijn veel variaties op deze theorie. Zoals hier beschreven, is de meest aangehangen versie.

Het ontstaan van de theorie

De restitutieleer is ontstaan in 1814. Dit was de periode waarin de evolutietheorie opkwam en waarin werd begonnen met te onderwijzen dat de aarde miljarden jaren oud is. Thomas Chalmer van de universiteit van Edinburgh bedacht de theorie om tegemoet te komen aan de geologische kolom van de evolutionisten in die dagen. Tegelijkertijd probeerde hij de schepping in letterlijk 6 dagen te handhaven. Er was geen enkele theologische grond voor de theorie.

Problemen bij de theorie

De val van satan zou voor de zes dagen plaats hebben gevonden

Vanuit de bijbel gezien is dit niet aannemelijk. De Bijbel zegt namelijk in Genesis 1 vers 31: 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Omdat alles goed was, is het niet aannemelijk dat de satan op dat moment al gevallen was. De val van satan was het gevolg van zijn zonden. Hij wilde de hoogste God zijn en er kwam opstand in de hemel. In zijn val nam satan een derde van de engelen mee. God kan onmogelijk van een zeer goede schepping spreken wanneer deze ellende al plaats had gevonden. Daarnaast spreekt Ezechiël 28 ervan dat de satan zich voor zijn val in de Hof van Eden bevond. Als de satan voor de zes dagen zou zijn gevallen, spreekt de Bijbel zichzelf tegen. Daarom is dit vanuit de Bijbel gezien een onmogelijke stelling.

Verkeerde interpretatie van de Bijbelvertaling

God tegen Adam:
Genesis 1 vers 18: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde en onderwerp haar.
Toen Chalmer deze theorie bedacht, stond er in zijn King James vertaling het woord replenish op de plaats waar in het Nederlands vervul staat. Replenish betekent bijvullen of opnieuw vullen. Dat impliceert dat de aarde opnieuw geschapen zou kunnen zijn. Om te bepalen of dit echt zo is, moeten we de betekenis van replenish nader bekijken. Tegenwoordig heeft replenish de betekenis van bijvoorbeeld het opnieuw vullen van een glas drinken. In de King James vertaling uit Chalmers tijd betekende dit echter iets anders. Deze vertaling was geschreven in 1611. Het Hebreeuwse woord male werd in die tijd gebruikt voor replenish. Dit betekent gewoon vullen zoals iets voor het eerst gevuld wordt. In 1650 kreeg replenish een andere betekenis. Toen werd het opgenomen in de Engelse taal. Pas vanaf toen betekende het opnieuw vullen. Het woord replenish is in de twee eeuwen tot aan Chalmer dus van betekenis verandert. Kijken we nu naar de Hebreeuwse grondtekst, dan staat daar het woord male wat vullen betekent. Het Hebreeuwse woord voor opnieuw vullen is shana. In de grondtekst staat dus vullen en niet opnieuw vullen. Chalmer heeft een verkeerde aanname als basis voor zijn theorie gebruikt.

God zou verantwoordelijk zijn voor het kwaad

Wanneer wij de Bijbel goed lezen, zien wij dat de dood in de wereld kwam door de rebellie van satan en door de zonde van de mens.
Romeinen 5 vers 12: Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
De aanhangers van de restitutieleer geloven echter dat de dood er al was voor de herschepping. Dit komt vanuit de evolutie die leert dat dit onderdeel is van het proces van verbetering. Dat zou betekenen dat God de dood in de wereld heeft gebracht. Daarnaast is de God van de restitutieleer een God die miljarden jaren nodig heeft om te oefenen voordat Hij een perfecte schepping kon maken. Dit is zeer in tegenspraak met de Bijbel die in overvloed spreekt over een almachtige, alwetende en volmaakte God.

Gevolgen voor het christelijk geloof

Mensen die de restitutieleer aanhangen beseffen niet wat voor gevolgen dit heeft voor hun geloof:
  1. God zou een slechte God zijn omdat Hij een slechte aarde heeft geschapen waar dood en verderf heerst. De mens is nergens verantwoordelijk voor omdat hij er niks aan kan doen dat er zonde is. Die heeft God namelijk gemaakt. Hier uit volgt dat het offer van Jezus niet nodig is.
  2. Het offer van Jezus zou geen offer meer zijn, maar een oplossing van God om zijn eigen fouten te verdoezelen. God is dus manipulatief.
  3. Ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zouden niet komen, want we hebben met een slechte God te maken. Deze kan nooit een perfecte aarde scheppen.

Laten we dit zetten tegenover wat de Bijbel zegt:
  1. God maakte de aarde perfect
  2. De mens verviel in zonde waardoor de dood in de wereld kwam.
  3. God zond zijn zoon Jezus om de straf voor de zonden van alle mensen te dragen.
  4. Hierdoor hebben de mensen die dit aannemen vrij toegang tot God en tot de nieuwe hemel en nieuwe aarde die God straks maakt.

Het uitgebreide plan van God dat beschreven wordt door de Bijbel heen, komt met de restitutieleer ten val. De restitutieleer lijkt in geen enkel opzicht te verenigen met wat de Bijbel zegt.

Lees verder

© 2012 - 2024 Bubo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Ontstaan van het universum - Islam en wetenschapOntstaan van het universum - Islam en wetenschapDe visie van het scheppingsverhaal, zoals die is beschreven in de Koran, verschilt nogal t.o.v. het scheppingsverhaal va…
Schepping en evolutie?Het boek ‘Genesis, Een spirituele visie op de vroegste geschiedenis’ van Emil Bock (1895 – 1959), een Duitse schrijver e…

Islam in Gambia: consequent, geen alcohol, maar ook frivoolIn het West-Afrikaanse land Gambia is de meerderheid van de bevolking moslim. Overigens zijn er in het land ook christen…
Bronnen en referenties
  • www.allaboutcreation.org
  • www.verhoevenmarc.be
  • www.bijbelenonderwijs.nl
Bubo (94 artikelen)
Gepubliceerd: 28-02-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.