Artikelen 231 - 240 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

In Johannes 19:34-35 staat dat na Jezus' dood aan het kruis een soldaat hem in zijn zij steekt. Op het moment dat de soldaat dit doet gebeurt er iets vreemds, er stroomt volgens een ooggetuige naast b… Theoloog, 29-03-2016
Goede Week en Pasen: Jezus' lijden, sterven en verrijzenis

Goede Week en Pasen: Jezus' lijden, sterven en verrijzenis

Elk jaar vieren christenen wereldwijd op de zondag na de eerste volle maan van de lente het belangrijkste feest van het christendom: Pasen. Deze feestdag is zo belangrijk dat er een voorbereidingstijd… Jan80, 18-03-2016
De vertaalproblemen in Spreuken 26:10

De vertaalproblemen in Spreuken 26:10

De grondtekst van Spreuken 26:10 stelt vertalers voor veel vraagtekens. Er zitten namelijk meerdere woorden in het vers die op meerdere manieren vertaald kunnen worden. Ook lijkt het vers grammaticaal… Theoloog, 18-03-2016
Tieners opvoeden over liefde vanuit christelijke optiek mijn kijk op

Tieners opvoeden over liefde vanuit christelijke optiek

Pubers hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hun seksualiteit. Als je hen niet leert wat seks inhoudt, wat de vervelende en levenslange gevolgen kunnen zijn, dat ze ook ‘nee’ kunnen zeggen, en… Stine, 16-03-2016
De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

In Efeze 4:11-12 noemt Paulus vijf groepen mensen die door Christus zijn gegeven aan de gemeenten om de heiligen tot volmaking te brengen. Namelijk Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar… Theoloog, 14-03-2016

De interpunctie in Matteüs 24:4-5: Wat zeggen de verleiders?

In Zijn rede over de laatste dingen (de titel die de NBG 1951 geeft aan Matteüs 24) waarschuwt Jezus voor de komst van valse messiassen en profeten. De vraag is welke van deze Jezus bedoelt als Hij he… Theoloog, 10-03-2016
Salafisme, de streng-islamitische leer

Salafisme, de streng-islamitische leer

Het salafisme staat sedert het begin van deze eeuw steeds meer in de belangstelling. Daaraan hebben zaken als wereldwijde aanslagen, de oorlog in Syrië en de politieke instabiliteit in het Midden-Oost… Linus, 04-03-2016
Herders en leraars in Efeze 4:11 - Eén of twee bedieningen?

Herders en leraars in Efeze 4:11 - Eén of twee bedieningen?

Met name in evangelische of pinkstergemeenten wordt regelmatig gesproken over de vijfvoudige bediening die in Efeze 4:11 beschreven staat. Deze vijf bedieningen, apostel, profeet, evangelist, herder e… Theoloog, 04-03-2016
De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

In Efeze 4:11-12 staat een beschrijving van een aantal gaven die God aan mensen in de gemeenten heeft gegeven. De mensen met de genoemde ambten dienen "Tot de volmaking der heiliging, tot het werk der… Theoloog, 02-03-2016
De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

In Openbaringen 2 worden de Nikolaïeten tweemaal genoemd. In vers 6 wordt de gemeente te Efeze geprezen om het feit dat zij de daden van de Nikolaïeten haten. In vers 15 wordt de gemeente in Pergamum… Theoloog, 23-02-2016