Aardbevingsschade melden: hoe gaat dat?

Door gaswinning kunnen aardbevingen ontstaan. Schade, veroorzaakt door deze aardbevingen noemt men aardbevingsschade. Veelal gaat het om scheuren in buiten- en binnenmuren of schoorstenen. Nadat de schade gemeld is bij het centrum veilig wonen (CVW) en vastgesteld wordt dat het om aardbevingsschade gaat, vergoedt de NAM deze schade. Daarnaast heeft de eigenaar van een huis met aardbevingsschade in sommige gevallen recht op een extra subsidie.

Waar komen de aardbevingen vandaan?

In de Nederlandse grond zit aardgas opgesloten in gasvelden waarvan de grootste onder het plaatsje Slochteren in de provincie Groningen ligt. De Nederlands Aardolie Maarschappij (NAM) pomp dit uit de grond om het vervolgens te verdelen over heel Nederland. Doordat er niets voor dit gas in de plaats teruggepompt wordt ontstaan er lege ruimtes die na verloop van tijd kunnen verzakken met aardbevingen tot gevolg. Aardbevingen die het gevolg zijn van gaswinning worden geïnduceerde aardbevingen genoemd.

Een aardbevingen kunt u op twee manieren herkennen: ten eerste door een luide knal (dit hoeft echter niet per se te gebeuren) en daarna het beven of trillen van de grond. Wanneer een aardbeving plaatsvindt kan het gebeuren dat huizen door de trilling schade oplopen. Men spreekt dan van aardbevingsschade. De meest gehoorde aardbevingsschade zijn scheuren in bakstenen en voegen van muren, scheuren in voegwerk en scheuren in schoorstenen. De schade die ontstaat kan zowel binnen als buiten zijn. Wanneer u aardbevingsschade heeft kunt u dit laten repareren. De rekening voor deze reparaties zal door de NAM betaald worden. Echter is het wel belangrijk het juiste proces te doorlopen

Melden, hoe gaat dat?

Wanneer u aardbevingsschade heeft ontdekt is het belangrijk om zo snel mogelijk deze schade te melden: dit met oog op de veiligheid. De juiste manier om aardbevingsgerelateerde schade te melden is door contact op te nemen met het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW is het enige meldpunt voor aardbevingsschade: ze zijn te bereiken op het gratis telefoonnummer: 0800-2896636 en zijn te bereiken van maandag tot en met zondag van 8:00 tot 20:00. Wanneer u telefonisch contact opneemt krijgt u contact met het bewoners contact centrum. Zij zullen uw schade met u doornemen. U kunt de schade ook melden via de website van het CVW. Tijdens het gesprek zal u verder een contactpersoon toegewezen krijgen: deze blijft uw aanspreekpunt tijdens het gehele schadeproces. Verder zal u bij toekomstige schade dezelfde contactpersoon behouden.

De schade-expert

Nadat u schade heeft gemeld zal het CVW een afspraak met u maken om een schade-expert bij thuis langs te sturen. Het CVW is een onafhankelijke organisatie: deze schade-experts zijn dus niet in dienst van CVW. Wel worden ze getoetst op hun kunde en kennis alvorens ze via het CVW ingezet worden. Deze schade-experts hebben dus altijd bouwkundige kennis en kunnen het verschil tussen een aardbevingsgerelateerde en een niet-aardbevingsgerelateerde schade zien. Wanneer er een afspraak is gemaakt zal de schade-expert bij u thuis langskomen. Deze schade-expert kijkt echter normaliter alleen naar de gemelde schade: het is dus niet zo dat er met u samen op zoek gegaan wordt naar schade. U dient zelf aan te geven waar u aardbevingsschade denkt te hebben.

Het schaderapport ABC

Tijdens het bezoek zal de schade-expert foto's maken van de schades die gemeld zijn. Hiervan zal hij uiteindelijk een schaderapport opstellen. Het schaderapport opstellen duurt 2 tot 4 weken. Vervolgende zal het opgestuurd worden naar een extern calculatiebureau die de schadebedragen narekent en eventuele reken fouten uit het rapport haalt. Dit proces kost nogmaals 2 tot 4 weken. Na uiterlijk 8 weken zal het schaderapport opgestuurd worden naar zowel het CVW als naar de schademelder. Vervolgens wordt er 2 weken gewacht alvorens de schademelder gebeld wordt door de contactpersoon om het schaderapport door te nemen.

In het schaderapport zullen de bevindingen van de schade-expert staan. Wanneer de schade-expert vindt dat de schade direct veroorzaakt is door een aardbeving zal hij dit bestempelen als een A-schade. Wanneer hij echter vindt dat de schade niet direct veroorzaakt is door een aardbeving maar wel verergerd is door een aardbeving zal dit worden bestempeld als B-schade. Wat betreft de schadevergoeding maakt het niet uit of een schade als A-schade of als B-schade wordt bestempeld: in beide gevallen zal volledige vergoeding van de reparatiekosten plaatsvinden. Wanneer de schade-expert echter vindt dat de schade niet-aardbevingsgerelateerd is zal hij de schade aanduiden met C-schade. Deze schade wordt niet vergoed.

Schade-afhandeling

Wanneer het rapport besproken is met het contactpersoon bestaan er vier mogelijkheden. Ten eerste kan er akkoord gegaan worden met het schaderapport waarna er drie keuzes zijn. De eerste keuze is om het bedrag waarop de schade is getaxeerd uit te laten betalen op uw eigen rekening. De tweede keuze is om de schade te laten herstellen door een eigen aannemer. Het kan zowel gaan om een door het CVW goedgekeurde aannemer als een niet-erkende aannemer: indien u het herstel niet onder regie van CVW wilt laten uitvoeren kan de aannemer na het uitvoeren van de werkzaamheden de factuur bij het CVW indienen, mits het bedrag gelijk is aan, of lager dan het getaxeerde bedrag in het schaderapport. Het CVW staat in dit geval niet garant voor het geleverde herstel.

De derde mogelijkheid is om het herstel via CVW te laten verlopen. Dit heeft als voordeel dat de werkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd worden en er controle is op de veiligheid en kwaliteit. Verder voorkomt u via deze keuze discussie bij een eventuele vervolgschade. Het CVW staat dan namelijk garant voor het geleverde herstel. Daarnaast is het zo dat wanneer de kosten uiteindelijk hoger zijn dan toegekend in het taxatierapport, die meerkosten door Centrum Veilig Wonen betaald worden. Uw contactpersoon zal u vragen een keuze tussen deze opties te maken via een keuzeformulier.

Contra-expertise

De vierde mogelijkheid is dat u het niet eens bent met het schaderapport dat opgesteld is door de schade-expert. Wanneer u het hier niet mee eens bent heeft u de mogelijkheid om een second-opinion bij een contra-expert aan te vragen. Dit is een schade-expert die niet verbonden is aan het CVW. Deze contra-expert dient u zelf in te schakelen. U kunt contra-experts vinden via internet of via de regionale kranten.

Er zitten enkele voorwaarden verbonden aan het inschakelen van een contra-expert. Zo mag een contra-expert maximaal 95 euro per uur vragen en moet hij in staat zijn een kundig expertise-rapport op te stellen. Verder mag hij een beperkt aantal uren aan de inspectie besteden. Het voordeel van een contra-expert is dat er opnieuw wordt gekeken naar de schade. Het nadeel is echter dat het contra-traject in totaal enkele maanden in beslag zal nemen waarbij er veel dingen door de bewoner zelf geregeld dienen te worden. Wanneer u het ook niet eens bent met het rapport van de contra-expert bestaat er de mogelijkheid om u te melden bij de geschillencommissie en uiteindelijk via de rechter het besluit aan te vechten. Deze processen kunnen echter enkele jaren duren.

Regeling waardevermeerdering

Wanneer u in het schaderapport schade vergoed krijgt heeft u in sommige gevallen recht op een extra subsidie. De voorwaarden zijn onder andere dat u meer dan 1000 euro aardbevingsschade heeft opgelopen. Verder moet de woning binnen het gaswinningsgebied liggen. De volgende elf gemeenten komen in aanmerking: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum, Hoogezand-Sappemeer of Menterwolde. De subsidie bedraagt een vergoeding van 4000 euro voor energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld, isolatie, HR++ glas, HR ketel, zonnepanelen of een pelletkachel. Meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie kunt u vinden op de desbetreffende website van SNN.
© 2015 - 2024 Koenklaver, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Is schade door een aardbeving te claimen op de verzekering?Tot jaren geleden werd gedacht dat de kans op een aardbeving in Nederland klein is. Door de aardbevingen ten gevolge van…
Vergoeding aardbevingsschade Groningen en BelastingdienstVergoeding aardbevingsschade Groningen en BelastingdienstStel u hebt aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen en u krijgt hiervoor een vergoeding, hoeveel belasting moe…
Voorkomen dat condooms scheurenVoorkomen dat condooms scheurenVeilig vrijen doe je natuurlijk altijd met een condoom: alleen dit voorbehoedsmiddel beschermt je tegen zowel seksueel o…
Projectsubsidie: verantwoording achterafEen subsidie moet worden verantwoord. De eisen die aan de verantwoording worden gesteld verschillen sterk, en kunnen zee…

Het 0-urencontractHet 0-urencontractEen vorm van een arbeidsovereenkomst is het 0-urencontract. In principe is een 0-urencontract grotendeels gelijk aan een…
Bijstand en de Participatiewet: tips en tricks (2015)Bijstand en de Participatiewet: tips en tricks (2015)Sinds 1 januari 2015 zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wajong en de sociale werkvoorziening samengevoegd onder de naam…
Bronnen en referenties
  • http://www.snn.eu/waardevermeerdering/
  • https://www.centrumveiligwonen.nl/schadeherstel/keuzes-voor-schadeherstel
Reactie

Loedeman, 19-04-2016
Advies: neem altijd een contra-expert, gelijk al, want de NAM en CVW spelen onder een hoedje. Bij het CVW zit zeer weinig daadkracht, de leiding die er zit haalt 2017 niet! Reactie infoteur, 01-09-2016
Bedankt voor uw reactie! Ik hoop dat mijn artikel u heeft geholpen de juiste oplossing te vinden.

Koenklaver (14 artikelen)
Gepubliceerd: 24-11-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.