Artikelen 41 - 50 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid in januari en juli 2015 zijn er een aantal veranderingen gekomen in het ontslagrecht. Een vorm van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is d… Loes_e, Ontslag, 02-11-2015
Hoe lang is levenslang?

Hoe lang is levenslang?

Als iemand een levenslange gevangenisstraf krijgt, zou je verwachten dat deze persoon voor de rest van zijn leven achter de tralies zit. Dit is echter niet altijd het geval. In sommige landen is een l… Loes_e, 29-10-2015
Ontslag tijdens de proeftijd

Ontslag tijdens de proeftijd

Vaak wordt er in een arbeidsovereenkomst gebruikgemaakt van een proeftijd. Tijdens deze proeftijd mogen werkgever en werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst beëindigen. Je bent dan i… Loes_e, Ontslag, 29-10-2015
Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht en wat als het water stijgt?

Dordrecht is een stad die veel te bieden heeft aan toeristen. Zelfs zonder enige voorkennis kan uren dwalen door het centrum van de stad veel moois en interessants opleveren. Maar Dordrecht is meer. D… Rickandie, Wateroverlast, 23-10-2015
Ondertrouw/huwelijksaangifte

Ondertrouw/huwelijksaangifte

Ondertrouw, ook wel huwelijksaangifte genoemd, was tot september 2015 in Nederland verplicht als je wilde gaan trouwen. Door in ondertrouw te gaan maakte je het voornemen om te gaan trouwen officieel… Loes_e, 16-10-2015
Wat doet het UWV?

Wat doet het UWV?

Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert in Nederland allerlei taken uit die te maken hebben met een deskundige en efficiënte uitvoering van de verschillende werkneme… Loes_e, Ontslag, 15-10-2015
Het Bel-me-niet Register

Het Bel-me-niet Register

Het Bel-me-niet Register is een register dat gebruikt wordt - de naam geeft het al aan - door consumenten die niet telefonisch benaderd willen worden door bedrijven. Consumenten kunnen zich via intern… Loes_e, 29-09-2015
Wat is de transitievergoeding?

Wat is de transitievergoeding?

Met de invoering van de WWZ in 2015 is naast een aantal wijzigingen onder andere de transitievergoeding ingevoerd. De transitievergoeding is een bedrag waar de werknemer recht op kan hebben bij het ei… Loes_e, Arbeidsovereenkomst, 29-09-2015
Het COA en de opvang van asielzoekers

Het COA en de opvang van asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoeker, kortweg bekend als het COA, vangt asielzoekers op. Dat gebeurt met rijksgeld. Het COA werkt samen met ketenpartners die zich bezighouden met de asielprocedure.… Piejet, Asielzoekers en vluchtelingen, 27-09-2015
Schadevergoeding na onterechte arrestatie

Schadevergoeding na onterechte arrestatie

Wie in Nederland te maken heeft gehad met een onterechte arrestatie en na een inverzekeringstelling meer dan zes uur heeft vastgezeten kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Ook wie wegens gebre… Dessal, 24-09-2015