IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaarden

In dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkering maakt deel uit van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) uitkering. Binnen de WIA zijn er twee aparte regelingen, afhankelijk van het percentage van arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen in de WGA terecht en volledig en duurzame arbeidsongeschikten hebben recht op een IVA uitkering

Wat is de IVA uitkering?

IVA is de afkorting van Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is onderdeel van deWIA . Deze uitkering is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit houdt in dat er geen kans is op herstel en dat de uitkeringsgerechtigde minder dan 20% van zijn oude loon kan verdienen.

Voorwaarden IVA uitkering

De uitkeringsgerechtigde is minstens twee jaar ziek en heeft aanvraag gedaan voor de WIA.
Daarnaast is er sprake van volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid. Er is geen zicht op herstel.

Hoogte IVA uitkering

De algemene regel die de hoogte van de uitkering bepaalt, is: Hoe hoger het loon voor de ziekte, hoe hoger de uitkering is. Als u geen werk hebt, is uw uitkering 75% van het WIA-maandloon. Als u gedeeltelijk werkt, wordt 70% van wat u verdient in mindering gebracht op de hoogte van de uitkering. De totale hoogte van de uitkering bestaat dan uit het bedrag dat u verdient plus de uitkering. Werken moet lonen, is de achterliggende gedachte.

Berekening WIA uitkering

Het WIA-maandloon is ongeveer gelijk aan het loon dat u verdiende voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. Het precieze bedrag wordt berekend door het UWV. U kunt het ook zelf berekenen, op de volgende wijze:
  • Stap 1: U hebt de gegevens op uw loonstrook nodig. U dient te kijken naar het SV-loon, niet naar het brutoloon. Bereken uw jaarloon en deel het door 261 (het aantal uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag moet u vermenigvuldigen met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand) Het bedrag dat uit deze berekening komt, is het WIA maandloon.
  • Stap 2: Als u niet werkt, moet u van het berekende bedrag 75% nemen. Dit is de hoogte van uw WIA (IVA) uitkering.
  • Berekening IVA bij gedeeltelijk werken

Als u gedeeltelijk werkt, wijkt de berekening af. Het totale inkomen per maand is dan 75% van het WIA maandloon (zie hierboven) plus 30% van het brutoloon. Uw inkomsten zijn dus hoger dan wanneer u niet werkt.

Duur IVA uitkering

  • Als uw situatie onveranderd blijft, krijgt u de uitkering tot uw 65ste. De uitkering stopt in de volgende gevallen:
  • Als uw situatie verbetert en als u meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen
  • Als u langer dan drie maand naar het buitenland vertrekt en dat land geen verdrag heeft met Nederland wat betreft uitkeringen
  • Als uw gedetineerd wordt

Het is verplicht om veranderingen in uw situatie tijdig door te geven aan het UWV (de zogenaamde "informatieplicht"). Als u dat niet doet, kan de uitkering worden stopgezet.

Pensioen opbouwen met IVA uitkering

U bouwt geen pensioen op met uw IVA-uitkering. Wel hebt u recht op vakantiegeld.
© 2010 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
WW: Hoogte, duur, voorwaardenWW: Hoogte, duur, voorwaardenDit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u vo…
Huis verkopen in de bijstandHuis verkopen in de bijstandMensen denken vaak dat ze hun huis moeten verkopen zodra ze in de bijstand komen. De kans hierop is echter klein.

Bijstandsuitkering en eigen huisBijstandsuitkering en eigen huisVoor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden strenge voorwaarden. Het eigen huis behoort ook tot het vermogen en…
WIA-uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u wat de hoogte is van een WIA-uitkering en welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen v…

Reageer op het artikel "IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaarden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter, 26-07-2020 12:44 #17
Ik ben in december 2017 in de ziektewet terecht gekomen. Na 2 jaar is mij een IVA uitkering toegekend, daar men niet verwacht dat ik ooit nog aan de 20% ga komen. Echter ik ontvang maar 70% van mijn ziektewetuitkering, dat was dus al 70% van mijn laatst verdiende loon. Hoe zit dit? Ik krijg namelijk dus 70% van 70% ipv 70% van mijn laatst verdiende loon. Is dit wel juist. Ik kom er zelf in de regels niet uit.

ik hoor graag.

M.vr.Gr. Peter

W. Brouwer, 25-03-2019 07:50 #16
Je krijgt IVA tot je 65e, maar ik moet om AOW te krijgen doorwerken tot 66 jaar en 9 maanden. Wat er gebeurt er in die ruim 1 1/2 jaar?

Geerlings, 17-04-2018 09:11 #15
Ik ben aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Bij een IVA uitkering moet ik dan mijn prepensioen laten omrekenen. als ze het prepensioen omrekenen verandert het pensioen van een tijdelijke uitkering in een levenslange uitkering. Ik ben een man van 63 jaar.
Wat adviseert u mij?

A. J. Braspenning, 07-12-2017 11:17 #14
Ik heb nu mijn huis verkocht omdat ik deze met mijn huidige wao uitkering niet meer kan betalen. dit betekent dat ik dus op straat kom te staan.als ik en i.v.a uitkering had zou ik mogelijk iets kleiners kunnen terug kopen? heeft u voor mij informatie wat ik nu moet doen. ben ten einde raad.

Hb, 17-02-2017 08:33 #13
Ik heb bij kopen van mijn huis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten
hiervoor heb ik eenmalig een bedrag moeten betalen als koopsom. Nu ben ik helaas arbeidsongeschikt geraakt, en krijg ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het uwv.
Ook de bank waar ik destijds de verzekering heb afgesloten betaalt mij nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens mijn tussenpersoon waar ik deze verzekering had afgesloten, hoef ik dit niet op te geven bij het uwv, omdat het geen inkomen uit werk is, klopt dit?

Irinie Choustoulakis, 03-04-2016 15:30 #12
Als je een iva uitkering heb en je heb onvoldoende inkomen, je vraagt bij de gemeente een aanvullende uitkering voor aan het minimum inkomen te komen, moet je dan vrijwilligerswerk doen, verplicht, ik zou namelijk niet weten hoe ik dat moet doen bij 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, ik heb alleen al stress bij de gedachte erover.

M. Yasmin, 19-11-2015 11:11 #11
Als je in april 2014 ziek bent geworden en de termijn van 2 jaar is voorbij en je krijgt een IVA uitkering, welk jaarloon (refertejaar) moet je dan berekenen en de rekenformule toepassen?
Op de officiële sites staat het jaar voordat je ziek werd inclusief vakantiegeld 13 E maand etc.
Moet je dan het SV loon pakken van 2013? Of is het zo dat je maart 2013 t/m maart 2014 alle maandlonen plus 13e maand etc moet optellen? En daarna de rekenformule moet toepassen?

Ben, 12-09-2015 16:10 #10
Ik zit nu 10 weken in de ziekte wet en nu wil men gezien ik bijna 63 jaar ben en niet meer zal kunnen werken een vervroegde IVA uitkering aanvragen. Mijn vraag is nu, gezien ik niet in de Wia zit en nu rechtstreeks van mijn ziektewet in de IFA kom, wordt dan nu een berekening gemaakt van 75% van mijn sv maandloon van voor mijn ziekte? Of eerst 70% eraf (Wia) en daar nog eens 75% eraf voor de IFA uitkering.

Graag een duidelijke reactie terug.

D. Gijzen, 20-11-2014 19:58 #9
Ik heb een IVA uitkering, ik word op 02-03-2015 65 maar ik krijg in Juni 2015 mijn eerste AOW loopt mijn uitkering door tot dat ik mijn AOW krijg, of stopt hij als ik 65 jaar word in Maart?

Hugo, 19-11-2014 11:16 #8
Hoi Jan,
De IVA loopt gewoon door tot de AOW gerechtigde leeftijd. Mocht je echter ook nog een pensioen gaan krijgen (uit vroegere arbeid), dan zal dit door de verplichte anti-cumulatiewet (Europa.) geminderd worden met het bedrag dat je van het UWV ontvangt. Voorbeeld : Je gaat een pensioen krijgen van een vroegere werkgever van 20000 / jaar. Je IVA uitkering is bv. 35000, dan krijg je van het pensioenfonds NIETS. Vb. 2 : Pensioen 26500 / jaar, IVA = 16000, dan krijg je nog 10500 van je pensioenfonds.

Jan Hertgers, 16-11-2014 23:26 #7
Er staat dat de IVA uitkering stopt als de 65 jarige leeftijd bereikt is, welke uitkering krijgt men tussen 65jr en de AOW leeftijd?

Hugo, 06-11-2014 07:51 #6
Beste mensen,
Ik meen te weten dat door een wet in december 2012 de eerste zin fout is. i.p.v.65 jaar, moet het zijn : " tot de A.O.W. - gerechtigde leeftijd! "
Duur IVA uitkering
Als uw situatie onveranderd blijft, krijgt u de uitkering tot uw 65ste. De uitkering stopt in de volgende gevallen:
Als uw situatie verbetert en als u meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen
Als u langer dan drie maand naar het buitenland vertrekt en dat land geen verdrag heeft met Nederland wat betreft uitkeringen
Als uw gedetineerd wordt

F. Z. Doubi, 26-09-2014 13:32 #5
Een vraag, mijn moeder is een paar jaar in loondienst geweest en is door depressie volledig afgekeurd. Nu loopt na 2jaar haar ziekteuitkering af en ze is nog ziek.

Heeft ze recht op een i.v.a uitkering?

Agnes, 21-05-2013 09:46 #4
Sinds kort heb ik een IVA uitkering, stel dat ik in de toekomst wil gaan samenwonen, heeft dat invloed op de uitkering als diegene werkt?

Harry Knevelbaard, 13-03-2013 14:56 #3
Ik ben nu 13 maanden in de ziektewet. Nu zegt de arbo arts vraag vervroegd een IVA uitkering aan. Wat is dan de netto uitkering? Het svw loon over 2012 was 32419.83

Simone van Beek, 14-12-2012 15:00 #2
Beste heer, mevrouw,

Mijn moeder werkt sinds haar scheiding nu 2 jr in de thuiszorg met een 15-25 uur contract voor bepaalde tijd. Haar handen werken echter niet mee en zijn helemaal vergroeid door de artrose en slikt dagelijks pijnstillers ook voordat ze aan het werk gaat omdat het werken anders niet gaat. Soms moet ze zorg verlenen aan mensen die nog beter functioneren dan zijzelf. Ze is geboren op 20-9-1954, kan mijn moeder geen aanspraak maken op een IVA uitkering? Of heeft ze hiervoor een tekort arbeidsverleden?

Ik verneem heel graag uw reactie.

Met vriendelijke groet, Simone van Beek

Steenstra, 26-04-2012 23:00 #1
Een vraag; mijn man is maar kort in loondienst geweest, is door herseninfarcten volledig afgekeurd. Nu loopt na 2 jaar zijn ziekteuitkering af. Heeft hij recht op IVA-uitkering en hoe hoog is die dan? Heb nog een zoon van 14 jaar thuis.

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 19-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Reacties: 17
Schrijf mee!