IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaarden

In dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkering maakt deel uit van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) uitkering. Binnen de WIA zijn er twee aparte regelingen, afhankelijk van het percentage van arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen in de WGA terecht en volledig en duurzame arbeidsongeschikten hebben recht op een IVA uitkering

Wat is de IVA uitkering?

IVA is de afkorting van Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is onderdeel van deWIA . Deze uitkering is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit houdt in dat er geen kans is op herstel en dat de uitkeringsgerechtigde minder dan 20% van zijn oude loon kan verdienen.

Voorwaarden IVA uitkering

De uitkeringsgerechtigde is minstens twee jaar ziek en heeft aanvraag gedaan voor de WIA.
Daarnaast is er sprake van volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid. Er is geen zicht op herstel.

Hoogte IVA uitkering

De algemene regel die de hoogte van de uitkering bepaalt, is: Hoe hoger het loon voor de ziekte, hoe hoger de uitkering is. Als u geen werk hebt, is uw uitkering 75% van het WIA-maandloon. Als u gedeeltelijk werkt, wordt 70% van wat u verdient in mindering gebracht op de hoogte van de uitkering. De totale hoogte van de uitkering bestaat dan uit het bedrag dat u verdient plus de uitkering. Werken moet lonen, is de achterliggende gedachte.

Berekening WIA uitkering

Het WIA-maandloon is ongeveer gelijk aan het loon dat u verdiende voordat u ziek/arbeidsongeschikt werd. Het precieze bedrag wordt berekend door het UWV. U kunt het ook zelf berekenen, op de volgende wijze:
  • Stap 1: U hebt de gegevens op uw loonstrook nodig. U dient te kijken naar het SV-loon, niet naar het brutoloon. Bereken uw jaarloon en deel het door 261 (het aantal uitkeringsdagen per jaar). Dit bedrag moet u vermenigvuldigen met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand) Het bedrag dat uit deze berekening komt, is het WIA maandloon.
  • Stap 2: Als u niet werkt, moet u van het berekende bedrag 75% nemen. Dit is de hoogte van uw WIA (IVA) uitkering.
  • Berekening IVA bij gedeeltelijk werken

Als u gedeeltelijk werkt, wijkt de berekening af. Het totale inkomen per maand is dan 75% van het WIA maandloon (zie hierboven) plus 30% van het brutoloon. Uw inkomsten zijn dus hoger dan wanneer u niet werkt.

Duur IVA uitkering

  • Als uw situatie onveranderd blijft, krijgt u de uitkering tot uw 65ste. De uitkering stopt in de volgende gevallen:
  • Als uw situatie verbetert en als u meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen
  • Als u langer dan drie maand naar het buitenland vertrekt en dat land geen verdrag heeft met Nederland wat betreft uitkeringen
  • Als uw gedetineerd wordt

Het is verplicht om veranderingen in uw situatie tijdig door te geven aan het UWV (de zogenaamde "informatieplicht"). Als u dat niet doet, kan de uitkering worden stopgezet.

Pensioen opbouwen met IVA uitkering

U bouwt geen pensioen op met uw IVA-uitkering. Wel hebt u recht op vakantiegeld.
© 2010 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanvulling op uitkering (toeslag bij uitkering)Arbeidsongeschikte of werkloze werknemers kunnen met hun uitkering van de Ziektewet, de WW of de WIA onder het sociaal m…
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
WW: Hoogte, duur, voorwaardenWW: Hoogte, duur, voorwaardenDit artikel gaat over de WW-uitkering: de Werkloosheidswet. Hoe hoog is de WW-uitkering, aan welke voorwaarden moet u vo…
Huis verkopen in de bijstandHuis verkopen in de bijstandMensen denken vaak dat ze hun huis moeten verkopen zodra ze in de bijstand komen. De kans hierop is echter klein.

Bijstandsuitkering en eigen huisBijstandsuitkering en eigen huisVoor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden strenge voorwaarden. Het eigen huis behoort ook tot het vermogen en…
WIA-uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u wat de hoogte is van een WIA-uitkering en welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen v…
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 19-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.