Doen van valse aangifte, valse beschuldiging en - melding

Doen van valse aangifte, valse beschuldiging en - melding Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding. Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen bij de politie. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. De door de politie gemaakte kosten worden op hem verhaald.

Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding


Het doen van valse aangifte: artikel 188 Wetboek van Strafrecht

Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. Bij valse aangifte gaat het om feiten of gegevens in de aangifte die opzettelijk onjuist zijn, of als er aangifte wordt gedaan van een strafbaar feit, dat helemaal niet heeft plaatsgevonden. De door de politie gemaakte kosten worden op de persoon die valse aangifte heeft gedaan verhaald.

Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS). Dit artikel luidt aldus:

  • Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

'Wetende dat' strekt zich uit tot het onware van een door aangever gedane bewerking. Een gedeeltelijk onjuiste aangifte valt ook onder dit wetsartikel, bijvoorbeeld onjuiste informatie over de identiteit van de dader of het plaats delict.

Het beschermd belang van dit wetsartikel is dat het ambtelijk of justitieel gezag wordt beschermd.

Gevangenisstraf varieert van maximaal een jaar of een geldboete van de derde categorie, dat wil zeggen € 4.500 bij natuurlijke personen of € 1.1250 bij rechtspersonen. Een combinatie van beide hoofdstraffen is mogelijk voor een natuurlijk persoon. Als bijkomende straf kan verbeurdverklaring worden uitgesproken over geldmiddelen of goederen (art. 33 WvS). Ingevolge art. 74 Wetboek van Strafrecht kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit heet Transactie Openbaar Ministerie (TOM). Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

Wet OM-afdoening
Het Openbaar Ministerie (OM) mag sinds 1 februari 2008 voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit wordt 'een strafbeschikking' genoemd. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om vrijheidsbenemende straffen. In geval een bestrafte het niet eens is met zijn strafbeschikking, dan kan hij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal vervolgens de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Onder de Wet OM-afdoening vallen, net als bij de transactie, misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf staat van zes jaar en alle overtredingen. Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen bestaan, zoals een geldboete, een werkstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer en een gedragsaanwijzing zoals een stadionverbod. De wet wordt gefaseerd ingevoerd en zal uiteindelijk de transactie vervangen.

Bij verdenking van het doen van valse aangifte is voorlopige hechtenis niet toegetalen, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering).

Terwijl aangever de valse aangifte bij de politie afleget, kan de verbalisant het vermoeden krijgen dat de verklaring geheel of gedeeltelijk onjuist is. De verbalisant mag in dat geval doorvragen zonder de cautie te geven, dat wil zeggen dat conform art. 29 lid 2 Strafvordering (Sv) voor het verhoor aan de verdachte wordt medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De cautie hoeft pas gegeven te worden indien iemand als verdachte wordt gehoord i.v.m. zijn mogelijke betrokkenheid bij enig strafbaar feit (Hoge Raad 30 mei 1995, niet gepubliceerd).

Is het doen van een valse melding net zo strafbaar als het doen van een valse aangifte?

Het doen van een valse melding is evenals het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in Nederland. Een valse melding is alleen strafbaar wanneer deze aan bepaalde eisen voldoet, zoals genoemd in artikel 142 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
  2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

Lasterlijke aanklacht: artikel 268 Wetboek van Strafrecht

Artikel 268 Wetboek van Strafrecht luidt aldus:

  1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Ontzetting van de in art. 28, 1e lid, onder 1 en 2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Bij dit wetsartikel is het beschermd belang de aanspraak die een ieder heeft op zijn eer en goede naam. De feiten waarop aangever zijn klacht of aangifte baseert dienen feitelijk onjuist te zijn en hij moet de opzet hebben gehad de eer of goede naam van de beledigde aan te randen.

Ook hierbij geldt dat voorlopige hechtenis niet is toegetalen, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering).

Gevangenisstraf varieert van ten hoogste twee jaren of een van € 1.1250 of een combinatie van beide straffen. Als bijkomende straf kan ook hier de verbeurdverklaring worden uitgesproken over geldmiddelen of goederen (art. 33 WvS). Ingevolge art. 74 Wetboek van Strafrecht kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit heetTransactie Openbaar Ministerie (TOM). Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

'Bepaald persoon': ook lasterlijke aanklachten tegen rechtspersonen zijn strafbaar. 'Bij de overheid'': de aangifte of klacht hoeft niet per se bij politie of justitie, maar kan ook bij andere overheidsorganen worden gedaan. 'Valse aangifte of klacht' wil zeggen dat de verklaring van aangever niet hoeft te bestaan uit feiten die een misdrijf opleveren. De zinsnede 'op schrift doen brengen' wil zeggen dat er alleen sprake is van 'op schrift doen brengen' indien dit de bedoeling was van de klager.

Als de aangifte mondeling wordt gedaan, dan is het delict pas voltooid als een daartoe bevoegd ambtenaar de aangifte of klacht op schrift gesteld, anders is er sprake van 'poging'. Bovendien moet een klacht of aangifte die bij justitie is gedaan, ondertekend worden door klager (art. 163 lid 2 en 164 lid 2 Sv). Zonder ondertekening, kan er sprake zijn van een strafbare poging.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Pseudokroep of valse kroep, symptomen en behandelingPseudokroep of valse kroep is een erg ongevaarlijke kinderziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Een piepende stem…
Eenvoudige belediging, smaad en lasterEenvoudige belediging, smaad en lasterEen eenvoudige belediging, smaad en laster zijn alle drie vormen van belediging. De overeenkomst tussen de verschillende…
Valse verklaring en meineedValse verklaring en meineedIn januari 2015 doken in de media geruchten op dat Lodewijk Asscher, op dat moment Minister in het kabinet Rutte, mogeli…
Fraude met valse verkeersboetesFraude met valse verkeersboetesIn 2014 werd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij justitie aangifte gedaan van fraude met valse verkeer…

Archeologie, successen en taak gemeentenArcheologie, successen en taak gemeentenIn een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van d…
Internationaal Privaatrecht Huwelijk: Nederland & BraziliëInternationaal Privaatrecht Huwelijk: Nederland & BraziliëNaar aanleiding van de toename van conflicten in het gebied van familierecht met internationale aspecten, met name huwel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TTStock/Shutterstock.com
  • Aangifte doen: http://www.essenburg.info/tl_files/Upload_flash/News%20PDFs/FolderAangifte.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 januari 2010)
  • C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, T.G. van der Zwaag: Strafrecht - Tekst & Commentaar - De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar; Kluwer, Deventer, 2002.

Reageer op het artikel "Doen van valse aangifte, valse beschuldiging en - melding"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Awmh van Waterschoot, 04-09-2020 12:29 #104
Geachte, waar kan ik terecht om aangifte te doen van een valse beschuldiging want de dochter van mijn partner doet aangifte van een bedreiging met geweer van haar moeder terwijl de dochter kilometers was verwijdert en in de auto reed dus heeft niets gezien en er is ook inderdaad niets gebeurd van dien aard enkel hadden de beide partners in huis een verbaal meningsverschil.
ondergetekende is wel mer een zeer geweld door de politie uit huis gezet en heeft nu een huis en contactverbod van 1 jaar
mijn vraag is nogmaals waar kan ik hiervan aangifte doen waarbij de zaak wel wordt uitgezocht
mvg Noud

Sanne, 08-07-2020 00:33 #103
In mijn woonplaats doen ze niks tegen een valse aangifte en valse beschuldigingen, wordt niet in behandeling genomen. zoals ik hier al eerder schreef, de politie wist heel goed dat ze mijn hond heeft gestolen, kreeg zelfs gelijk van de officier van justitie in den bosch, werd ten onrechte 20 uur in een politiecel gezet, politie hier is zeer provocerend naar mij toe, 2 rechtszaken lopen er eentje bij het om en civiel, leugens allemaal leugens ingebracht door degene die mijn hond van me heeft gestolen we zijn inmiddels meer dan een jaar verder, nu krijg ik via een politieagent uit mijn woonplaats te horen, als ze mijn hond terug moet geven, ik hem terug krijg tussen 6 planken. we zullen zien. maar normaal is het niet.

Dolly, 30-08-2019 16:42 #102
Hallo,

Ik ben beschuldigd onterecht voor kindermishandeling. Veilig thuis heeft mijn situatie bekeken en volgens hun is er geen reden te onrust. Ik kreeg de crisisdienst plotseling op mijn stoep. Nu weet ik van wie deze melding afkomstig is en nu is mijn vraag: kan ik tegen deze personen aangifte doen van smaad en laster, bij de politie?

Annoniem, 07-08-2019 14:37 #101
Wie kan mij helpen. Jaren word ik op allerlei manieren al beledigd en moeilijk gemaakt. Nu heeft die persoon melding gedaan dat ik zwart werk.
Daar voor moet ik ook bij het UWV komen. Maar ik werk niet en dit is dus een valse beschuldiging. De melding is anoniem gedaan. Maar weet voor 99%zeker wie hem gedaan heeft.
Deze persoon was zo slim om richting deze zaak uitspraken te doen. Wat kan ik hier tegen doen of kan ik geen melding maken omdat de tip anoniem was.

Annelies, 06-03-2019 07:17 #100
Help, Waar kan ik een copie opvragen van een valse aangifte die tegen mij is gedaan, de zaak is nu geseponeerd, ik ging mijn eigendom terug halen werd ten onrechte gearresteerd op valse verklaringen van de dief die mijn hond stal, ik heb nota bene alle bewijsstukken dat het mijn hond is afgegeven op het politie bureau maar ze blijven met de hakken in het zand staan en de dief wordt in het haar gelijk gesteld met al haar leugens lasterpraat enz

Annelies, 02-03-2019 13:49 #99
Op 22 December J L heeft iemand mij (ben 74) laten arresteren door de politie, dat ze mij mee namen naar het politiebureau was onrechtmatig degene die mij liet arresteren had op dat moment valse en belastende dingen over mij laten optekenen in haar aangifte, de politie wist dit maar stond het toe, dit alles gaat over mijn hond die zij van mij gestolen had op 8 december 2017. op 22 december2018 lukte het ons mijn hond van haar af te pakken, enkele uren later kwam ze tegen mijn voordeur aantrappen en mij bedreigen, ben met mijn hondje naar mijn vriendin gegaan waar rond 19.00 uur de politie met 4 man sterk kwam in 2 politie auto, s om mij en de kleindochter van mijn vriendin en mij te arresteren, mocht zelfs mijn handtas niet mee nemen, werd op het politie bureau in een arrestanten verblijf gezet, gegeten had ik niet maar goed, ze hebben tussentijds mijn hondje uit het huis van mijn vriendin gehaald en aan de dievegge terug gegeven, werd vervolgens tot de volgende dag half 2 opgesloten in een politie cel. toen er een advocaat kwam en er een verhoor had plaats gevonden mocht ik naar huis. nu zijn we ruim 2 maanden verder is alles geseponeerd en heb ik nog steeds mijn hond niet terug. ik heb een tegen aangifte gedaan op de valse aangifte van de dievegge van mijn hondje deze wenst het politiebureau niet in behandeling te nemen, en ik wil dat dit wel gebeurt, kan iemand mij hierin helpen.

Evert, 09-02-2019 14:01 #98
Vraag.

Iemand heeft aangifte gedaan bij justitie en via de media bekend gemaakt dat hij met de dood bedreigd is uit een groep werknemers. Na een jaar onderzoek is er nog niemand aangehouden of gehoord. Het lijkt er op dat het hele verhaal verzonnen is. Kan deze persoon aangeklaagd worden voor laster door die groep, welke vinden dat hun eer en goede naam is aangetast als blijkt dat er helemaal geen doodsbedreiging aan deze persoon gedaan is.

Tineke, 09-10-2018 00:26 #97
Geachte medewerkers,

Helaas heeft mijn buurvrouw alleen een poging tot aangifte gedaan, daarnaast maakt haar moeder de buurt zwart door (nog meer) leugens te vertellen… Wil graag goedschiks, maar dat lukt niet meer…

Groet Tineke

Hassan, 09-09-2018 00:17 #96
Worden aangiftes van huiselijk geweld ook onderzocht op onwaarheden? Want zo'n iemand wordt wel in een blijf van mijn lijf huis geplaatst en dat allemaal door een valse aangifte. Reactie infoteur, 10-09-2018
Als blijkt dat iemand een valse aangifte heeft gedaan, dan zal de politie een dossier opmaken voor valse aangifte.

Fred, 26-01-2018 19:14 #95
Vraag,

Er is aangifte gedaan van mishandeling, er is idd een klap uitgedeeld maar, de aangever inclusief zijn getuigen, hebben onwaarheden vermeld in hun verklaringen, dit komt nu boven water omdat de getuigen onder ede verhoord zijn.
Is dit ook strafbaar? Reactie infoteur, 13-02-2018
Meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen en wie meineed pleegt, begaat een misdrijf.

Albers, 15-01-2018 15:47 #94
Iemand is na een valse aangifte (er is geen schuld gevonden) drie dagen in hechtenis geweest. Hij wil hiervoor een vergoeding ontvangen. Bij wie kan hij dat verhalen en aan welke voorwaarden moet dat voldoen.?
Het betreft aangifte wegens stalking, 8 politiemensen zijn binnengedrongen en zijn telefoon en computer zijndrie maanden bij de politie geweest en er is geen aanwijzing gevonden dat dit zo zou zijn.

Erwin, 05-09-2017 21:10 #93
Geachte,

ik had een vraag betreffende het doen van een valse melding om een urgentieverklaring te krijgen voor een woning. Mijn inmiddels exvriendin heeft bij de politie een valse melding gedaan van mishandeling om zo voor een urgentieverklaring te krijgen voor een woning. Ze is geboren op 1 mei 1971.

Inmiddels heeft ze hierdoor een andere woning gekregen en ben ik de gebeten hond. Ik vind dit onrechtvaardig tegenover andere mensen die al jaren op een woning wachten. Valt hier nog wat tegen te doen?

mvrg
Erwin

Robin, 03-04-2017 11:28 #92
Ik heb een aangifte wegens stalking tegen mij lopen, maar de aangever heeft mij nooit verteld haar met rust te laten en heb haar ook niet via strafbare wegen benaderd. Heb haar ook 1 bericht gestuurd waarin geen bedreiging e.d. aanwezig zijn. Kan ik deze aangifte ongeldig/vals laten verklaren? Reactie infoteur, 01-05-2017
U kan 'tegenaangifte' doen (van valse aangifte).

A. Timmer, 11-01-2017 13:38 #91
Vorig jaar ben ik door enkele buren, de rest stond achter me, zo vreselijk beschuldigd van dingen, zo vreselijk, dat m'n leven totaal is overhoop gehaald. De psychische schade is enorm, de schaamte, dat je jezelf moet gaan bewijzen dat het niet zo is. Twee jaar van m'n leven in rook opgegaan.

Fer, 17-08-2016 01:10 #90
In juli is er door groep jongeren een jongetje van 12 jaar lastiggevallen. Een andere jongen uit het groep heeft als eerste het jongetje van 12 jaar een duwtje gegeven. Mijn zoon had op dat moment met de jongetje van 12 jaar afgesproken om te voetballen hij was erbij toen hij geslagen werd. Hij heeft zijn vriendje getroost en geholpen. Het jongetje van 12 is op dat moment naar huis gegaan. Mijn zoon heeft hem daarna gesproken en gevraagd hoe het met hem ging. Daarna na dat mijn zoon en zijn vriendje weg waren zijn er nog 2 andere jongens door het zelfde groep geslagen. De groep jongens die voetballen toevallig ook bij de vereniging van mijn zoon. De ouders van de jongens hebben een aangifte gedaan en hierin aangegeven dat mijn zoon ook hun kinderen en het jongetje van 12 geslagen heeft?! Terwijl het jongetje van 12 zijn vriend is. Nu hebben wij een brief van de politie ontvangen dat mijn zoon als verdachte verhoord gaat worden. Ik heb bewijzen apps/smsjes dat hij dat niet gedaan heeft van het jongetje van 12 en de ouders. In de berichten staat er zelfs dat zij het heel erg tof vonden dat mijn zoon ondanks het groepje voor hem is opgekomen en dat hij daarna nog nagevraagd heeft hoe het nu met hem gaat. Mijn zoon is nu heel erg ervan geschrokken, omdat hij uit niks verhoord gaat worden als verdachte. Ik weet eerlijk gezegd niet wat mijn rechten zijn. Ik wil het zeker niet hierbij laten en vooral omdat hij vals beschuldigd is/wordt? Wat kan ik nu hiermee? Kunnen jullie mij aub helpen hierbij? Reactie infoteur, 14-11-2016
Bij minderjarigen is het altijd verstandig dat een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Een advocaat kan erop toezien dat de rechten van het kind worden beschermd, hij niet onder de druk van de politie wordt gedwongen tot een (onterechte) bekentenis en de raadsman kan het kind tussentijds adviseren over de beste verdedigingsstrategie; zwijgen of verklaren. De advocaat kan ook samen met de minderjarige afspreken wat er wel en wat niet wordt verklaard, etc.

H. Habraken, 25-07-2016 18:19 #89
Als men zegt dat iemand beschuldigd wordt van het niet nakomen van een eed of belofte of zegt mijneed, zit daar enig verschil in? Reactie infoteur, 28-07-2016
Het verschil tussen de eed en de belofte is vooral een religieus verschil. Bij een eed zweert men op God (“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”) en bij de belofte niet (“Dat beloof ik!”). Het is de bekrachtigingsformule die verschilt tussen de eed en de belofte, maar deze doet niets af aan de eedaflegging zelf, dus aan de verklaring dat je iets zal doen of nalaten.

Joao, 20-07-2016 01:24 #88
Mijn ex beweert in een stuk aan de rechtbank dat ik haar ongeboren vrucht heb gedood. Mag dit zo maar? Ook veinst zij mishandelingen er is echter nooit iets gebeurd ook geen aangifte bij de politie mag dit ook?

Lien, 19-07-2016 16:15 #87
Sinds 19-07-2016 kreeg ik een berichtje van een koper van marktplaats dat ik hem een laptop had verkocht en dat ik hem een core i5 laptop had beloofd, wat niet zo het geval was. Ik had duidelijk in mijn beschrijving van de laptop gezegd dat het om een amd cpu laptop ging. Ik heb mij aan mijn afspraak gehouden maar de koper is er niet mee eens en heeft een aangifte tegen mij gedaan en heeft mijn gegevens op opgeletinternet gepost. Hij zei eerst dat hij een printscreen had van de advertentie maar dat hij die ineens kwijt was (dus we hebben geen bewijs meer). Ik bood hem aan als hij de printscreen had van mijn oude advertentie en de laptop naar mij terug stuurt dat ik hem het geld terug geef. Maar hij weigerde dat en deed meteen een aangifte. Maakt de koper in kwestie zich nu wel schuldig aan lastering of niet?

Met vriendelijke groet,

Lien

Sivia, 22-04-2016 14:29 #86
Wat kan je doen als je een valse aangifte tegen je hebt lopen? Reactie infoteur, 30-04-2016
Aangifte doen van valse aangifte. Het doen van een valse aangifte is namelijk strafbaar.

T. D., 18-12-2015 10:00 #85
3 juni 2015 heb ik iets naars meegemaakt. Rond 16:15 reed ik auto op de Neherkade naast Total Tankstation. Ik zag van verte dat er een Surinaamse jongen met 3 andere Marokkaanse jongens ging discussiëren. Die jongen was gestopt midden op de weg en had zijn knipperlichten aan. Toen ik dat zag ben ik rechtsaf gaan rijden om door te rijden.
Nadat ik weg was kwam hij spontaan achter mij aanrijden tot aan de voordeur van mijn moeder aan de Jacobschorerlaan 146. Hij stopte naast mij en keek vanuit zijn raam naar mij toe, en ik vroeg:' meneer, wilt u iets vragen'?. Maar ik had geen reactie ontvangen van hem. Dus ik stapte uit om mijn dochter op te halen bij mijn moeder en hij parkeerde zijn auto en sprak tegen mij. Hij zegt :'' Ja, jij heb net mijn auto aangereden". maar ik begreep niet wat hij bedoelde. Dus ik vroeg weer van wat hij daarmee bedoeld. Toen zei hij nogmaals van "jij heb net 3 keer mijn auto aangereden". Ik zei dat ik niets heb gedaan. Maar toch bleef hij door gaan en ik belde per direct naar de politie zodat ze snel hier een oplossing kan vinden. Want ik vond het heel vreemd dat ik beschuldig wordt.

De polities kwamen binnen 5 minuten en ik vertelde wat er aan de hand was. Die jongen bleef maar doorgaan en ook zei hij dat ik zijn sleutels heb afgepakt (ik ben niet eens uit de auto geweest vanuit Leidschenveen tot aan de Jacobschorerlaan te Den Haag, ik weet in Godsnaam niet waar hij dat vreemde verhaaltjes vandaan haalt).
Kortaf, de polities hebben gekeken naar mijn bumper en naar zijn achterkant van de auto. Er is geen schade op mijn auto maar wel op die van hem. Dus je kan zo zien dat ik dat niet heb gedaan.
Mijn interpretatie in deze zaak is dat die jongen de auto had geleend en hij heeft schade gemaakt op zijn auto, en dat wilde hij dus blijkbaar bij iemand anders gaan schuiven.
Ik ben psychisch onderdruk gezet door hem, en heb veel moeten huilen omdat ik gewoon zomaar beschuldigd werd om iets wat ik niet heb gedaan. We hebben schadeformulier ingevuld maar omdat ik er niet mee eens ben heb ik niet getekend.

Deze twee polities hebben alles gezien op de Jacobschorerlaan te Den Haag, zij hebben ook gekeken of er een deuk of schade zit op mijn auto maar dat is niet het geval. De mannelijke politie heeft meerdere malen keer zijn excuses aangeboden doordat hij agressief en met vooroordeel naar mij toe kwam, dat ik de sleutel van hem (Surinaamse jongen) had afgepakt, maar dat is niet zo en dat bleek ook zo te zijn, vandaar zijn excuses. ik zei ook: U mag nu in mijn auto kijken of ik een sleutel heb of niet en dat durfde hij niet te doen omdat hij wist dat ik geen sleutel heb. Want die Surinaamse jongen was gewoon aan het liegen en dat merkten de polities heus wel.
HGLxxxVrouwelijke politie
HGLxxxMannelijke politie
Hierbij wil ik graag uw hulp. Wat voor actie kan ik ondernemen. Ik ga zelf morgen 05-06-2015 naar de politie bureau om te vragen welke camera’s daar zijn en of we die als bewijs kunnen tonen. Ook ben ik naar de tank station daar tegenover TOTAL geweest en gevraagd of die medewerker iets had gezien maar toevallig heeft hij niets gezien.

Tevens ga ik ervoor zorgen dat die jongen hiervoor flink moet boeten, want hij heeft mij helemaal kapot gemaakt. Sinds 16;20 ben ik in shock en ben ik er niet bij.

Graag hoor ik zo spoedig mogelijk antwoord van u,
Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest,
Met vriendelijke groet,
T.D Reactie infoteur, 18-12-2015
U kunt het beste de politie bellen om te vragen wat u moet doen. Als er geen aangifte is gedaan, dan kunt u het er bij laten zitten. Als u er zeker van bent dat u niets hebt geraakt, dan moet u geen schadeformulier ondertekenen. U kunt het beste navraag doen bij uw verzekeraar hoe hierin te handelen.

Hans, 16-07-2015 20:16 #84
Vroeger had ik een vriendengroepje met twee betrokken personen. Voorheen en in de hedendaagse tijd fiets ik door de straat waar twee van deze mensen wonen. Ik kijk niet om, ik fiets best wel met hoge snelheid langs en dat is dat. Nu doen zij iedere keer een melding bij de wijkagent dat ik hun stalk of zelfs moord bewegingen doe, dit terwijl het niet het geval is. Ik word er best wel moe van om iedere keer de wijkagent aan mijn deur te hebben staan terwijl ik niks doe, tevens vind ik de wijkagent erg partijdig in deze kwestie. Is het doen van zulke meldingen ook strafbaar en onder welk artikel valt dat?

Ik hoop dat jullie mij hierop antwoord kunnen geven. Reactie infoteur, 11-08-2015
Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, is strafbaar krachtens artikel 188 Wetboek van Strafrecht.

Corina, 19-06-2015 21:13 #83
Onlangs zijn wij gedagvaard, door onze buren, een andere buurman heeft een verklaring afgegeven ten faveure van onze buren en daarin verklaard dat wij op de dag van de begrafenis van onze oude buurman terwijl zijn broers en zusters naar de begrafenis waren de toegang tot zijn terrein geblokkeerd hebben door een duiker uit de grond te trekken en daardoor een situatie hebben gecreëerd dat deze mensen bij terugkomst het terrein niet meer op konden!
dit is een absolute leugen, wij waren zelf ook op die begrafenis en onze buurman is op 9 mei 2012 overleden en de duiker is inderdaad verwijderd maar dit is op 29 juni 2012 gebeurd en daar hebben wij een factuur van en dit was afgesproken met de man die was overleden, dat dit zou gaan gebeuren naar zijn overlijden.
dit is door de bewuste buurman alleen gedaan om ons zwart en slecht te maken bij de rechter!
nu is mijn vraag wat kan je hier tegen doen, en hoe moet je dit aanpakken, ik heb dit bij de rechter aangegeven en gezegd dat dit gewoon valsheid in geschrifte is, maar deze deed hier verder niets mee?

Anna, 27-05-2015 13:28 #82
Vorig jaar zomer heb ik aangifte voor huiselijk geweld tegen mijn (ex-)man gedaan. Ik was doodsbenauwd (bleek PTTS te hebben) en wilde alleen maar z.s.m. bij hem weg. De aangifte was echter niet juist. Ik heb dingen gezegd die niet klopten. In feite heb ik dus een valse aangifte gedaan.
Ik heb naderhand - met heel veel moeite en tegenwerking van de politie - de aangifte ingetrokken. Mijn (ex-)maan heeft echter geen volledig sepot, maar een voorwaardelijk sepot gekregen. Ik voel me hierdoor bezwaard.
Nu zijn we bijna een jaar verder. Inmiddels heb ik een officiële verklaring bij een advocaat afgelegd om de zaak alsnog van tafel te krijgen. Is niet gelukt. De zaak wordt door het OM niet heropend.
Is het mogelijk dat ik mezelf aangeef voor het doen van een valse aangifte? Of hebt u een andere suggestie?

B. den Hartog, 09-05-2015 14:25 #81
Ik ben afgelopen Koningsdag vals beschuldigd van diefstal in c1000. Mijn fout is dat ik met een eerder daar gekocht blikje alcohol terug de winkel ben ingegaan om te vragen of ik toilet kon gebruiken. Dat mocht en daarna komt een medewerker die zeg je hebt het blikje gestolen. Politie erbij eerder al gevraagd of ik camerabeelden mocht zien omdat ik niks had gejat. Gewoon maar mee genomen naar bureau 5 uur vast gezeten. Blijkbaar een snelrecht die me heeft bezocht in mn cel en vroeg me over mn financiële situatie en ging weer weg. Later weggestuurd en 16 uur taakstraf. Maar ik ben serieus onschuldig. Mn telefoon heeft ook t halve verhaal opgenomen en in De winkel broekzakopnames gemaakt dus zwart beeld als ik winkel in ga alleen audio daar maar je hoort wat gebeurt en dat ik vraag om gebruik te maken van t toilet. Wat kan ik nu nog doen? Ik ben serieus onschuldig. Als ze camera gaan kijken zullen ze daar ook achter komen. Wat raden jullie me aan te doen. Onschuldig taakstraf doen? Of t niet doen en dan dan word t naar t OM word gestuurd? Graag advies. Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 19-05-2015
Ik adviseer u om dit te overleggen met een (strafrecht)advocaat. Gratis advies door een deskundig en ervaren advocaat kan onder meer hier: http://goo.gl/Uqzmfl

Joop van der Linden, 25-12-2014 14:10 #80
Ik ben weggetreiterd door mijn leidinggevende en min of meer gedwongen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. In 2013 ben ik vals beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Hiernaar is nooit geen onderzoek gedaan. Kan ik nog een aangifte doen van smaad?

Mark Ii, 30-11-2014 11:30 #79
Het wetsartikel is duidelijk. Maar als de politie denkt dat je het hebt gedaan val je in een compleet ander bakje en kan je piepen wat je wil. Zo ben ik jarenlang beschuldigd van zaken door een gefrustreerde ex. Omgangsregeling werd niet nagekomen en zodra ik voor de deurstond (op het juiste tijdstip en weekend zoals overeengekomen op papier) dan werden er valse meldingen gedaan. Politie laten zien maar die waren niet overtuigd. Uiteindelijk loopt mijn oudste dochter weg bij moeder en wil niet meer terug. Resultaat dat je krijgt te horen dat je het kind hebt ontvoert. Uiteindelijk probeerde mijn oudste dochter zichzelf om het leven te brengen omdat ze terug moest naar moeder. Dus startte ik een zaak in het belang van mijn oudste dochter om haar weer bij mij thuis te krijgen. Moeder liet dit natuurlijk niet toe en overtuigde de rechter met haar valse aangiften en meldingen dat ik een zeer slechte vader was. Resultaat je verliest de zaak. Nog geen 3 maanden later liet ze onze beide dochters op mijn stoep achter en vertrok met de noorderzon. Nu stelt ze dat ik haar zo heb bedreigd en mishandeld (ook tijdens het huwelijk) dat ze de kinderen bij mij achter heeft gelaten. En nog altijd maakt zij meldingen en doet zij aangiften. Waarom? Omdat ze onder de schulden uit wilde die uit het huwelijk kwamen en omdat ik kapot moest. Ik werkte namelijk vanuit het politiebureau dus dat moest kapot. Want anders werd ze nooit geloofd in de rechtbank tijdens de scheiding. Nou, het is haar gelukt. Dankzij een handje vol met idiote agenten die haar verhaal meteen geloofde. De kinderen zijn zwaar beschadigd (zeggen dat ze geslagen zijn en psychisch mishandeld). Ze mochten niet over papa praten of in hun dagboekje schrijven. Zelfs al een OTS gehad waarbij pas na een jaar werd toegezegd (nooit op papier natuurlijk) dat moeder niet meewerkte. En ondertussen ben ik mij nog altijd aan het verdedigen. In 2015 mag ik mij weer melden in de rechtbank. Want moeder blijkt opnieuw een valse aangifte te hebben gedaan. Nu heeft ze weer stukken ingeleverd die ze zelf heeft bewerkt om tot een strafbaar feit te komen. Overduidelijk, maar de politie weigert wederom aangifte op te nemen. En nu ik alle stukken thuis heb gekregen (vanwege de zaak die in 2015 gaat dienen tegen mij) kom ik erachter dat de politie ook nog eens meineed pleegt in haar proces verbaal. Ik werd zogenaamd aangehouden voor belaging in haar woning. Ik bedoel, daar was ik dan zelf zeker niet bij? Ik heb mij namelijk als zogenaamde verdachte zelf gemeld op het bureau voor verhoor. Maar daar maakt de politie van dat ik in haar woning ben aangehouden. De politie moet eens leren, dat als zij een fout maken, sorry te zeggen. Mijn aangifte (van een valse aanklacht) is in het bakje terecht gekomen onbekende dader. Er zit ook een aantekening bij, niet schokkend feit. Dat ik met bewijzen en feiten aantoon dat de aangiften en meldingen vals waren onderzoekt de politie geeneens. Natuurlijk niet, want dan komen ze erachter dat het zich inderdaad om een valse aangifte en meldingen handelt met alle gevolgen van dien. Helaas voor de politie zal ik doorgaan tot de onderste steen boven is.

Mira, 19-11-2014 23:05 #78
Trek je in eerste instantie niets van Zip aan.beste A. Als jij zeker bent dat het een valse melding of aangifte is doe er dan aangifte van. Als je drie dagen later een brief in de bus krijgt dat voor politie het spoor dood loopt ga in beroep en richt je tot de officier van justitie. Van deze zul je hoogstwaarschijnlijk een prachtige brief krijgen dat er strafrechtelijk niets te vervolgen valt met een verwijzing naar artikel 12.
Ik zou bijna denken dat Zip zelf bij de politie zit… in aangifte tegen valse melding doen zijn ze zeer getraind.Als je niets doet maken ze je helemaal kapot en het gaat van kwaad naar erger. Het soort mensen die valse melding doet zien hoe lekker makkelijk het allemaal gaat en blijven ermee door gaan…

Zip, 09-11-2014 08:59 #77
Beste A… Een opzettelijke valse aangifte is opzettelijk, dus moet worden aangetoond dat iemand weet dat je niks verkeerds hebt gedaan maar Express aangifte doet… De politie heeft vast meer informatie over je waardoor ze besluiten je te lichten… ze gaan nooit zomaar tot het openbreken van n deur over… Dus er zullen andere meldingen liggen van derden die de politie gezien heeft… ik neem aan dat je zelf wel weet wat je allemaal wel en niet gedaan hebt, ja je kan idd een civiele zaak starten maar! Het risico dat een rechter erachter komt dat er idd rook is waar vuur is leidt niet alleen tot vrijspraak van degene die zogenaamd valse melding deed maar leidt ook tot proceskosten voor jou… ik zou maar goed nadenken voor je het slachtoffer speelt, mijn instinct zegt dat er met goede reden aangifte is gedaan en jij niet geheel de waarheid vertelt. Ik ben van overtuiging dat een rechter dat door zal hebben.

A., 30-10-2014 00:37 #76
Wat moet je eigenlijk doen, als iemand valse melding tegen je maakt, om de rust te verstoren, maar bij de politie aangeeft, dat hij/zij zorgen om je maakte? Terwijl er door de melding je deur half eruit lag? Hoe pak ik dit aan? Politie wilt mijn aangifte tegen de valse melding niet aannemen, terwijl ik bewijs heb van de valse melding, dat het onnodig en vals is geweest.

Wilfred, 24-10-2014 20:13 #75
Wij hebben drie poezen waarvan Mick inmiddels 20 jaar is, oud, dement en mager en doof. Begin september werd zij voor onze deur meegenomen door de dierenambulance na een anonieme melding waar sprake zou zijn van een verwaarloosde poes.
Van onze buren hoorden wij dat ze was meegenomen. Nadat wij contact hadden gehad met de dierenbescherming konden wij haar de volgende dag weer meenemen na betaling van bijna 40 euro. De dierenbescherming vond dat er geen sprake was van verwaarlozing. Twee weken later wordt er op de voordeur gebonsd en staat de dierenpolitie voor de deur. U raad het al.anonieme melding voor een verwaarloosde kat. Onze argumenten dat zij oud, doof, mager en zeer oud is worden opzij geschoven en er wordt ons gezegd dat over ze over een week terug komen om te kijken hoe de situatie dan is omdat er sprake is van een vermoedelijke misdrijf.Namelijk het verwaarlozen van Mick.
Ten einde raad gaan wij met Mick naar de dierenarts die haar helemaal onderzoekt, bloed prikt en injecties geeft voor een vermoedelijke verkoudheid. De dierenarts complimenteert ons met hoe Mick er voor haar leeftijd uitziet en verklaart dat er absoluut geen sprake is van verwaarlozing of wat dan ook.
Als de dierenpolitie terug komt laten wij de anamnese van de arts zien en zij ziet zelf ook in dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Als wij vragen wie de aangifte heeft gedaan zegt ze dat ze dat niet weet, terwijl de aangifte van een vermoedelijk misdrijf niet anoniem kan. Later zegt ze dat ze het niet mag zeggen omdat ze dan zelf in overtreding is. Kan dit zo maar in ons land… wij zijn meer dan 200 euro kwijt om iets te bevestigen wat wij al weten, namelijk dat mick niet wordt mishandeld.
Zelf leunen die personen op hun gemak achterover en wij zitten met al die toestanden. Wat nu als die persoon mick weer ziet en denkt dat er niets wordt gedaan met de aangifte.wat gaan we dan krijgen? Wie gaan ze dan bellen?
Wij willen zelf aangifte doen tegen die persoon om uit te kunnen leggen dat Mick niets mankeert en bovendien willen wij onze gemaakte onkosten verhalen op die persoon.
Volgens ons is er sprake van een valse melding omdat die persoon kan weten dat als de dierenbescherming Mick weer meegeeft er geen sprake is van verwijtbaar gedrag van onze kant. Graag uw advies in deze.

Esther, 19-10-2014 16:16 #74
Beste beheerder,

Er is een melding gemaakt over een familielid van agressie naar ouders toe, terwijl dit nu niet het geval bleek te zijn. De persoon die deze melding heeft gedaan heeft ontzettend veel verdriet en spijt van haar melding, omdat zij niet de informatie had, die zij nu heeft. Nogmaals het gaat hier niet om een valse melding, maar een foute keuze, te snel handelen. We zijn nu 3 jaar verder en deze dame wil de melding over haar familielid intrekken bij de lokale politiebureau is dit mogelijk? De dame heeft uit paniek en angst gereageerd, dat haar broer haar ouders wat zou aandoen. Dit is niet het geval geweest. Er was gewoon sprake van spanningen in het gezin en haar perceptie was niet scherp. Kan zij deze melding laten intrekken door aan te geven dat zij een fout heeft gemaakt? Dus geen valse melding. Een valse melding zou betekenen dat ze de informatie had 3 jaar geleden die ze nu heeft en opzettelijk de melding heeft gemaakt. Wat niet het geval is! Haar broer zat inderdaad met heel veel woede, maar dit is in het gezin nooit geëscaleerd. Nu drie jaar verder, weten we waarom de broer zo boos was, hij werd al die jaren gedreigd en mishandeld en kwam met deze woede thuis. De dame heeft uit angst en paniek hier een melding van gemaakt, wacht nu achteraf onterecht schijnt te zijn. Kan de politie deze melding intrekken, als deze dame haar verhaal doet? Het is nooit haar bedoeling geweest om haar broer BEWUST te schaden, maar eerder haar ouders te beschermen. Haar intenties waren goed, alleen heeft het nu slecht uitgepakt. Haar broer weet niets van de melding, ze wilt dit achter zijn rug om recht zetten, omdat ze er slapeloze nachten van heeft. Graag een reactie. Groeten Esther.

Krissie, 16-10-2014 12:27 #73
Kan ik ook aangifte doen van valse beschuldiging via Facebook? Mevrouw is de ex van mijn ex-vriend, ik ken dat hele mens niet eens en ze schijnt haar ex er nog steeds mee lastig te vallen omdat ze nog steeds niet kan verkroppen dat het over tussen die 2 is…
Deze zegt door mij stelselmatig lastig te worden gevallen, achtervolgt wordt en ook nog eens bedreigd!

Ze stelt dat de justitie er niks aan kan doen voordat er wat moet gebeuren omdat ze geen harde bewijzen heeft… Ik heb het sinds gisteren bij haar op FB gelezen en ik heb vannacht amper kunnen slapen. Hoe kan ik er daadwerkelijk achter komen dat ze aangifte heeft gedaan en dat ze een valse aangifte heeft gemaakt?

Ma Grasso, 07-09-2014 14:35 #72
07-09-2014 In augustus 2011 zijn mijn 2 zoons vals beschuldigd door een jongen uit de buurt die gepakt was voor diefstal. Hij hing het verhaal op dat mijn zoons hem een mes op de keel hadden gezet en dat hij voor hun moest stelen. De moeder van de jongen kwam met dit verhaal, maar binnen een uur kwamen we erachter dat zijn verhaal niet klopte hij is nl op een donderdag gepakt voor de diefstal en het zogenaamde mes incident was volgens hem de zondag ervoor gebeurd, en toen waren onze kinderen logeren! Onze oudste zoon kende de jongen niet eens! De moeder van de jongen was niet bereid om met ons het uit te praten maar het kwaad was al geschied het hele verhaal ging hun school al door en de voetbalvereniging waar hun lid van waren wisten het hele verhaal ook al. Wij hebben wel 10 keer de wijkagent geprobeerd te bellen ze hebben NOOIT gereageerd. Toen hoorde wij dat de vader van deze jongen in juli was overleden en toen hebben wij besloten het erbij te laten zitten. We zijn nu 3 jaar verder en onze oudste zoon lijd hier nog onder hij werd gepest, hij heeft kort lontje ontwikkelt, hij kreeg problemen op school, hij is geweigerd op de middelbare school waar hij heen wilde en moest naar een school waar hij niet heen wilde en in maart van dit jaar ook vanaf is gegaan. En zo zijn er nog veel akefietjes geweest. Tot onze grote verbazing komen wij afgelopen vrijdag terug van een kinderverjaardag we waren nog geen half uur thuis ging de bel ik deed de deur open en ik werd de gang in geduwd door een agent die mij een brief gaf van de rechtbank voor een huiszoeking. Een invasie van agenten kwam ons huis binnen wij moesten allemaal op de bank zitten. Ze zeiden dat ze een wapen zochten waarmee een overval gepleegd zou worden op een snackbar bij ons in de wijk. Ze hadden het hele blok waar wij wonen afgezet. Toen ik vroeg waar deze onzin vandaan kwam vertelde de agent dat een jongen aan zijn moeder had verteld dat hij een overval ging plegen met mijn zoon en dat zijn moeder dit verhaal aan het maatschappelijk had vertelt! Deze jongen is het broertje van de jongen die mijn zoons in 2011 VALS BESCHULDIGD heeft! Ik werd woedend. De agent vertelde dat bij deze jongen ook al een huiszoeking is gepleegd. Mijn zoon nu 15 jaar vertelde mij dat hij deze jongen een paar weken geleden voor het laatst heeft gezien en er een kort gesprekje is geweest en verder niets. Ik heb de wijkagent benaderd om in gesprek te gaan met deze familie zij kan pas over anderhalve week. Mijn zoon is in alle staten en wij ook! Wie verzint er zoiets. Mijn vraag is als ik zeker weet na het gesprek met de moeder en de jongen dat dit weer een leugen is of wij hun kunnen aanklagen voor valse beschuldigingen. Wij worden de laatste 3 jaar als een criminele asociale familie gezien in de buurt terwijl wij geen van alle een strafblad of wat dan ook gedaan.hebben. En nu na dit incident schamen wij ons helemaal dood. Waar rook is is vuur! zeggen ze toch.

Moeder, 01-09-2014 17:17 #71
De ex van mijn man wil geen omgangsregeling en werkt niet mee, ondanks dat mijn man diverse malen door de rechter in het gelijk is gesteld. De zaken duren al jaren, keer op keer wordt er weer een zaak aangespannen. Gevolg hij heeft zijn kind al jaren niet gezien. Nu heeft ze aangifte gedaan tegen hem met als reden dat hij haar en het kind gaat vermoorden. Dit is nooit gezegd of geschreven en absoluut niet aan de orde. Is dit een valse aangifte en dus strafbaar? Tweede vraag: Wat kunnen wij het beste doen om ons te beschermen dit soort aantijgingen? Ik begin mij zo langzamerhand ernstig zorgen te maken over de gezondheid en het welzijn van mijn man. Graag uw advies!

Js Uit N'gein, 11-07-2014 00:57 #70
In 2012 een beroerte gehad: 3 maanden opgenomen geweest in revalidatiecentrum. Daarna mocht ik bij vriendin, die in de bijstand zit, verzorgd, met goedkeuring van UWV. Zelf woon ik bij Utrecht, heb daar mijn huis. Echter haar buren hebben bij sociale zaken gezegd dat ik bij haar mijn hoofdverblijf heb. Resultaat: 8 maanden uitkering terugbetalen, en 8000 euro boete. Rechtszaak met advocatuur loopt! Maar: de mensen die ons vals beschuldigd hebben: zijn die strafbaar (art. 188)? En wat nu?

Ashk, 26-06-2014 21:03 #69
Ik Ben al twee keer bedreigd door iemand vanuit het buitenland, wat kan ik doen? Hij heeft me met dood bedreigd. Kan ik me melden bij de politie waar hij woont en mijn verhaal vertellen of moet ik het hier aan politie vertellen?

Daf, 22-06-2014 19:49 #68
Een vriendin van mijn man die graag meer is dan dat belt mij steeds dat ik naar haar toe moet komen of haar moet bellen omdat ze anders een klacht wegens stalking gaat doen. Je raad het al ik ben hier niet op in gegaan en zij heeft een klacht ingediend. De politie vraagt een verklaring en wil bemiddelen ik wil niets van deze vrouw. Ik vind echter dat ze nu te ver is gegaan. Ze zei nu het te willen intrekken als ik maar langs kom, ik ben niet gek natuurlijk. Wat kan ik doen want ik ben nu zeer boos. Reactie infoteur, 26-06-2014
U zou kunnen ingaan op de uitnodiging van de politie en in het gesprek met hen kunt u bespreken hoe u in deze zaak het beste kunt handelen en mogelijk dat de politie hierin nog iets kan betekenen.

Lot, 27-05-2014 13:01 #67
Hallo,

Ik wil graag weten wat de gevolgen zijn van een valse getuigenverklaring. Er zijn namelijk twee personen geweest die een valse getuigenverklaring tegen mij hebben afgelegd, zij waren niet bij het voorval.

Het is nu zon twee weken geleden dus weet niet of ik hier nog iets mee kan. Zelf was ik opgepakt en heb ik een geldboete moeten betalen om vrij te komen. Zonder die getuige had ik dit niet mee hoeven maken.

Ik hoop op een snelle reactie.

Groetjes. Reactie infoteur, 26-06-2014
Het afleggen van een valse verklaring nadat de eed of de belofte is afgelegd, is als misdrijf strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Er staat een gevangenisstraf op van maximaal zes jaar. Dit misdrijf wordt meineed genoemd. Het is niet altijd even makkelijk om te bewijzen dat iemand een valse verklaring heeft afgelegd.

De website gratisadviseurs.nl schrijft hierover:
"Het doen van een valse verklaring bij de politie is in beginsel niet strafbaar (alleen als de getuige onder ede staat of een belofte heeft afgelegd voor een getuigenverhoor door een rechter-commissaris in een gerechtelijk vooronderzoek is dit anders).

Als de verdachte in de strafzaak twijfelt aan de juistheid van de getuigenverklaringen, kan hij dit doorgeven aan diens advocaat. De advocaat kan verzoeken dat ter terechtzitting (als het zover komt) de getuigen nogmaals hun verklaring afleggen. Ter terechtzitting staat de getuige onder ede of legt de getuige een belofte af. Als de getuige op dat moment een valse verklaring aflegt en dit wordt door de rechtbank geconstateerd, dan maakt de getuige zich schuldig aan meineed. Dit is een misdrijf en wordt geregeld in art. 207 van het Wetboek van Strafrecht."

Janno, 26-05-2014 04:51 #66
Hallo, ik zou graag wat antwoorden willen op mijn vraag. Ik word door een vrouw en haar man beschuldigd van diefstal van hun fiets, alleen ik heb helemaal geen fiets gestolen of wat dan ook. Ik zou die fietsen zogenaamd in de avond gestolen hebben, alleen ik ben niet eens in mijn dorp geweest in de avond. Ik heb sowieso een alibi voor de hele dag. Dus mijn vraag; wat kan ik hier tegen doen? Groetjes

D. Haaksman, 24-04-2014 12:35 #65
Ik ben elektromonteur. Anderhalve week geleden ben ik bij een storing in een woning geweest. De storing bleek alleen maar een kapotte zekering te zijn en de klacht was zo verholpen. Ik ben maar even in de woning geweest en de bewoner heeft ook de hele tijd bij mij gestaan. Nu, 9 dagen later, beschuldigd de bewoner mij dat ik een emmer tex heb omgestoten op zijn vloerbedekking? Dit is natuurlijk grote onzin, als er iets gebeurd zou zijn dan had ik dit wel geweten en had de bewoner dit wel direct gemeld. Nu wordt het bedrijf waarvoor ik werk aansprakelijk gesteld waar ik erg boos van word. Kan mijn baas hier iets tegen doen, aangifte of iets dergelijks? Reactie infoteur, 13-05-2014
Als ik het goed begrijp gaat het om een in uw ogen valse claim die wordt ingediend om geld via de verzekering te krijgen. Hoe hier mee om te gaan kunt u het beste bespreken met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever.

Jojajo, 01-04-2014 15:01 #64
Ik heb een vraag. Ik ben in december 2012 door mijn manager beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl hier totaal geen sprake van was. Dit is inmiddels door de betreffende cliënte ook bevestigd en het bleek dat het ging om een reactie op een consequentie die ze had gekregen. Op deze wijze wilde ze mij terug pakken. Het ging hier bij om een ODD jongere.
Nu wil ik rehabilitatie voor hetgeen mij is aangedaan, maar ze weigert dit te doen. ze zegt dat nog steeds niet bewezen is dat ik niet onschuldig ben, terwijl ze zelf geen onderzoek heeft gedaan. Wat volgens de reglementen wel had gemoeten.

Kan ik hierover nog aangifte doen? Reactie infoteur, 05-04-2014
Zoals u het schetst, lijkt het erop dat de beschuldiging intern (binnen de organisatie) is behandeld. In dat geval moet je bekijken wat de klachtenprocedure van de organisatie daarover te melden heeft.
Mogelijk is er sprake van smaad of laster, lees hier verder: http://goo.gl/BUcMKM

Mary, 31-03-2014 09:07 #63
Mijn buurman heeft aangifte gedaan van bedreiging en daarbij mijn andere buren als getuige laten horen. Deze mensen waren niet thuis ten tijde van de woordenwisseling en van bedreiging was al helemaal geen sprake.

De zaak is dan ook inmiddels geseponeerd maar omdat de buren een hetze tegen ons voeren wat ze openlijk bekennen denk ik er toch over om stappen te ondernemen en een aangifte te doen van valse getuigenis

Wat zijn hierin mijn kansen en of opties?

Groetjes mary Reactie infoteur, 31-03-2014
Misschien is er ook een andere manier om met dit conflict om te gaan, voordat u in een negatieve spiraal terechtkomt. Mogelijk kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. U kunt dit opzoeken door te googelen op 'buurtbemiddeling' en de naam van het dorp of de stad waar u woont. Als u wel aangifte wilt doen van valse aangifte, dan is een (informatief) gesprek met de wijkagent of met een agent op het politiebureau aan te bevelen.

Willem, 24-02-2014 21:23 #62
Ik ben beroofd toen ik van me werk af kwam en ben daar bij flink mishandeld. Ik ben ook K.O geslagen maar nu na een week is zijn de meeste klachten wel over en ik denk dat ik me heb vergist in de plek. Ik kan het me ook allemaal niet meer zo goed naar boven halen alleen delen van het gevecht zelf. Ik kan wel bellen naar de agent die mij heeft geholpen maar gaat die dan niet juist denken dat ik informatie heb achter gehouden of zo iets?

Jose, 13-02-2014 09:17 #61
Hallo.
gisteren heeft de politie een inval gedaan bij mijn zoon op verdenking van wiet plantage maar ze waren niet thuis en hebben niks gevonden dus dit was schrikken een nacht merrie voorhun want ze zijn toch binnen in huis geweest en konden nieuwe sleutels halen op politie buro en dat was het dan…

nu mijn vraag wat kan ik hier tegen doen?

Smaatje, 27-11-2013 08:32 #60
Hallo,

Ik werkte vier jaar in het huishouden bij een gezin thuis, toen ik gisteren daar kwam wilde de moeder mij spreken. Ze beschuldigde me meteen van diefstal in huis, er zijn wat dingen verdwenen uit huis waar ik echt niets mee te maken heb. Ik ben zelf ook niet de enige die bij hun thuis werkt, ze hebben daarnaast nog andere 2/3 meiden die oppassen op hun kinderen en een andere vrouw die ook het huishouden bij hun thuis doet. De moeder zei gisteren tegen me dat ze misschien aangifte tegen me zal doen (wat niet terecht is). Mijn vraag is wat ik nu kan doen tegen deze valse beschuldiging?

Groetjes,

Wp, 15-11-2013 07:52 #59
Beste mariellesuusje.
Jou man zal verhoord worden. Ze zullen proberen om info los te krijgen. Het beste wat jouw man in deze situatie kan doen is zwijgen. Geen verklaring afleggen. Dat kan namelijk altijd nog. Hij weet niet wat politie in handen heeft dus gewoon lippen op elkaar houden. Ik heb dit zelf ook mee gemaakt. Dus ik weet precies wat hem te wachten staat. Echt het beste is om te gaan zwijgen. Praten kan altijd nog in eerste instantie gewoon niks zeggen en vol houden. Reactie infoteur, 15-11-2013
Word je als verdachte gehoord door de politie, dan kun je je beroepen op je zwijgrecht. Dat recht heb je. Het zwijgrecht is het recht van een verdachte om te zwijgen op vragen van de gerechtelijke autoriteiten Dit betekent echter niet dat de rechter –indien het tot een rechtszaak komt– nooit gevolgen zal verbinden aan een beroep op het zwijgrecht. ‘JuroFoon’ schrijft hierover het volgende:

“Word je als verdachte gehoord door de politie, dan kun je je beroepen op je zwijgrecht. Je bent verdachte als er een redelijk vermoeden van schuld is dat jij een strafbaar feit hebt begaan of als er strafvervolging tegen je is ingesteld. Een politieambtenaar is verplicht je voor verhoor aan te geven dat je niet tot antwoorden bent verplicht. Deze cautieplicht beschermt je tegen ongewilde medewerking.

De hoofdregel bij het zwijgrecht is dat de omstandigheid dat je als verdachte weigert een bepaalde vraag te beantwoorden op zichzelf niet mag bijdragen tot het bewijs dat je schuldig bent. Je bent wettelijk gezien immers niet tot antwoorden verplicht.

Dit betekent echter niet dat de rechter nooit gevolgen zal verbinden aan een beroep op het zwijgrecht. Indien je als verdachte weigert vragen te beantwoorden, kan de rechter dit gebruiken bij de verwerping van een verweer dat je hebt gevoerd. De door jou gestelde gang van zaken kan worden verworpen, omdat deze door een gebrek aan openheid niet aannemelijk is geworden.

Ook kan de rechter het zwijgen in de bewijsoverwegingen betrekken, indien je daardoor geen redelijke verklaring voor belastende omstandigheden geeft. Ten slotte kan het zwijgen nog een rol spelen bij de straftoemeting. Een rechter mag de houding van de verdachte namelijk meewegen bij de strafmaat.”

Daarom raad ik aan om een verhoor met een advocaat voor te bereiden, bij voorkeur een ervaren strafrechtadvocaat, aangesloten bij de Orde van Advocaten, ook om je juridische positie duidelijk te krijgen en om je houding in het verhoor en het mogelijke vervolgtraject te bepalen.

Mariellesuusje, 12-11-2013 01:44 #58
Mijn man moet volgende week op verhoor komen voor een zedenzaak. Hij weet zelf van niks en ook niet wie die aangifte heeft gedaan. Hoe moeten we hier mee omgaan en wat kan mijn man doen? Ik denk me suf hierover. We zijn gelukkig getrouwd al 7,5 jaar en hebben 2 schatten van kinderen. Ik weet het echt niet meer. Wie kan ons vertellen hoe zo iets in zijn werk gaat? Ik heb in ieder geval de volste vertrouwen in mijn man dat ik hem geloof. Reactie infoteur, 15-11-2013
Het is raadzaam een verhoor met een advocaat voor te bereiden, bij voorkeur een ervaren strafrechtadvocaat, aangesloten bij de Orde van Advocaten, ook om je juridische positie duidelijk te krijgen.

Fokko, 04-11-2013 12:30 #57
Beste mensen,
Artikel 188 en 268 van het Wetboek van Strafrecht, net zoals artikel 25 wet Politiegegevens zijn wetten die niet gerespecteerd worden in Nederland. Dit moet en zal Europees getoetst worden. Het is een lachertje in Nederland. Een valse aangifte doen van Afpersing, doodsbedreiging, chantage, diefstal, is niet en ik herhaal niet strafbaar.

Ik probeer mensen te waarschuwen daar niet overal in Nederland de wetgeving wordt gerespecteerd. We zullen maar zeggen om "gewichtige redenen"? Neen, er zijn (boven en onderwereld ) mensen die werkelijk overal mee wegkomen.

Europees voorleggen zou ik zeggen en niet via de eerste kamer!

Lb Koppenol, 15-10-2013 09:51 #56
Wat doe je in Familierechtzaken waar een borderliner vrouw alles aan mekaar kan liegen welke verklaringen vele Rechters nog klakkeloos laten doorgaan in dossier ook zonder waarheidsvinding geachte Sprokkereef Jeugdzorg? Kinderombudsman Dullaert, zegt u het maar, 2e Kamer zegt u het maar, Kinderrechters en Familierechters zeg het maar, ggz al verzwijgend zeg het maar, want het is medeplichtigheid aan vervreemding Kindermishandeling namelijk… (Gardner) (Hoefnagels) Laten jullie allemaal ma.w. al jarenlang deze criminaliteit gepleegd door veelal vrouwen doorgaan zo? De patiëntjes kweken onder kinderen? Zeg het maar mensen. Of gaan de dossiers waarin zulke waanzin werd opgesteld open en heropenen ze in Nederland eindelijk zulke scheidingszaken en gezagszaken doch dan WEL in belang van het kind. Die mooie "gebruikte" term…

Veroon, 08-10-2013 12:35 #55
Hallo, kan je aangifte doen tegen een makelaar die een valse taxatie heeft gemaakt, niets klopt ervan namelijk en wij raken erdoor in de problemen. Reactie infoteur, 13-10-2013
Ja, dat is mogelijk want in dat geval is er sprake van (verdenking van) valsheid in geschrift. Een voorbeeld in de rechtspraak vinden we hier: LJN: BR0256. Inhoudsindicatie: De rechtbank acht verdachte schuldig aan de voortgezette handeling van valsheid in geschrift en opzettelijk afleveren van een vals of vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst. Verdachte heeft een taxatierapport opgemaakt waarin een veel lagere waarde van een perceel grond wordt vermeld dan de werkelijke waarde. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 15.000 euro.

Sonja, 11-09-2013 15:56 #54
Wij zijn onterecht beschuldigd van incest en verwaarlozing van onze kinderen, nu heeft die persoon een verklaring getekend dat ze er heel veel spijt van heeft en het terug wil draaien, maar wij zitten er wel mee ons hele leven ligt overhoop! Wat kunnen we er mee, wij zijn alles kwijt.

Tio, 29-06-2013 10:22 #53
Er is meerdere malen valselijke aangifte gedaan door personen die zich zelf aan een delict zoals laster en nalatigheid en wanprestatie hebben gedaan. Er viel niet mee te praten dan dat men dit achter je rug om heeft gedaan. Ten eerste noemen ze wat zij misdaan hebben laster. Als je brieven schrijft nadat wat zij hebben gedaan. Dan praten ze niet maar geven je nog aan nadat wat zij hebben misdaan en stellen vervolging in door de politie en justitie. Terwijl wat je schreef profetisch en socratisch was. Er valt niets tegen in te brengen dan dat wat je zegt en schrijft voor zich zelf spreekt en uit rede is maar met sommigen is geen rede mee te voeren. Zij zijn na onbillijke uitspraken en gedrag nog eens onbillijk door iemand aan te geven die het slachtoffer is geweest. en zij stellen zich op als slachtoffer terwijl zij dader zijn geweest. Dit is psychopaat en misdadig. Dit getuigt van een crimineel ego die zoiets doet. er was geen hoor en wederhoor dan all! Hun hoor. er viel niet behoorlijk met hun te praten dan achter de rug om zonder rede aangifte doen en mij valselijk aangeven nadat wat men zelf heeft misdaan. En nadien gaf ik hun aan en dat wat waar was heeft men die terechte aangifte niet opgenomen en ging hier aan voorbij. Je wilt je recht nadat je onbillijk bent behandeld. Mijn aangifte hebben ze verzaak.

Nurgul, 11-06-2013 00:23 #52
Mijn buurvrouw is lezbies en verliefd op mij, ik ben alleen staand vrouw. ze heeft ernstig borderlijn en psychische problemen een indiche vrouw. ze maakt ernstig lawaai en deuren gooien omdat ik geen contact met haar wil. ik heb ze paar keer verteld dat ik moet werken en wil 's nacht slapen of ze rustig kan doen. ze deed alleen maar erger lawaai maken. ik heb van andere buren gehoord dat zij ernstig psychisch problemen heeft en 3x moordpoging gedaan. ik vond me buurvrouw zielig en daarom een jaar lang volgehouden. na een jaar heb ik op maandag haar gezegd dat ik echt naar politie gaat bellen. ik ging naar huis over tien minuten kwam politie voor me deur en zij dat ik me buurvrouw heb aangevallen met hamer. ik zij dat ik niks heb gedaan maar blijkbaar heeft ze zelf iets met haar deur geslaan en gezegd dat ik dat ben. en elke dag kwam politie dat ik me buurvrouw mishandel en bedreigd tot moord. in onze wijk heeft iedereen last van mijn buurvrouw en buurvrouw heeft iedereen aangevallen en politie gebeld. 2 weken later zij politie sorry tegen mij. maar nu over 2 weken zegt politie ineens dat ik de dader ben en dat buurvrouw aangifte heeft gedaan en dat ik naar politie bureau moet gaan voor verhoor. en dat ze naar justitie gaan en mij straffen. ik heb nooit iets aangedaan en nooit bedreigd. al een maand heb ik grote problemen met buurvrouw. hele straat heeft brief geschreven dat hun ook last van mij buurvrouw hebben en die vrouw gestoord is. maar politie discrimineert mij heel erg en wil mij straffen.

Julesdegroot, 05-04-2013 12:38 #51
In het politieregister bleek een registratie van een melding waarin aantoonbaar is gelogen. Nu had ik eigenlijk verwacht dat ik dergelijke constatering bij de politie zou moeten melden. Nu zegt de politie niets te kunnen/willen doen omdat het niet strafbaar is om een melding te doen waarbij bewust is gekozen om mij ten onrechte van een misdrijf te beschuldigen. Gevolg is dat ik voorlopig als crimineel sta geregistreerd in het politieregister, dankzij een aantoonbare leugen. Vraag: Begeef ik mij werkelijk in de positie dat ik helemaal niets kan ondernemen en de leugen dus voort moet leven? Het lijkt mij zo sterk, dagelijks komen mijn gedachten weer bij deze frustratie. Ik heb bezwaar bij de functionaris gemaakt, deze nam uiteindelijk een beslissing zonder mijn melding betreft de onjuistheid hierin mee te nemen. Dit misverstand was niet meer te bespreken, de functionaris wees mij op het 'definitieve' van zijn besluit. Tevens heb ik een klacht bij het korps ingediend omdat ik ondanks mijn diverse pogingen nog steeds niet in staat ben geweest om de politie duidelijk te maken dat ik geen dader ben maar een slachtoffer van een melder die een valse melding heeft gemaakt.
De klachtencommissie kon niets met mijn klacht. Daarbij werd mij verteld dat aangifte niet van toepassing is omdat de melder een melding heeft gedaan en geen aangifte. En zo kan het inderdaad lonen om een valse melding te doen tegen iemand, zonder dat er ook maar enig verzet of bezwaar mogelijk is.

Wat moet ik doen om, deze narigheid eindelijk tot het verleden te laten behoren? Ik schaam me dood voor de registratie, iedere agent die mij aan houdt denkt met een idioot te maken te hebben terwijl mijn strafblad verder volledig blanco is.

Bos, 13-02-2013 15:43 #50
Dag allemaal, Wij hebben een conflict met onze buren. Wij zijn een jaar gelden verhuist naar een zogenaamd 'betere wijk' t.o.v. de 'achterbuurt' waar we woonden. In de straat is een gigantisch dakterras wat door de hele straat loopt. Op dit terras spelen veel kleine kindjes. Ook ons kindje van 2. Ze kunnen er niet vanaf en hebben veel ruimte, ideaal. Nu hebben wij buren die vinden dat spelende kindjes overlast veroorzaken. Ze jagen kindjes weg, ze maken ze bang en ze pakken zelfs kindjes vast en schudden ze door elkaar. De politie is in april ingeschakeld, maar ze doen er niets mee. Tot op een dag ons kindje bang werd gemaakt en weggejaagd. Mijn vrouw en ik werden daarop woedend op onze buren, de buurman stond in de voortuin beneden te schreeuwen dat ik het maar uit moest komen praten. Ik ging woedend naar beneden en liep zijn voortuin in. Hij ging snel naar binnen en deed de deur dicht. Ik stond boos in hun tuin, en ze gingen mij filmen en foto's maken. Ze hebben de politie gebeld en die heeft mij aangehouden. Er is aangifte gedaan wegens vernieling en bedreiging. Sinds die dag bellen de buren regelmatig de politie, als ik buiten in het zonnetje zit met mijn kind en zijn vriendjes, of als ik gewoon thuis aan het werk ben. De politie gelooft ze nog ook.
Onze buren hebben veel valse aangiftes gedaan, en valse meldingen bij de gemeente. Ze gebruiken de politie en de gemeente als instrument om ons te treiteren. Ook foto's maken en filmen hoort daar bij.
Inclusief mijn zoontje zijn er zeker 12 kinderen getraumatiseerd door deze mensen en bang gemaakt voor volwassenen. De politie doet niets, als de buren echter bellen worden wij weer op het bureau ontboden. Of ze komen ons ophalen.
Na wat onderzoek op internet zijn wij er inmiddels achter dat deze vorm van stalken erg vaak voor komt. Ik begrijp dus niet dat de politie er aan meewerkt.
Over 6 weken wordt het weer warmer en kunnen de kindjes weer buiten spelen, alleen is de hele straat bang dat het bang maken weer begint. De buren waar het om gaat zijn immers nog nooit tot de orde geroepen door de politie, de politie neemt geen aangiftes op tegen deze mensen. Zelfs niet van ouders waarvan de kinderen zijn vastgepakt. Het gaat om kindjes van 2 en 3 jaar, en nog wat oudere kinderen tot 9 jaar oud.
Wij worden ondertussen wel vervolgd door justitie, terwijl we niets gedaan hebben.
Het is de omgekeerde wereld.

Wim, 03-01-2013 21:32 #49
Ik heb tien jaar bij van firma gewerkt en de laatste vier jaar was ik vaak ziek. Het laatste jaar dat ik daar gewerkt heb ben ik vier maal van mij eigen af gegaan. En naar twee dagen zat ik weer achter het stuur met alle gevolgen van dien. Ik heb in nov. en dec. van 2008 brieven ontvangen waarin ze aangeven, wanneer ik me in 2009 nog eens ziek zou melden vloog ik eruit.

Als gevolg hiervan, zetten ze iets op touw voor mij buiten te werken, terwijl ik eigenlijk een jaar geen vrachtwagen zou mogen rijden. Drie mensen van die firma zeggen dat ik iemand bedreigd zou hebben, die ik zelf niet gezien gesproken wat wil ik dan iemand bedreigd hebben.

Ik heb nog nooit geen vlieg kwaad gedaan, ben nooit met justitie in aanmerking geweest, en ik word door de politie rechter veroordeeld. Ik kreeg een stempel als grootste crimineel.

Ik ben mijn baan kwijt, als ik ergens werk, is dit maar voor even, daar zorgt deze firma wel voor. Ik ben al vier jaar bezig voor mijn onschuld te bewijzen, ik heb de bewijzen, dat wat er destijds mij is aangedaan onzin is geweest.

Maar niemand kan me hierin helpen, ik word alleen van het kastje naar de muur gestuurd.
Ik ben naar het politie bureau geweest, voor aangiften te doen, maar de politie zei, dit kan niet. Ik heb het laten uitzoeken door de klachten commissie van F.N.V, en ineens staat er een heel ander verhaal.

Met een vriendelijke groet
Wim

Terah, 07-12-2012 07:40 #48
Ik heb een valse aangifte gedaan tegen mijn ex, poging tot doodslag staat er op de aangifte, ik heb best gelogen en belangrijke info achtergehouden, ik heb al e-mails geschreven naar het o.m. maar ze reageren niet, wat moet ik nu doen om dit recht te trekken? Reactie infoteur, 15-12-2012
U kunt het beste contact opnemen met de verbalisant die destijds uw verklaring heeft opgenomen.

Markii, 04-12-2012 22:28 #47
En dan doe je aangifte van een lasterlijke aanklacht. Je bewijst dat het feit is gebeurd door verklaringen welke de verdachte zelf heeft ondertekend. En dan? Dan wordt de aangifte niet in behandeling genomen.

Mag ik zeggen dat je in Nederland, als vals beschuldigde, ongeveer hemel en aarde moet bewegen om te worden gerehabiliteerd? Ik ben nu al meer dan vier jaar bezig. Waar rook is, is vuur volgens de buurt waar ik woon. En die rook blijft hangen zolang er geen zuchtje wind is.

Tot die tijd mag ik het doen met een bijstanduitkering want je komt nergens aan het werk. En dat enkel omdat iemand je kapot wil maken. Nederland heeft geen idee wat het met je doet als je vals word beschuldigd. Dergelijke zaken gaan in de doofpot tot ze daar niet meer zijn te houden. Denk aan Lancee.

Ik vecht door, in mijn uppie, maar ik vecht door.

Mevr Vogel, 27-11-2012 09:29 #46
Gisteren kwam een agente van de dierenpolitie aan onze deur, iemand had melding gemaakt dat onze konijntjes (10 jaar oud) niet goed verzorgd worden. De agente kwam, zag en concludeerde dat er werkelijk niets aan de hand is. De konijnen hebben het prima voor elkaar. De klacht is natuurlijk anoniem gedaan (voor ons). Er is dus iemand in onze omgeving die stiekem de politie belt met een valse beschuldiging, daar kunnen wij ons niet tegen verweren. Volgens mij is dit laster. Wordt dit naar de desbetreffende persoon terug gekoppeld, of kan iedereen in Nederland dit soort grappen uit halen? Het is sowieso niet prettig om ineens een agent aan de deur te hebben, ik schrok me dood, dacht oh er is toch geen ongeluk gebeurd? Het heeft een enorme impact.
En dan blijkt het ook nog eens om een valse aangifte te gaan waar wij niets tegen kunnen doen, niet eens weten wie het heeft gedaan, kortom ik voel me slachtoffer.

Piet vd Burg, 08-11-2012 10:10 #45
Geachte heer/mevrouw,

Een minderjarig meisje van 15 heeft te bewijzen valse verklaringen tegen mijn 15 jarige zoon gedaan en zit daarom al 4 weken in de cel, hoe kunnen wij dit meisje aanklagen?
Met vr groet
Piet vd burg Reactie infoteur, 22-11-2012
U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

Peter van der Zande, 16-10-2012 09:33 #44
Goedemorgen,
Ik heb een vraagje. Ik ben beschuldigd van een winkeldiefstel die ik helemaal niet heb gedaan. Ik ben daar zelfs helemaal niet geweest. De Politie was bij mij aan de deur toen ik naar de AH was op een zaterdagochtend. Ik kwam thuis en vrienden van mij/buren dat er politie aan de deur was geweest. Ik belde direct naar het landelijk nummer. Ze wisten van niets en mochten dan ook niets zeggen. Ik ben toen naar het Hoofdbureau gegaan. En heb mijn scootmobiel voor de deur gezet. Na een tijdje wachten en uitzoeken, kwamen ze mij van een ander bureau halen. Daar was dus volgens hun het delict gepleegd. Ik moest alles inleveren zelf mijn bril ik heb + 7 dus lezen en zien lukt mij niet. Ik werd verhoord maar wist er echt niets van. NU ze hebben mij 4 dagen vastgehouden en moest toen voor de rechter verschijnen. Ik was niet diegene met een scootmobiel die dat had gedaan. Ja dat wist ik ook wel. Ik had geen poppetjes op mijn scootmobiel. Hij was niet rood! Ik heb deze scootmobiel pas 1 maand dus ben er super blij mee. Nu wil het geval dat de politie in die tijd de scootmobiel naar betreffende bureau heeft gebracht en hierdoor beschadigd. Toen ik na 4 dagen direct vrij kwam zonder straf etc. Ben ik mij op gaan frissen en naar de betreffende winkel gereden waar ik vroeger altijd kwam. Er had nl een kledingrek buiten gestaan en dat was iets ontvreemd en het bleek een heel ander persoon te zijn. Ik liep daar heen en vroeg nu dat is fijn. Ze zei en gaf mij haar aangifte, de politie zal hebben gezegd dat is die en die met mijn naam en toe naam. Maar zei de eigenaar dat bent u helemaal niet. Nu ik zeg dat is fijn u doet aangifte tegen mij en ik ben het niet. Ja dat moet u maar met de politie uitzoeken. Inmiddels heb ik naar de korpschef een brief gestuurd en landelijk Bureau Klachten Commissie Politie. De korpschef weten wij hier in de buurt stopt alles in de doofpot en laat klachten behandelen gewoon dor collega's. Het is ook het enige bureau volgens de statistieke die vanaf 2008 tot nu een stijging heeft van bijna 100%, er staat nog bij dat het raar is dat juist alleen dat bureau dat heeft en andere een forse daling. NU ik denk dat, dat genoeg zegt. Nu komt er natuurlijk weer een klacht aan = al onderweg. Ook heb ik het betreffende bedrijf aangeschreven. en wil dat ze mij een schade vergoeding geven of in ieder geval mijn advocaat die 2 x in het weekend is geweest en toen niet eens wist waar het over ging. en 1 x op de Rechtbank. Dan de scootmobiel die beschadigd is. Verder al ze iemand van 62 jaar zo 4 dagen in een cel gooien is zeker geen pretje, zelfs de medicijnen die ik nodig had kreeg ik te laat. Na overgebracht te zijn op een bureau waar ik mocht slapen had ik vanaf dat ik mijzelf had gemeld vanaf 12.00 uur tot 23.00 uur niet gegeten en 1 koffie tijdens het verhoor gekregen. Nu is mijn vraag wat moet ik nu verder ondernemen en sta ik in mijn recht? Wie moet ik hier nu aansprakelijk voor stellen? Het = ook nogeens in een winkelcentrum waar ik met plezier mijn boodschappen doet. Dus het praatje zal wel erg hard gaan. Ik durf nu ook daar niet meer heen en ben er zo van slag van. = dit nu een valse aangifte, of een dwaling van politie. Ik hoop dat er iemand of mensen zijn die hier over kunnen mee denken, want ik mag toch nu ook aangifte doen, omdat zij een valse aangifte hebben gedaan?

Fokko, 02-08-2012 13:47 #43
Lasterlijke aanklacht: artikel 268 Wetboek van Strafrecht.

Strafbaar?

Geachte redactie van Mens en Samenleving,
Hierbij verzoek ik u het genoemde artikel (268 Wetboek van Strafrecht) te verwijderen. Daar dit niet strafbaar blijkt in de praktijk. Ook niet als mensen, accountantskantoren, advocaten dit herhaaldelijk doen.

Beste Jeannet,
Als je in Nederland vals wordt beschuldigd van (bedreiging, afpersing, chantage, vrijheidsberoving (moord en doodslag)) dan ga je gewoon vrijuit! Ook al ligt er een officiële (valse) aangifte bij de Politie

Dus m.a.w. je doet er niets aan dat mensen je vals beschuldigen en wil je er iets aan doen… tja, start maar een civiele procedure want dat is de enige oplossing. Bewijzen?… Ach een bewijs is niet altijd en bewijs blijkt in de praktijk.

Ik word al 3 jaar lang vals beschuldigd door een advocaat, personen, en in 2011 zelfs door oud directeur van een TOP 20 ACCOUNTANTSKANTOOR.

Advies: Publiceren op het internet… met naam… laat hen het maar bewijzen dat jij het hebt geschreven!

Jeannet, 30-07-2012 12:49 #42
Ik heb een vraag over de vriendin van mijn ex, ze heeft gemeld bij meld anoniem, dat wij vuurwapens zouden bezitten, waarbij de politie een inval bij ons heeft gedaan, ze was ook nog zo stom om haar naam te geven achteraf, er is uiteraard niets gevonden, maar wel een hoop schade die door haar toe doen zijn gebeurd. ze heeft mijn zoons daarin ook beschuldigd, dat ze er van af wisten, kan dat allemaal zo maar?wat kunnen wij daar aan doen is mijn vraag, want ze heeft ons leven aardig verziekt hier door. en het waren alleen maar vermoedens van haar, ze kent mijn huidige man niet eens, dus ik begrijp het niet helemaal waarom ze dat gedaan heeft, wat kan ik daar tegen doen? ze heeft gewoon een hekel aan ons omdat ze jaloers is, dat kan toch niet ombestraft blijven? je kunt toch zomaar niet de politie inlichten om het feit dat er vermoedens bestaan? kan ik haar aanklagen is mijn vraag, want de schade is vreselijk, zowel financieel als persoonlijk hoe wij geraakt zijn?

Will, 30-07-2012 11:52 #41
Ik heb dit artikel gelezen en herken het in mijn huidige situatie. Een paar maanden terug ging ik winkelen bij een grote supermarkt met een grote non-food afdeling. De winkelmanager vroeg mij mee te lopen om iets te bespreken. Hij vertelde in gesloten kamer dat er aangifte wegens sexuele intimidatie tegen mij is gedaan (2 weken terug). Maar ze misten mijn gegevens want hij wilde direct een winkelverbod opleggen. Ik weigerde want ik heb geen vrouwen gesproken of foute zaken gedaan (geen ruzie of waarschuwing gehad) en ik wist er niks van. Hij belde gelijk de politie en herhaalde deze beschuldiging. Politie heeft daarom mijn gegevens genoteerd en zou die aan hem doorgeven. Ik ging weg; De dagen erna heb ik nagetrokken dat er geen aangifte tegen mij is ingediend. Dus diende ik een klacht in bij de winkel.

De winkelmanager ging nu een ander verhaal houden: er is slechts een poging tot melding bij de politie geweest. Maar hij heeft wel een winkelverbod uitgeschreven en bij de politie gedeponeerd.

Moet ik de twee agenten vinden om de valse beschuldiging ongedaan te maken? Wat kan ik doen?

Shwan, 30-07-2012 10:36 #40
Afgelopen aangeboden mijn buitenlands rijbewijs aan gemeente. Na de controle gemeente vertelde mij dat mijn rijbewijs vervalsing is. Na het een jaar heb ik een brief gekregen dat moet naar naar politie voor de verhoor gaan. Ik wist dat niet dat mijn rijbewijs vals was. het was een grote schok. Maar vals het is vals, ik most goed gecontroleerd, maar wist ik dat niet.
Mijn vraag is, wat gebeurd er voor mij?

Priyanka, 26-07-2012 12:11 #39
Heb aangifte gedaan tegen een extreem obsessieve stalker die meerdere criminele acties heeft uitgevoerd. Maar vandaag zag ik dat de stalker zoveel mogelijk bewijs dat zij erachter zit aan het uitwissen was van het internet. Zo heeft ze haar Twitter account ineens snel platgegooid en alle berichten gewist waarin zij toegaf deel te hebben genomen aan de stalkerij en alle andere overtredingen, om zo haar straf te ontlopen. Want ik heb wel backup screenshots ervan, maar alle originele bewijs heeft ze verwijderd, dus ik ben bang dat ze in de rechtzaak gaan zeggen dat dat geen bewijs is. Ik hoorde van mijn advocaat dat dat terug gedraaid kan worden. Kan ik naar de politie gaan om dit bewijs op een of andere manier terug te draaien zodat het als officieel bewijs vastgelegd kan worden?

Priyanka, 21-06-2012 16:53 #38
De politie mag geen actie ondernemen tegen criminelen uit het buitenland tenzij het een zaak als moord bevat ofzo. Ik wordt al jaren lastig gevallen door een obsessieve stalker waarvan de politie (waar ik geweest ben met pakken vol bewijs) zelfs bevestigd dat deze zieke vrouw zowel in haar als mijn land een crimineel is die gevangenisstraf kan krijgen, vooral omdat ze ook mijn winkel zwartmaakt, schuldig is aan stalking, laster, smaad en mijn reputatie als schrijver naar de hel werkt op haar complete 6 anti-mij websites, waarvoor ze ziek genoeg is om voor te betalen. (heb eerder een bericht gestuurd hierover met meer details). Moet ik dan mijn leven lang door met stalkers aan mijn deur, mensen die me regelmatig door haar sites beschuldigen van de meest gruwelijke dingen die ik nooit heb gedaan en een slechte reputatie? Ze maakt zelfs foto's van zichzelf met shirts die ze speciaal voor heeft laten maken en ook mijn winkel heeft een slechte naam door haar gekregen terwijl ik altijd eerlijk mijn klanten hun spullen lever. Ik heb alles geprobeerd, politie, Juridisch Loket en advocaat, maar ik krijg steeds te horen "Ja, het is wel crimineel en ze zou als ze in NL woonde gestraft worden, maar ze woont in Florida, dus we kunnen niks doen".
Ik wordt er gewoon ziek van en het beheerst mijn hele leven. Is er niets aan te doen? Reactie infoteur, 21-06-2012
Op 19 juni 2012 las ik het volgende bericht:

"Amsterdamse stalker moet 70.000 euro betalen

AMSTERDAM De 31-jarige Amsterdamse Efthima D. is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 70.000 euro aan de Amerikaanse filmmaker Christopher Johnson en actrice Mariana Tosca voor het digitaal stalken van het tweetal.

Ook moet de vrouw op last van een dwangsom alle nare berichten die ze over het duo publiceerde op Twitter, Facebook, YouTube, weblogs en diverse websites binnen 7 dagen verwijderen.

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat deze manier van stalken wordt bestraft. Advocaat Cees Nierop spande het kort geding namens het Amerikaanse duo aan. Hij noemt de uitspraak bijzonder. 'Ik ken geen andere uitspraken over grensoverschrijdende cyberstalking'', zei Nierop. 'Ik vind het ook bijzonder dat getwitter tot een behoorlijke schadevergoeding kan leiden.''

Zijn Amerikaanse cliënten Johnson en Tosca zijn tevreden over de uitspraak van de Nederlandse rechtbank. Volgens Nierop hebben de twee schade geleden door de lastercampagne op internet. Zo zouden ze hierdoor belangrijke opdrachten zijn misgelopen en is hun reputatie beschadigd. Johnson werkte aan films als Night at the Museum, The Final Destination en Live Free or Die Hard." (Bron: www.rtvnh.nl)

Wellicht is het een optie om een advocaat in de Verenigde Staten in de hand te nemen. Heel veel sterkte gewenst!

Fokko, 18-06-2012 11:56 #37
Een valse aangifte doen is strafbaar? Laat me toch niet lachen. Afpersing, bedreiging, chantage… als je daarvan vals beschuldigd wordt… Neen geen prioriteit… Leuke site en nuttige informatie alleen als je geld hebt kun je wat ondernemen… zo gaat dat in Nederland… Reactie infoteur, 18-06-2012
Bent u niet tevreden over hoe de politie u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het betreffende politiekorps. Elk korps heeft een eigen klachtenprocedure. U kunt daarover contact opnemen met het betreffende politiekorps. Op de website politie.nl vindt u adressen van politiekorpsen.

Priyanka, 09-06-2012 22:48 #36
Ik had een vrouw in het buitenland aangegeven voor copyright schending en cyberpesten, waarna haar cyberpest group was verbannen van de site waarop ze zat. Ze is erachter gekomen dat ik het was die haar had aangegeven en heeft toen mijn computer gekraakt, waarna ze de gekraakte inhoud op haar persoonlijke site heeft gezet incl. mijn volledige naam, locatie, woonplaats, e-mail, foto's, e-mails tussen mij en mijn vriendinnen etc. Ze kan alles zien wat ik doe op mijn com, inclusief dit. Ik probeer het virus al maanden te verwijderen, maar het blijft terugkomen. Ik heb wel bewijs dat zij erachter zit en verantwoordelijk is voor de inhoud van die anti-sites vol laster, smaad en gekraakte inhoud van mijn computer. En ik weet ook haar naam en waar ze woont. Ik wordt dankzij haar site heel erg lastig gevallen in zowel het online leven als in het echte leven. Veel plekken waarop ze de gekraakte inhoud had gehost hebben het verwijderd nadat ik klachten had ingediend, maar ze BLIJFT het verplaatsen. Ze heeft mijn naam zoveel schade aangedaan met haar verzonnen zieke leugens over mij en ze blijft maar doorgaan. Ik ben een schrijver die al haar hele leven lang schrijft en tekent en ik ben net van plan mijn eerste boek uit te geven waaraan ik 12 jaar heb gewerkt. Mijn carriere als schrijver is nog niet eens begonnen en zij heeft mijn naam al massale schade aangedaan. Ik wordt lastig gevallen door vreemden en beschuldigd van dingen die ik niet heb gedaan. Kan ik haar aanklagen? Ze woont in het buitenland, dus ik ben bang dat de politie geen zin gaat hebben om er iets aan te doen, . Toch krijgt mijn naam iedere dag meer schade en ze heeft ook mijn vrienden op haar target board gezet. De laatste 2 sites waar ze de illegale gekraakte inhoud heen verplaatst heeft weigert er ook iets aan te doen omdat ze betaald krijgen door haar voor de site. Reactie infoteur, 10-06-2012
U kunt altijd aangifte doen. Zorg er dan ook voor dat u goed voorbereid aangifte komt doen. Neem bijvoorbeeld een geldig identiteitsbewijs met u mee. Zorg dat u zoveel mogelijk details kunt noemen, neem eventuele bewijsstukken mee, enz. Daarna zal eventueel een rechtshulpverzoek naar het betreffende land gedaan worden. De zaak moet dan wel voldoende strafwaardig zijn en zo zijn er nog meer afwegingen. De politie kan u daar meer over vertellen. Of de gevraagde rechtshulp daadwerkelijk wordt geboden hangt af van de vraag of er sprake is van zogenaamde dubbele strafbaarheid. Dubbele strafbaarheid houdt in dat zowel in het verzoekende als in het verzochte land sprake is van een strafbaar feit.

K., 06-06-2012 18:08 #35
Iemand heeft aangifte gedaan tegen mij terwijl zij wisten dat dit deels onjuist was. in een latere verklaring kwam ook naar boven dat zij dit toch niet zeker wisten. maar toch hebben zij tegen iedereen verteld dat ik het had gedaan.

nu waren mijn vragen

A: kan ik hier iets tegen doen zoals aangifte, en heeft dat ook echt nut
moet ik dit dan doen nadat de zaak is afgerond. of tijdens het onderzoek.

B: staat hier dan ook een vergoeding tegenover.

bij voorbaat dank Reactie infoteur, 08-06-2012
U kunt hier direct aangifte van doen. Het lijkt mij niet verstandig hiermee te wachten totdat de zaak tegen u is afgerond. U moet juist nu duidelijk maken dat de aangifte die tegen u is afgelegd niet juist is.

Het doen van een valse aangifte voor degene die onterecht wordt beschuldigd grote gevolgen hebben. Het slachtoffer kan hierdoor bijvoorbeeld immateriële schade hebben opgelopen. Als u schade geleden heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om deze schade weer (deels) vergoed te krijgen:Lees hier verder: http://goo.gl/stl2k

Admiraal, 22-05-2012 15:15 #34
De Belasting en Fiod heeft valse aangifte gedaan bij de OvJ NL.; 3 jaar geen intracomunataire aangifte gedaan en er zijn fakturen bij derden gevonden die niet in mijn boekhouding zijn verantwoord. Nu na ruim 4 jaar van ellende en geen inkomsten willen ze hier op terug komen. Dit vind ik wel goed maar ik wil ook betreffende ambtenaren achter de tralies zien terecht komen mede omdat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd om hun leugens te verbloemen vermoed ik. Hoe pak ik dit het beste aan? Alles is door mij aantoonbaar dmv documenten uit het straf dossier. Reactie infoteur, 29-05-2012
Ik raad u aan om contact op te nemen met een goede strafrechtadvocaat die u hierover kan adviseren.

Angeleyes, 21-05-2012 07:21 #33
Ik heb hulp nodig en ben erg bang…

Mijn ex is een agent en bedreigde paar maanden geleden dat die met mijn gegevens een valse strafblad kan opmaken in het politie systeem wegens smaad en laster wat nooit is gebeurd… zodat ik nooit een baan kan krijgen… ben zelf een alleenstaande moeder en delen een kind samen…

Ook is mijn telefoon lijn getapt… deze persoon weet alles wat ik aan doen ben en met wie ik spreek en er is geen criminele activiteiten bij mij…

Wat moet ik doen als deze persoon uit wraakactie misbruik maakt van hoge functie en mij het leven zuur maakt?

Ik ben maanden zoek naar werk en wordt na achtergrond check functies geweigerd of afgewezen.

Hoe kan ik vertrouwelijk over mijn gegevens op te halen of inderdaad een valse strafblad is gemaakt zonder dat deze individuele agent achter komt en wat moet ik als burger doen?

Help! Reactie infoteur, 29-05-2012
Het is niet de politie, maar de Justitiële Informatiedienst die hierin een centrale rol speelt. U hebt het recht tot inzage in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst. U kunt gebruik maken van dit recht door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan zowel schriftelijk als door het sturen van een e-mail. Dit verzoek, zowel schriftelijk als via de e-mail moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer en dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs.

Het recht op kennisneming is een persoonlijk recht. U wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woonachtig bent. Voor het recht op kennisneming van deze gegevens is volgens artikel 36 van het Besluit justitiële gegevens een vergoeding van € 4,54 verschuldigd.

De geregistreerde gegevens worden alleen gewijzigd als duidelijk is dat deze qua inhoud afwijken van het rechterlijke vonnis. Voor verwijdering is het echter noodzakelijk dat door middel van een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld dat de betrokkene onterecht als verdachte is aangemerkt, bijvoorbeeld als gevolg van een persoonsverwisseling.

Zie: http://www.justid.nl/index/inzage/

Ook kan de politie niet zomaar uw telefoon aftappen. De politie mag gesprekken aftappen en afluisteren wanneer het Wetboek van Strafvordering zegt dat dat mag.

Zie: http://goo.gl/5PuIh

Ingrid, 20-05-2012 22:58 #32
Ik heb een rechtszaak aan me broek gekregen van mijn EX, omdat ik de ID passen van de kinderen niet mee wil geven, nu gaan ze 2x per jaar met het vliegtuig mee en gaan met hun passen gewoon de grens over en zo nog een aantal dingen. Mijn zoon en een familielid zijn er achter gekomen dat de aanklacht gebaseerd is op leugens (meneer heeft zelf gezegd dat hij het gedaan heeft uit wraak). Later in een telefoongesprek heb ik hem er over aangesproken, en ja hoor zegt ook tegen mij dat het een wraak actie was. Wat voor straf staat hiervoor? Reactie infoteur, 26-05-2012
Ik weet niet precies wat u bedoelt met een rechtszaak die uw ex-partner tegen u heeft aangespannen, maar ik weet wel dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is. U zou een informatief gesprek kunnen aanvragen bij de politie in uw woonplaats.

Pano, 14-04-2012 14:01 #31
Stel voor dat een derde partij rapportage opstelt waarin onwaarheden verkondigd worden, welke als leidraad voor verdere "ellende" gebruikt wordt. Of dus in mijn case. Een maatschappelijk werkende, zonder mij ook maar eenmaal gezien/gehoord te hebben, zet mij neer als zijnde heler/dealer in verdovende midellen, terwijl dit op geen enkele wijze waar kan wezen. Vervolgens pikt instantie nummer 2 dit op met vergaande consequenties voor mij!

Kan ik dan deze maatschappelijk werkende en/of de stichting waar deze voor werkzaam is voor deze valse beschuldiging aanpakken? Aangifte doen?

PaNo. Reactie infoteur, 20-04-2012
Als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van een instantie voor maatschappelijk werk u heeft neergezet in zijn rapportage, dan is het zinvol eerst contact op te nemen met de betreffende maatschappelijk werker. Vaak kan zo'n gesprek het probleem oplossen. Lukt het niet om in dit gesprek tot een oplossing te komen waar u tevreden mee bent, dan heeft u de keus om met uw klacht naar de manager of naar de klachtencommissie te gaan.

Koffie, 08-04-2012 19:09 #30
Me ex-vriendin heeft mij maandenlang gestalkt, toen ik melding maakt dat ik één smaadschrift heb ontvangen op mijn werk, en één was opgehangen op een openbaren plek, en één auto vernield was, en stapels divers intimiderend mail/sms ontvangen. en ik daar melding van maakte. ben ik zelf aangehouden( letterlijke woorden van de politie dat ik niet zielig moest doen) omdat me ex-vriendin en één vriendin zijden dat ik haar bedreigt zou hebben (rechteenheid), daar bij komt dat ik al is eerder melding heb gemaakt dat mijn ex-vriendin een valse melding van stalking heeft gemaakt tegen haar voormalige ex-vriend. aan de hand van divers verklaringen ben ik in detentie beland voor 6 maande. Toen ze nader onder ede gehoord is pleegde zij meineed tegen mij. Wat moet ik nu met de schade die is aangedaan in mijn leven? Ik heb om deze helen situatie niet gevraagd me werk er door verloren, daar bij werd er geen gehoor gegeven aan mij verzoek dat ik al maande lang lastig gevallen werd ook voor de politie er mee begon te bemoeien, derhalve er is nooit wat mee gedaan met wat ik heb aangedragen? hoe kan dat, ik voel me ongelofelijk onrechtvaardig behandeld. wat moet ik met de schade die mij is aangedaan in het leven? Reactie infoteur, 20-04-2012
Bij een veroordeling (dus niet zolang de zaak nog onder de rechter is, bijvoorbeeld doordat u in hoger beroep bent gegaan) wegens een misdrijf, staat juridisch vast dat het feit door u gepleegd is. In uw beleving bent u onterecht veroordeeld. Dat gebeurt soms. Rechtspreken is mensenwerk en om die reden worden ook hierbij fouten gemaakt. Alleen door een herzieningsverzoek kan men proberen een (definitieve) strafrechtelijke veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. Dit gaat door het indienen van een verzoekschrift bij de Hoge Raad. Er moeten dan omstandigheden zijn die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht als ze op dat moment bekend waren geweest. Herziening is erg zeldzaam, maar is toch het laatste jaar enkele malen voorgekomen, zoals bij de twee veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Een strafrechtadvocaat kan voor u een herzieningsprocedure voeren bij de Hoge Raad.

Yvonne Lijnkamp, 13-02-2012 15:25 #29
Ben door mijn dochter van 13 en ex man beschuldigd van mishandeling/dronkenschap.
Ik zou haar van de trap hebben geduwd dit kreeg ik te horen in de rechtszaal en stond in hun verweer opgetekend. Heb me hier tegen niet kunnen verdedigen. Mijn dochter had gevraagd om een co-ouderschap een maand na dato zat ze met vele leugens en beschuldigingen aan mijn adres bij mijn ex man. Ik kan al haar beschuldigingen weerleggen met feiten en getuigenverklaringen maar men doet niet aan waarheidsvinding!
Wordt door mensen aangesproken op hun aantijgingen ze had een het ander op Hyves gezet. De kosten die ik inmiddels heb gemaakt zijn nu 6500 Euro. waarvoor ik een lening zal moeten afsluiten.

Mijn vraag: Wat kan ik hier tegen doen? Alles in het belang van het kind zegt men dan maar om met leugens je zin te krijgen gaat me iets te ver. Kan ik aangifte doen van laster/smaad wat is verstandig/wenselijk in deze situatie? Reactie infoteur, 21-02-2012
U kunt deze vraag het beste voorleggen aan het Juridisch Loket. Zij geven gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

P. N., 08-02-2012 20:02 #28
Op een welbekende roddelsitevan Nederland hebben enkele mensen als topic mijn prive leven geplaatst. Deze leugens zijn vanaf 2007 op de site. Ik heb naar de webmaster gemailed om te vragen waarom die roddels niet weggehaald kunnen worden aangezien ze niet op waarheid berusten. Echter woon ik in Suriname en de eigenaar van de website is gevestigd in Nederland. Kan ik hem juridisch laten vervolgen. De topics zijn meer dan 500 keer bekeken en de webmaster heeft ze niet weggehaald. Graag uw reactie Reactie infoteur, 11-02-2012
Wanneer iemands eer of goede naam wordt aangetast, kan er sprake zijn van belediging, smaad of laster. Ook als de bewering feitelijk juist is. Er moet een redelijk belang zijn bij de bewering. Met andere woorden: het moet in het algemeen belang zijn om de bewering te doen. U kunt uw vraag het beste voorleggen aan het Juridisch Loket. Zij geven gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

M. W., 07-02-2012 00:49 #27
Graag uw mening. Een 16 jarige zoon gediagnosticeerd met PDD-NOS, met een IQ van 126, verbaal heel sterk, maar performaal niet, doet aangifte van mishandeling en bedreiging tegen over zijn moeder. De moeder zelf, is een maand geleden geopereerd aan haar schouder en is nog met revalidatie bezig. Moeder geeft aan dat hij veel te kort voor haar kwam staan en hem weggeduwd heeft omdat ze bang was dat hij aan de geopereerde schouder zou komen. Zelf uitte hij bedreigingen tegenover zijn beide ouders "dat ze nooit zullen weten wanneer ze niet meer wakker worden". Ouders zijn het zat en brengen hem persoonlijk zelf naar het politiebureau om aangifte te laten doen. Ouders respecteren zijn beslissing en het wordt tijd dat hij door schade en schande wijs wordt, ze staan er zelf niet achter. Daar doet de autistische zoon een valse aangifte naar moeder toe.

Moeder weet niet of ze wel een tegen - aangifte van "laster en smaad" of van "bedreiging" moet doen tegenover haar zoon, ze worstelt met de vraag: omdat ze eigenlijk niet wil dat hij strafblad krijgt en daar de rest van zijn leven achtervolgt zal door worden.

Tegelijkertijd beseffen ouders als men niets tegen deze valse aangifte doen, dit als waarheid wordt gezien en moeder als "mishandelaar" te boek staat, terwijl er in werkelijkheid niets is gebeurt en zij eigenlijk het slachtoffer is. De zoon heeft een gave om heel overtuigend over te komen en mensen geloven hem gelijk, zonder zich af te vragen of het wel de waarheid is.

Wat is nu wijsheid om te doen voor de moeder?
- is een mutatie genoeg als aanvulling op de zoons, valse aangifte?
- Wat is verstandig om te doen? Wel of geen aangifte?
- Wat zijn de gevolgen voor de autistische zoon?
- en wat zijn de gevolgen voor de moeder als ze geen aangifte doet?
- maar wat zijn de gevolgen als ze wel aangifte doet?
- hoeveel kans is er dat de zaak geseponeerd wordt? als moeder geen tegen aangifte doet?
- hoeveel kans is er dat de zaak geseponeerd wordt en als ze wel aangifte doet?
- hoe gaat het een en ander in zijn werk?

Graag uw input. Reactie infoteur, 11-02-2012
Deze vragen kunt u het beste stellen in een persoonlijk gesprek aan een verbalisant van de politie. U kunt een afspraak maken voor een gesprek op een politiebureau bij u in de plaats, via 0900-8844.

D. Bontenbal, 16-01-2012 19:17 #26
Hallo,
Een heel andere vraag. Op school moeten wij een casus behandelen over een client, die iemand beschuldigt van diefstal. De client is niet te overtuigen van haar ongelijk, is flink vergeetachtig. Nu moeten wij de hier bij behorende wetgeving opzoeken.
Kan u in het kort aangeven wat er gebeurt als deze client een aangifte of melding doet, en hoe dit kan worden voorkomen c.q.aangepakt.
gr. Reactie infoteur, 19-01-2012
Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan een verbalisant van de politie. Het landelijke telefoonnummer van de politie is 0900-8844.

Dennis, 02-01-2012 13:29 #25
Zou graag jullie advies willen hebben over een delicaat kwestie, wat moreel gezien van mijn kant niet helemaal correct is geweest, maar naar mijn inzien onoverkomelijk is geworden. Zit namelijk zo:

Vorig jaar op een dag had ik grote geld problemen, via een tweedehandswebsite zag ik een advertentie van een ijzerhandelaar. Ik belde de persoon op om 10 uur 's avonds, met de vraag of de persoon mijn scooter wil kopen voor 100 euro. De scooter stond al 2 jaar op mijn naam, was verzekerd en niet als gestolen gemeld.(dus een eerlijke scooter).

De koper komt met een tweede persoon naar mijn huis en ik ontmoet de koper buiten voor de deur met mijn scooter. Koper weet dat de scooter eerlijk is en nog verzekerd is. Koper beloofd de scooter de volgende dag op zijn naam over te gaan schrijven en mij direct daarna de vrijwaringspapieren te overhandigen. Na betaling te hebben ontvangen van de koper, overhandig ik hem de papieren en sleutels.

Na enkele dagen niets gehoord en geen papieren te hebben ontvangen, neem ik contact op per telefoon. Krijg steeds een antwoord apparaat en op e-mails wordt na een week gereageerd, dat het vertraagd was door een kennis die het zou regelen. Na paar weken nog geen antwoord en heb meerdere mails gestuurd, maar geen reacties meer en scooter nog steeds op mijn naam geregistreerd.(niet overgeschreven dus door koper)

Ik besef inmiddels dat ik hier heel dom ben geweest en een heel groot risico loop. Alles wat met die scooter gebeurd ben ik verantwoordelijk voor (overvallen, aanrijdingen met dodelijke afloop, boetes etc.). Juridisch kan ik nu niets en zonder papieren kan ik niets laten blokkeren of beëindigen.

Ik besluit de scooter na 6 weken! vanaf datum verkoop als gestolen op te geven. Ik lees op internet dat het niet mag op basis van mijn situatie (verkoper schrijft tenaamstelling niet over).

Na de aangifte kon ik de verzekering stop zetten en is kenteken ongeldig verklaard. Ik had in de aangifte opgegeven dat ik mogelijk de scooter met sleutels en papieren in de buddyseat buiten had laten staan en daardoor is gestolen.

Krijg ik vorige week en brief van de RDW dat het kenteken wat ongeldig is verklaart is komen te vervallen omdat scooter is teruggevonden door politie. Ik wist van niets dus politie gebeld. Inderdaad teruggevonden en ter plaatsen en verdachte persoon aangehouden, deze verklaarde het van een persoon voor 100 bij een huis gekocht te hebben. Scooter is dus 9 maanden na aangifte (en 10.5 maand na verkoop) teruggevonden. Al die tijd is erop rond gereden door die persoon.

De reden dat ik nog niet door de politie was gebeld, is dat het onderzoek nog loopt, omdat scooter als gestolen/vermist stond gemeld en een persoon is aangehouden met sleutels en papieren van de scooter. (handige informatie want normaliter vertel je dit niet hangende een onderzoek en er werd geen eens geverifieerd dat ik de eigenaar was, noemde alleen het kenteken op, maar dat terzijde).

Mijn vraag is nu, sorry voor het lange verhaal, maar wilde naar jullie zo compleet mogelijk zijn. Als ik toegeef dat het niet gestolen was, heb ik een strafbaar feit gepleegd, heb ik al, want wist het ten tijden van de aangifte. Maar als ik ontken, is en blijft het een gestolen scooter en is het haar woord tegen die van mij.

Wat nu? Gewoon mijn verantwoordelijk nemen en eventueel later bij rechtbank de zaak uitleggen, waarom ik mij genoodzaakt voelde een valse aangifte te doen? Reactie infoteur, 02-01-2012
Als u uw auto, motor, brommer of ander kentekenplichtig voertuig wilt verkopen, moet u zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft en u een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele boetes. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. Wanneer u een voertuig aan een particulier verkoopt, dan moet de overschrijving van het kenteken plaatsvinden op een postkantoor. Overhandig dus pas de papieren van het voertuig wanneer u het vrijwaringsbewijs in handen hebt en NIET eerder.

Hoe krijgt u een voertuig van uw naam af, als deze niet op naam van de koper is overgeschreven (zoals bij u het geval is)? De website van het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) vermeldt hierover het volgende:

"Als u uw voertuig heeft verkocht en deze is niet op naam van de koper overgeschreven, dan moet u dit alsnog regelen met de koper. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u in het uiterste geval een schriftelijk verzoek sturen naar de RDW, Unit APR, Postbus 30 000, 9640 RA, Veendam.

Uit de brief moet duidelijk blijken wat de situatie is en wat u heeft ondernomen om het voertuig over te laten schrijven op naam van de huidige eigenaar. Als bij u de gegevens bekend zijn van deze nieuwe eigenaar, dan vermeldt u dat in de brief. Als u bewijsstukken heeft die het verzoek ondersteunen, dan stuurt u deze mee.

De RDW beoordeelt aan de hand van de toegestuurde stukken of de tenaamstelling bij het kenteken en daarmee uw aansprakelijkheid wordt beëindigd. U ontvangt hierover schriftelijk bericht."

U kunt bovenstaande procedure alsnog in gang zetten.

Feitelijk gezien is uw voertuig gestolen, noch verduisterd. U hebt daarom valse aangifte gedaan. Het is het verstandigst om bij de politie kenbaar te maken dat u een valse aangifte hebt gedaan. Eerlijkheid duurt het langst. De consequentie zal zijn dat er proces-verbaal opgemaakt zal worden ter zake het doen van een valse aangifte. Accepteer de consequenties en trek er lering uit. Er zal rekening gehouden worden met het feit dat u uit uzelf hebt opgebiecht dat u valse aangifte hebt gedaan.

Bart, 29-12-2011 18:08 #24
Een kennis van mij is aan het scheiden van haar man. Nu levert dit de nodige problemen op met als dieptepunt een aangifte tegen haar. Toen ze gingen trouwen bracht zij een eigen auto in echter heeft ze daar mee een ongeluk gehad en heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd op de gezamenlijke rekening (dit was nog in de gelukkige tijden). Ze hebben toen van dat uitgekeerde bedrag en er wat extra geld bij gedaan een nieuwe auto gekocht. Haar rijbewijs was verlopen dus de auto is op zijn naam gezet. Zij heeft wel altijd de verzekering betaald van haar persoonlijk rekening.

Nu zijn ze gaan scheiden en zij is bij haar ouders gaan wonen. Zij heeft uitraard haar auto mee genomen. Haar man heeft een eigen auto van de zaak waarin ook prive gereden word.

Ze heeft de auto een tijdje geleden op haar naam laten zetten maar nu is er ruzie ontstaan over een voogdij regeling en heeft haar man (zijn nog steeds getrouwd) aangifte gedaan van verduistering van de auto. Ze werd vandaag gebeld door de politie dat er aangifte is gedaan.

Ze heeft de politie waar de aangifte is gedaan de situatie uitgelegd maar die willen daar niks mee doen omdat ze begrijpelijk niet tussen een scheiding willen staan. Wat kan ze nu het beste doen met deze aangifte tegen haar? Reactie infoteur, 01-01-2012
Zij kan contact opnemen met het Juridisch Loket voor gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

R. J., 11-12-2011 16:18 #23
Er is nu vandaag (weer) een dure smartphone op het werk gestolen, dit keer de mijne. Telkens is het (heel toevallig) op de dagen dat een bepaalde uitzendkracht werkt, en meer redenen zorgen ervoor dat ik de conclusie trek dat zij degene is die steelt. Kan ik hier wat mee? Zou zij op een of andere manier nagetrokken kunnen worden door de politie? Reactie infoteur, 11-12-2011
Ik raad u aan om sowieso bij de politie aangifte te doen van diefstal. U kunt dan tijdens de aangifte uw vermoedens bespreken met de verbalisant. Hij/zij kan de situatie inschatten en u vertellen wat de politie ermee kan doen. Wanneer er een harde verdenking tegen een bepaald persoon is, mag de werkgever vrij ver gaan in het nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld in het geheim video-opnamen maken. De aantasting van de privacy is dan minder bezwaarlijk. Bespreek dit echter eerst met een bedrijfsjurist, voordat u dergelijke stappen neemt.

D., 23-11-2011 09:47 #22
Fijn dat ik deze site tref zodat ik een beetje m'n verhaal kan doen want ik zit er behoorlijk mee in m'n maag. Ik heb vorige week en een aantal weken geleden een paar bedeltjes via een verkoopsite verkocht aan meerdere mensen. Een 3-tal van de mensen hebben de bedel(s) niet ontvangen wat ik erg spijtig vind. Nu hebben ze een melding gemaakt bij mijnpolitie.nl en aangifte gedaan wegens oplichting. Ik vind dit zo erg vooral omdat ik de bedeltjes wel opgestuurd heb. Ik ben gewoon echt bang eerlijk gezegd. Zal de politie er echt werk van gaan maken, van de meldingen? Ik zit er over na te denken om alvorens aangifte te doen van de valse beschuldigingen mocht het zover komen dat er werk van de aangiftes worden gemaakt. Mijn rekeningnummer staat nu bekend met dat er meldingen over zijn op mijnpolitie.nl. Ik voel me er zo verdrietig om.

Dit is misschien niet zo'n zwaar geval als de meeste verhalen hier maar ik zit er zo enorm mee. Ik hoop dat u mij een beetje in kan lichten. Dank u wel. Reactie infoteur, 23-11-2011
Wanneer het bij een consumentenkoop gaat om professionele verkopers (bijvoorbeeld webwinkels) die leveren aan consumenten, dan is de wet duidelijk: verzending is voor risico van de verkoper (art. 7:11 Burgerlijk Wetboek, afgekort BW). Komt het product niet aan, dan moet de verkoper het nog een keer verzenden. De verkoper draagt het risico en moet dus ook de kosten voor herverzending dragen. En de bewijslast dat het pakket wél is aangekomen, ligt bij hem als verkoper.

U bent - zo veronderstel ik - een niet-professionele verkoper (in het jargon: C2C - Consumer to Consumer transacties). Artikel 7:11 BW is dan niet van kracht. Men moet bij 2C2 terugvallen op de algemene regels voor koop en verkoop. De verkoper - u in dit geval - had beloofd het artikel te verzenden, maar het is niet afgeleverd. Dat is een tekortkoming, en die geeft de koper in principe het recht om te ontbinden (artikel 6:265 BW). Ook als het niet-aankomen het gevolg is van overmacht (staking post, brand in het magazijn van de aangewezen vervoerder, diefstal door bezorger, noem maar op). De verkoper - u dus - moet dan het geld terugbetalen. (Overgenomen van de website: http://blog.iusmentis.com/2009/11/20/aansprakelijk-voor-niet-ontvangen-bestelling).

U doet er kortom verstandig aan om de kopers hun geld terug te geven. Hoe vervelend dit ook voor u is.

Ab, 04-11-2011 10:15 #21
Er is valse aangifte tegen mij gedaan, ik wordt beschuldigd van dreiging met moord. Echter ben ik tot 2x toe bedreigd door de aangever hiervan dat ik een pak rammel zal krijgen binnenkort en ben zowel op mijn werk als op het schoolplein voor van alles en nog wat uitgescholden. Ik ben op verhoor geweest en heb contact gehad met de rechercheur die aangaf dat de zaak geseponeerd zou worden, er is immers geen bewijs. Deze persoon heeft mij 3 jaar geleden bestalkt met sms-jes en anonieme brieven. Echter weet zij van geen ophouden en gaat vervolgens door met het versturen van een anonieme mail naar de directie van mijn werk; hierin geeft ze aan dat ik haar al 6 jaar bedreig met moord en poging tot doodslag, ik een straf opgelegd heb gekregen (niet dus), de school haar niet gelooft, mijn man achter haar aan zit en dat mijn werkgever hier niets aan doet. Ik heb nooit agressief gereageerd en ben altijd verstandig om gegaan met de situatie, heb meteen de school ingelicht (3 jr. geleden al) en mijn werk en die staan gelukkig achter mij. Echter is deze persoon aangemeld bij het AMK en verwijt zij mij dit dat het door mij komt. Hier heb ik echter niets mee te maken gehad. Inmiddels kom ik deze persoon dagelijks op school tegen en is zij heel uitlokkend bezig. Haar bedreiging klopt niet, als je bedreigd wordt met moord sta je niet vrolijk en uitdagend op het schoolplein lijkt mij. Echter ben ik degene die op afstand blijf, haar vermijd, niet naar haar kijkt en nu zelfs overweeg om mijn kinderen van school te halen. Met school en mijn werkgever heb ik hier al gesprekken over gehad, die staan gelukkig achter mij, maar het schijnt dat ik juridisch niet veel kan en de politie hier niets mee zal doen. Mijn goede naam krijgt nu een andere draai en staat ook genoteerd bij de politie. Ik zou graag advies willen wat ik hiermee zou kunnen doen en hoe hier voor eens en altijd een einde aan kan komen? Reactie infoteur, 10-11-2011
Het is goed dat u zich niet laat provoceren. Ik raad u aan om dit te bespreken in een informatief gesprek met de politie.

Tuinder, 16-10-2011 17:46 #20
Een kennis is vals beschuldigd van kindermishandeling maar er zijn niet genoeg bewijzen gevonden en geen verdachte meer.Nu wil ze aangifte voor valse beschuldig maar word gezegd dat niet kan omdat ze geen verdachte meer is.Wat is het beste wat ze kan doen, zodat die personen op hun vingers worden getikt. Reactie infoteur, 19-10-2011
Het blijkt dat tien procent van de meldingen bij het algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) ongegrond is, aldus de MO-Groep Jeugdzorg in 2010. Bij een melding wordt een gezin binnenste buiten gekeerd door onderzoekers van het meldpunt kindermishandeling. Als er niets wordt gevonden, heeft het onderzoek veel impact op kinderen en ouders. U kunt hierin Het Juridisch Loket gratis om advies vragen (0900-8020).

F., 23-09-2011 16:37 #19
Hallo, Ik heb een vraag en wil graag advies. Mijn minderjarige broertje is opgepakt door de politie. Heeft hierdoor 2 dagen vast gezeten, later bleek het te gaan om een valse aangifte. Een meisje (16 jaar) heeft aangegeven bij de politie dat hij haar had geslagen. Wat dus niet waar is. Politie heeft mn broertje van 16 jaar opgepakt in een winkel in het openbaar. Mijn ouders mochten hem niet zien of spreken en m`n moeder was erg emotioneel. Pas volgende dag is er een advocaat gekomen in de middag. Die heeft aangegeven dat het gaat om een valse aangifte en dat mijn broertje naar huis mag. M`n ouders krijgen een schade vergoeding van € 200,00. Wat ik wil weten is, kunnen wij ook aangifte doen bij de politie tegen valse aangifte. Wij wonen in een dorp en de roddels gaan hier snel rond en mensen kijken m`n ouders en raar aan. Graag zou ik willen weten wat wij hieraan kunnen doen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 28-09-2011
Het antwoord is heel simpel: ja, u kunt hiervan aangifte doen. Maak hiervoor een afspraak bij de politie.

A., 14-09-2011 11:22 #18
Iemand heeft tegen mij een valse melding gedaan bij de politie van agressief gedrag. De politie is toen bij mij langsgekomen. Ik zou mij agressief hebben gedragen voor zijn woning. Buiten het feit dat ik niet de persoon ben om mij agressief te gedragen richting anderen, kan ik bewijzen dat ik niet eens in de buurt van het huis van deze persoon ben geweest. Ik zei dit tegen de politieagenten, maar die zeiden dat ik dan een klacht moest gaan indienen op het politiebureau. Dit heb ik nog niet gedaan. Eigenlijk wil ik het het liefst vergeten. Maar dat lukt mij niet. Ik zit er heel erg mee. Vooral ook omdat de melder aan een aantal mensen heeft verteld dat ik mij agressief heb gedragen en hij daarom de politie heeft gebeld. Het gaat om mensen die belangrijk voor mij zijn, zowel prive als voor werk. Deze persoon heeft inmiddels tegenover een derde bekend dat hij tegen de politie heeft gelogen. Hij heeft gelogen tegen de politie uit frustratie over bepaalde dingen. Het heeft niets met agressiviteit, geweld of iets dergelijks te maken. Het heeft met werk en met relaties te maken.

Ik voel mij nu niet meer op mijn gemak bij de mensen die heel belangrijk voor mij zijn en die nu denken dat ik een agressief persoon ben. Ook vind ik het heel erg dat nu ergens een melding over mij is geregistreerd dat ik mij agressief heb gedragen. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie. En dat wil ik heel graag zou houden. Ik zou dit heel graag rechtzetten.

Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 23-09-2011
Door feitelijk onjuiste beschuldigingen van de persoon in kwestie, voelt u zich in uw eer en goede naam aangetast. Dit wordt 'laster' genoemd. Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen die onwaar zijn. Dit is in Nederland strafbaar gesteld in art. 262 WvSr. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. U kunt ook (eerst) de persoon in kwestie erop aanspreken en hem verzoeken de zaak recht te zetten. Dit kan het beste op de volgende manier:
- Beschrijf het gedrag waarover het gaat: doe dit concreet, duidelijk en feitelijk en doe het in de ik-vorm.
- Vertel vervolgens wat het effect van dat gedrag op u was.
- Geef aan wat u van de ander verwacht (bijvoorbeeld: 'Ik verwacht van u dat u de de zaak recht zet' bij persoon X en Y').
- Tot slot geeft u de ander de kans om hierop te reageren.

Ga geen ruzie maken en voorkom welles-nietes. Als hij blijft ontkennen, rond dan het gesprek af en ga weg. Wil hij de zaak niet rechtzetten of blijft hij volhouden dat hij niet heeft gelogen, dan kunt u alsnog overwegen aangifte te doen. U kunt dit kort en zakelijk aan de persoon in kwestie meedelen. Ga niet de strijd aan en ga er niet mee dreigen, maar deel het gewoon zakelijk mee. 'Nu u niet van plan bent de zaak recht te zetten, voel ik mij genoodzaakt hiervan aangifte te doen bij de politie. Een prettige dag verder.' Blijf altijd beleefd, vriendelijk en correct (als een 'gentleman').

Naast het doen van aangifte, kunt u de personen aan wie hij heeft verteld dat u zich agressief heeft gedragen, in een onderhoud uw kant van het verhaal feitelijk meedelen. Gewoon kort verslag uitbrengen en uitleggen welke stappen u heeft ondernomen.

Ik hoop dat u uit de voeten kunt met deze suggesties.

Alex, 04-09-2011 19:58 #17
Mijn ex heeft gelogen in haar verklaring bij de politie. Ik heb haar dit op MSN laten bekennen maar ik houd ook nog van haar. Op dit moment staat er bij mij vervolging mogelijk te komen, maar zij heeft gelogen.

Zij heeft de aangifte gedaan dus terugtrekken kan niet. Hoe kunnen wij dit alsnog normaal terug trekken. Zij wil niet de cel in vanwege haar actie en ik ga zeker niet voor haar de cel in.

Moet ik aangifte doen voordat het bij de OM terecht komt of? zijn er advocaten die hierin gespecialiseerd zijn?

Graag uw antwoord. Reactie infoteur, 08-09-2011
Of zij bekent tegenover de politie dat zij valse aangifte heeft gedaan, wat strafbaar is. Of u doet er aangifte van. U kunt ook een strafrechtadvocaat of Het Juridisch Loket om advies vragen (0900-8020).

Monique, 29-08-2011 21:52 #16
Ik heb mijn vriend aangegeven voor mishandeling tegen mij, hij zit inmiddels 4 weken vast en krijgt waarschijnlijk een behoorlijke straf vanwege zijn geweldadig verleden, nu wil hij dat ik tijdens de zitting ga verklaren dat ik heb gelogen zodat hij eerder vrijkomt en geen gedwongen opname in een kliniek krijgt. Als ik dat doe ben ik toch strafbaar? Hij zegt van niet maar ik denk dat hij mij wil terugpakken voor het feit dat ik hem heb aangegeven dat is in zijn milieu verraad! Reactie infoteur, 01-09-2011
Tijdens een rechtszitting kan (ook) het slachtoffer zelf worden opgeroepen als getuige. Als u opzettelijk niet de waarheid spreekt tijdens een rechtszitting, is dat meineed. Meineed is strafbaar. De straf op meineed hangt af van wat voor een verklaring is afgelegd. Op een valse verklaring in het voordeel van de verdachte (dus om hem of haar te helpen), staat een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een geldboete van maximaal €18.500.

Degene die iemand in een partnerrelatie mishandeld, pleegt verraad naar zijn (mishandelde) partner. In een relatie moet je immers het beste met elkaar voorhebben. De zaak moet door mensen uit zijn milieu niet omgedraaid worden.

Komt u er zelf niet goed uit, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 (lokaal tarief). Zijn zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.

Zus, 21-08-2011 23:16 #15
Afgelopen vrijdag is heeft mijn broertje een nacht in de cel moeten slapen, omdat hij door een menigte mensen liep naar de bushalte (hij kwam uit zijn werk) en een echtpaar heeft hem ervan beschuldigd hun camera en portemonnee te willen stelen. De echtpaar heeft op het politiebureau aangifte gedaan en zijn naar huis vertrokken. Mijn broertje moest de nacht in de cel slapen, en na zijn verhaal te hebben gedaan die ochtend heeft de recherche geconstateerd dat het om een 'misverstand' ging. Kan dit zomaar? Valt de aangifte van het echtpaar ook onder valse aangifte? Kan hier iets tegen gedaan worden? Reactie infoteur, 26-08-2011
Er is pas sprake van het doen van valse aangifte wanneer iemand aangifte doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is. Dit gaat kennelijk om een misverstand.

B., 19-08-2011 11:35 #14
Bedankt voor uw redactie. Voor alle duidelijkheid, de betreffende overbuurman over wie deze onzin de wereld in geholpen wordt is nooit voor enig misdrijf voor de rechter geweest. Voor zover ik het kan beoordelen heeft die man zelfs nooit een verkeersbekeuring gehad. Ik woon al 28 jaar tegenover hem en in een dergelijk lange periode zou ongetwijfeld wel ooit iets opgevallen zijn. Ik denk eerder dat we hier te maken hebben met een staaltje nijd en afgunst, deze mensen (zoals ik zei van Marokaanse afkomst) hebben het hier buitengewoon goed gedaan, inclusief eigen huis. In zo'n geval wil bij sommige mensen nog wel eens jaloezie de kop op steken en dan is men al gauw geneigd iemand zwart te maken. Ik heb wel eens kontakt met de wijkagent en zal hem deze zaak inderdaad voorleggen zoals u voorstelt. Nogmaals dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-08-2011
Sterkte gewenst met de situatie!

B., 16-08-2011 09:40 #13
Ik weet niet zeker of dit de juiste plaats is voor mijn vraag. Aangezien het echter om een geval van laster gaat wil ik hem toch plaatsen.

Al 28 jaar woon ik tegenover een gezin van Marokaanse afkomst en in al die jaren heb ik nooit kunnen constateren dat er iets mis zou zijn met die mensen. Ik heb de kinderen zien opgroeien tot geslaagde jonge volwassenen. Ik maak regelmatig met meneer en/of mevrouw een praatje en ben ook wel eens bij hen thuis geweest om een vastgelopen computer na te kijken. Ook tijdens die gelegenheden heb ik nooit anders vastgesteld dan dat er sprake is van een normaal gezin zonder problemen.

Sinds enige tijd wordt er door enkele andere buurtbewoners achter de hand gefluisterd dat de vader van genoemd gezin zijn dochters op jonge leeftijd zou hebben misbruikt. Gelet mijn ervaringen met het gezin kan en wil ik dit niet geloven. De hartelijke wijze waarop vader en dochter met elkaar omgaan (ook de andere gezinsleden met elkaar) wijst volstrekt niet in die richting. Ik heb de buurtbewoners dan ook met klem erop gewezen dat het verspreiden van dergelijke laster absoluut niet te tolereren valt, waarop men antwoordt dat ik mij in de luren laat leggen door meneer.

Om deze zaak niet uit de hand te laten lopen heb ik tot heden met nog geen woord hierover gerept tegenover het betreffende gezin. Daar ik echter niet kan uitsluiten dat vroeg of laat de geruchten toch door dit gezin worden opgevangen, met alle mogelijke gevolgen van dien, zou ik de gebeurtenissen bij voorkeur willen aankaarten bij een instantie die weg weet met dit soort zaken zonder dat het meteen tot aangiften en procesverbalen komt. Alleen weet ik niet welke instantie dat zou moeten zijn, maatschappelijk werk, welzijnswerk o.i.d.

Ik hoop dat u mij hierin kunt adviseren.

Bij voorbaat dankend,

B. Reactie infoteur, 18-08-2011
Er wordt negatief gepraat (geroddeld) over uw overburen. Als het niet waar is wat er gezegd wordt, is het inderdaad laster. Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen die onwaar zijn (Wikipedia). Als het wel waar is wat er over hem wordt beweerd, dan neem ik aan dat hij destijds is veroordeeld, zijn straf heeft uitgezeten en eventueel - in een strafrechtelijk kader - (dader)therapie heeft gehad om herhaling te voorkomen. In dat geval blijft hij met een stigma rondlopen, de mensen blijven hem erop veroordelen. Maar kijk uit: geruchten, roddels en halve waarheden worden al gauw 'hele' feiten. U kunt uw wijkagent om advies vragen hoe te handelen in deze kwestie. De wijkagent kent de wijk, de mensen die er wonen en de problemen die er spelen. Wanneer iemand problemen heeft met zijn buren of buurtgenoten en hij wilt deze oplossen, dan kan buurtbemiddeling daarbij ook helpen. Maar ik zou als eerste bij de wijkagent te rade gaan.

Diosa, 14-07-2011 23:04 #12
Bedankt voor je tip. Ik ga zeker met de wijkagent praten hierover. Ik zeg altijd leef en laat leven en dit geld voor elk levende(dus ook dieren). Ik vind dat we mensen die zomaar een melding maken wel moeten aanpakken. want zomaar beschuldigd worden van iets wat je niet hebt gedaan verstoord je hele leven, je gezin, zelfs mijn kinderen hebben er last van en ik vind dat niemand daar recht op heeft. Reactie infoteur, 15-07-2011
Sterkte gewenst met de situatie!

Diosa, 14-07-2011 12:58 #11
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand je zomaar kan beschuldigen. Ik heb een mail van haar staan dat duidelijk wordt aangegeven dat ze problemen zoekt. Iedereen in mijn buurt weet dat zij die hond niet wilt. U geeft aan dat ik het moet laten rusten maar nu is het melding voor dierenmishandeling en straks is het kindermishandeling. Die vrouw is steeds bezig met ons. Mijn man is erg boos en we willen dit via de wet aanpakken.
ik wil niet naar mensen toe om ruzie te maken want dan zijn wij schuldig… dit is toch niet normaal dat iemand zomaar alles kan doen, maar wij moeten ons huis wel open stellen voor iemand van de dierenbescherming. Reactie infoteur, 14-07-2011
Als u beschikt over een mail waarin staat dat ze problemen zoekt, dan kunt u dit bespreken met de wijkagent. Hij of zij kan u verder adviseren hoe hier mee om te gaan.

Diosa, 13-07-2011 01:01 #10
Hallo, ik heb laatste paar maanden problemen met mijn buren.
Ze zijn van Turkse afkomst net als ik zelf.
Het is namelijk zo dat sinds ik een hond heb gekocht, dat zij daar heel erg moeilijk over doen.
Ze heeft me ook al aangegeven dat ze niet van honden houd.
Ik kom vandaag naar huis en zie ik een brief van de dierenbescherming, nou heb natuurlijk gebeld van wat is er aan de hand en verteld de mevrouw aan mij ja er is aangifte gedaan/melding dat u uw hond mishandeld… ze komt maandag langs om te kijken en dat vind ik ook super goed kan ze zelf zien dat dit niet het geval is.
Maar kan ik hierover ook een aangifte doen voor valse beschuldiging en hoe kom ik werkelijk achter de gegevens van degene die aangifte heeft gedaan(ik heb zwaar vermoeden natuurlijk, maar wil het ook hebben als bewijs. Reactie infoteur, 13-07-2011
Ook al weet u te achterhalen wie de melding heeft gemaakt, dan kunt u nog niet aantonen dat de persoon in kwestie u vals beschuldigd heeft. De persoon kan volhouden dat hij of zij echt het vermoeden had dat er sprake was van dierenmishandeling. Ik raad u aan hier geen energie in te steken en de zaak te laten rusten.

Zeer Boos, 03-04-2011 14:31 #9
Hoe is het mogelijk dat een persoon die valse gegevens aanleverd bij de politie mbt een zedenzaak niet wordt vervolgd. Ik heb mogen ervaren dat men zit te liegen over tijd en plaast van gebeurtenis, hebben van goederen zolas bezit kinderporno op PC en bezoek huisarts en jeugdzorg en diverse ander zaken waaruit is op t emaken dat de aangever onjuistheden aangeeft. Zelf een extern onderzoek van de uni geeft hier een melding van. Nu heb ik wel een recht op een schadevergoeding! Waarom doet de recherse geen beter onderzoek!? Ik ben mijn geloof in dit recht systeem kwijt. Ik had in Heerlen al aangegeven wie zoekt zal ook vinden. Aleen al de controle op de hardware van de aangegeven laptop laat al zien dat de aangever heeft gelogen. Hoe kan de politie zo blind zijn. ook de gegevens van de gemeente en inschrijfdatum laat zien dat de aangevers gelogen hebben. Ook een in bezit zijnde scheidings convernant laat zien dat de aangevers gelogen hebben. Ook het verhal dat een kind van 3. Ca 1 km alleen naar huis loopt moet tot nadenken dwingen bij de politie. Hoe kan het dat een recherche team zo blunderd in Heerlen." Ik door dit alles mijn eigen dochter heb verloren door z'n ex vrouw die zo wat op touw heeft gezet. En daar zijn meer dan 10 aanwijzingen van. Al mijn verbalen de prullebak in zijn gegaan. Mbt moedwillig ontouderen. Wat doe een mens, die het niet meer kan hebben, dit de druppel was. Reactie infoteur, 03-04-2011
Het doen van valse aangifte is strafbaar. Ik maak uit uw verhaal op dat u daarvan aangifte hebt gedaan, maar dat met deze processen-verbaal niets is gedaan. Ik kan u daarom alleen maar adviseren een advocaat ter hand te nemen en met hem of haar te bespreken wat u het beste kunt doen.

Het is altijd verstandig om gevoelens van boosheid en machteloosheid met belangrijke anderen te delen en er niet alleen mee rond te lopen. Of eventueel - als je het niet meer trekt - bij de hulpverlening aan te kloppen, zoals het algemeen maatschappelijk werk. Een verwijzing via de huisarts is ook mogelijk.

Anke, 07-02-2011 10:47 #8
Kan men ook spreken van een valse aangifte als iemand in mijn naam en in naam van een overbuur schriftelijk aangifte doet bij de politie van (al dan niet) strafbare feiten gepleegd door een buurtbewoner?
Of kun je in dit geval spreken van identiteitsdiefstal?
Beide brieven lijken volgens de wijkagent door dezelfde persoon geschreven te zijn; zelfde lettertype, veel fouten, ontbreken van hoofdletters. Ik heb die die door mij geschreven zou zijn mogen inzien en meen daarin 'de hand' van mijn overlast veroorzakende buurman te herkennen die vorig jaar een brief door mijn brievenbus schoof. (Een vreemd verhaal dat hier te ver voert misschien.)
Dit briefje heb ik ter vergelijking aan de wijkagent gegeven en alles is nu in onderzoek.
Dit is kortgezegd wat er speelt in de buurt. Ik heb geprobeerd het zo objectief mogelijk te beschrijven, maar voel wel boosheid en was aanvankelijk nogal van slag.
En ik vraag me af of de overbuurman en ik misschien aangifte zouden moeten doen. Wat kan ik doen of beter laten, en wat zijn de gevolgen voor de 'stoker'. (Bewoording door de wijkagent.) Reactie infoteur, 22-02-2011
Mijn excuses voor het feit dat ik zo laat reageer. Per abuis heb ik uw reactie over het hoofd gezien.

Er kan sprake zijn van meerdere delicten. Bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, het opgeven van een valse naam of het doen van valse aangifte. Hier kan de poltie, zonder uw aangifte, al mee aan de slag. Een aangifte is doorgaans niet noodzakelijk voor de politie om tot strafvervolging over te gaan. De overgrote meerderheid van strafbare feiten kan ook zonder aangifte vervolgd worden.

Wellicht dat de briefschrijver ook uw goede naam heeft aangerand (artikel 261 Wetboek van Strafrecht). Hier kunt u aangifte van doen. Het is belangrijk dat grensoverschrijdend gedrag in de kiem gesmoord wordt. Vraag de politie om advies.

Vinny, 14-01-2011 15:36 #7
Ik heb pas bij mij op school een schoolregel overtreden, toen werd ik later opgebeld door school dat ze een melding erover bij de politie gingen doen. Ik heb geen wetsregel overtreden, dus dan vind ik het een beetje raar dat je dat aan de politie gaat melden. Toen ik volgende dag op school kwam werd er tegen mij gezegd dat het aan de politie gemeld was. Nou heb ik het vermoeden dat de school een valse melding over heeft gedaan, en dat heb ik ook gezegd. nu ben ik vandaag weer opgebeld door de school, en nu zeggen ze dat ze alleen met een wijkagent er over hebben gesproken. Ik geloof dat niet. Maar mijn vraag is nu, kan ik op 1 of andere manier achterhalen of er daadwerkelijk een melding over mij is gedaan? En zo ja, wat er dan gemeld is? Reactie infoteur, 15-01-2011
Een valse melding is bijvoorbeeld het alarmnummer bellen zonder dat daar noodzaak toe bestaat. Een valse aangifte is aangifte doen van een strafbaar feit, wetende dat het niet gepleegd is. Beide zaken gaan voor jouw school niet op. Heel veel middelbare scholen hebben contact met de wijkagent, met wie ze bepaalde problemen bespreken of leerlingen onder de aandacht brengen die risicovol gedrag vertonen (dus niet per se strafbaar gedrag). Je kunt altijd de wijkagent aanschieten en een gesprekje met hem of haar aanknopen. Het zijn doorgaans zeer toegankelijke mensen.

Op het voortgezet onderwijs vindt tevens regelmatig overleg plaats over leerlingen waar zorgen om zijn. Het overleg op het voortgezet onderwijs wordt Zorg Advies Team (ZAT) genoemd. Aan het ZAT neemt een arts van de GGD deel, samen met de zorgcoördinatoren van school. Vaak neemt ook een schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar deel aan het ZAT evenals een consulent van Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. De samenstelling van het ZAT verschilt per school. Als een kind in dit overleg wordt besproken, worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mark, 22-12-2010 15:06 #6
Ik had november vorig jaar een aangifte gedaan van diefstal beroving dat heeft plaatsgevonden, de daders hebben het zelf ook toegegeven. Doordat ik bang was voor de reactie van mijn ouders heb ik paar feiten niet aangegeven. Ik heb vandaag een brief gekregen van justitie dat ik moet verschijnen in de rechtbank in Den haag. Ik kan toch niet vervolgd worden ik ben zelf minderjarig en het delict heeft plaatsgevonden? Reactie infoteur, 24-12-2010
Hallo Mark,

De officier van justitie wil op de rechtszitting een zaak zo sterk mogelijk maken. U hebt het over 'daders', dus er zijn kennelijk minstens twee daders. Zij kunnen verklaringen hebben afgelegd die elkaar tegenspreken. Verdachte A zegt bijvoorbeeld dat verdachte B een wapen bij zich had en verdacht B zegt vervolgens dat A het wapen had. Dat kan voor de officier reden zijn mensen op te roepen die hier iets over kunnen zeggen: de getuigen. Er kunnen verder ook getuigedeskundigen worden opgeroepen.

De getuige weet uit eigen waarneming iets over de zaak (het kan een omstander zijn geweest die heeft gezien wat er is gebeurd); de getuige deskundige wordt opgeroepen vanwege zijn of haar speciale deskundigheid (bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater). Een slachtoffer kan evenwel ook worden opgeroepen als getuige.

Een oproep krijgt u door middel van een dagvaarding, dit is een aangetekende brief. Getuigen zijn verplicht om te komen. Mocht u om persoonlijke redenen niet kunt komen, dan moet u een brief schrijven aan de officier van justitie waari u aangeeft waarom u niet wenst te verschijnen. De ooficier van justitie kan echter alsnog besluiten u wel op te roepen.

U zegt met zoveel woorden dat u bepaalde feiten en omstandigheden niet hebt verklaard tegen de politie. Ik kan niet beoordelen wat hier de mogelijke implicaties van zijn. Ik raad u aan contact op te nemen met het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke publieke organisatie waar iedereen in Nederland terecht kan voor gratis juridisch advies. Vanuit 30 vestigingen (loketten) verspreid door heel Nederland staan ruim 300 medewerkers elke werkdag voor de mensen klaar om hen op een open en transparante manier gratis hoogwaardige juridische informatie en advies te verstrekken.

Bel 0900-8020 (€ 0,10 p/min). Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Sterkte ermee!

Natasha, 27-09-2010 22:18 #5
De angst voor wederom misbruikt te worden door het justitieel apparaat, staat in mijn geheugen gegrift. Alle banden heeft het rechtssysteem voor mij vernietigd (familie, vrienden etc.) en dat terwijl een manager van justitie avances maakte op de werkvloer, hij in mijn woonomgeving kwam en ik voor hem heb moeten vluchten. In een nieuwe relatie ben ik gestort waarin ik nooit had moeten vluchten. Gemeente hielp niet, politie gaf aan een buurtonderzoek te gaan starten. Een hel, nog steeds. Ik krijg geen eerherstel op deze manier, een trauma angst voor mensen, dat is waar ik nu last van heb. Waar kan een slachtoffer daadwerkelijk terecht? Weet iemand dit? Ik ben bij bureau slachtofferhulp geweest maar niemand kan mij daadwerkelijk helpen. De organisatie waar ik destijds gewerkt heb, niemand. "slechte mensen" willen uit deze situatie hun voordeel uit halen. Zelfs de politiek, met hun crisitijd in werk en woning. Ik ben bang geworden voor justitie, de ene advocaat na de andere heeft aan psychische en financiele belaging gedaan. Een brief aan de deken advocaten hielp niet, een brief aan de Koningin hielp niet. Ik ben getraumatiseerd.

Capone, 13-07-2010 17:50 #4
Mensen hebben geen idee wat een valse aangifte voor impact heeft op je verdere leven. Helaas is het Nederlandse rechtssysteem het verdomd moeilijk degene die er verantwoordelijk voor is te laten boeten. Zelfs bij het schadefonds wordt dit niet gezien als een misdrijf… maar wat geeft 't… ik blijf voor mijn leven "geestelijk kapot".

Frummel, 25-05-2010 20:47 #3
Ik kon in eerste instantie geen aangifte doen van een valse aangifte. Daarop heb ik een klachtenprocedure in gang gezet en uiteindelijk heeft het Arrondissementsparket bepaald dat ik wél aangifte mocht doen. Laat je dus niet zomaar wegsturen: Iedere burger heeft het recht om aangifte te doen. Reactie infoteur, 25-05-2010
Hallo Frummel,

Dat kan ik alleen maar beamen!

Mvg, Tartuffel

Nexus, 03-04-2010 18:57 #2
Door het doen van valse aangifte tegen mij, word ik nu gedagvaard. Kan ik in afwachting van de zitting al aangifte doen van valse aangifte, of dien ik te wachten tot de rechter het vonnis over mij heeft uitgesproken en deze zaak is gesloten? Reactie infoteur, 08-04-2010
Hallo,

U kunt te allen tijde aangifte doen. Maak daarvoor een afspraak bij de lokale politie.

Mvg, Tartuffel

Prins, 21-03-2010 00:50 #1
Mijn ex-reintegratiemedewerker heeft me van beschuldigd van iets wat hij in de krant heeft gelezen en zei op grond van daarvan dat ik ook zelfde gekken dingen ga doen. Zo zou een Irakees zijn familie vermoord te hebben en vervolgens zich zelf van de kant heeft gemaakt. Hij belde politie en Jeugdzorg en later halsoverkop hebben ze mijn kinderen ergens veilig ondergebracht. Ik heb zijn beschuldigingen op de cassette staan. Wat kan ik hiertegen doen, mijn goede naam is aangetast en JGZ heeft mijn ex onder druk gezet en mijn vrouw tegen mij een valse aangifte doen van bedreiging. Wat kan ik hiertegen doen? Reactie infoteur, 23-03-2010
Hallo,

Indien u van mening bent dat iemand valse aangifte tegen u heeft gedaan, dan kunt u daarvan aangifte doen bij de politie.

Mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 02-09-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 104
Schrijf mee!