Artikelen 11 - 20 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen onder voorlopige bewindvoering in België

Meerderjarigen kunnen hun goederen zelf beheren. Maar wat als ze om medische redenen hun goederen niet meer kunnen beheren? Dan kan artikel 488 bis van het Belgisch wetboek toegepast worden. Hiermee k… Watmar, 02-11-2018
GGZ: De verschillende soorten Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ: De verschillende soorten Geestelijke Gezondheidszorg

Anno 2019 krijgen ruim 4 op de 10 Nederlanders te maken met psychische problemen. Deze problemen kunnen vervelende beperkingen met zich meebrengen en je wil hier natuurlijk zo snel mogelijk van af. De… Javier, 08-10-2018
Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Grondwateronttrekking: vergunningverlening en meldingen

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in Nederland grondwater onttrekken, hiervoor is het verplicht om melding te doen bij het waterschap of de provincie of in een aantal gevallen verplicht om een… Blauwevinvis, 25-06-2018
Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Schadevergoeding en smartengeld na een ongeval

Een ongeluk is nooit leuk en kan voor veel narigheid zorgen. Naast lichamelijk letsel en materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Een slachtoffer van een ongeluk kan veel emotio… Brubo, 11-06-2018
AVG: Privacywetgeving EU

AVG: Privacywetgeving EU

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) ingevoerd. In Nederland wordt deze wet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. De Wet bescherming persoonsgegeven… Jazzko, 31-05-2018
Het aanvragen of verlengen van een identiteitskaart

Het aanvragen of verlengen van een identiteitskaart

In Nederland is het verplicht om vanaf uw veertiende levensjaar te beschikken over een identiteitskaart, ook wel ID-kaart genoemd. Vanaf deze leeftijd geldt een identificatieplicht. De politie, ambten… Thijs1993, 07-02-2017
Liegen over geboorteplaats kind bij bevalling in andere stad

Liegen over geboorteplaats kind bij bevalling in andere stad

Ouders hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde geboorteplaats voor hun kinderen. Het is door een tekort aan verloskamers in ziekenhuizen echter niet altijd mogelijk om te bevallen in de gemeente va… Dessal, Zwangerschap, 27-01-2017
Rechten en plichten van een achttienjarige

Rechten en plichten van een achttienjarige

Je achttiende verjaardag is een belangrijke mijlpaal in je leven. Vanaf dit moment ben je namelijk volgens de Nederlandse wet meerderjarig. Het zijn van een meerderjarige brengt een aantal belangrijke… Dirkjan92, 17-01-2017
Adolescentenstrafrecht, wat houdt dit in?

Adolescentenstrafrecht, wat houdt dit in?

In Nederland kennen we jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht, maar dit is niet afdoende. Geleerden zijn het er langer over eens dat onze hersenen niet zijn uitgegroeid op onze achttiende. Vooral de… Katinka900, 09-12-2016
Privacy: bescherming persoonsgegevens in Nederland en België

Privacy: bescherming persoonsgegevens in Nederland en België

Een omschrijving van de term privacy is: de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn. Mensen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun gedachten en meningen vrij kunnen uiten. Maar wie… Rickandie, 22-11-2016