Artikelen 61 - 70 in de rubriek Regelingen

Regelingen (Mens en Samenleving)

Het Juridisch Loket: gratis juridisch advies

Het Juridisch Loket: gratis juridisch advies

Het kan iedereen overkomen dat je om wat voor reden dan ook juridisch advies nodig hebt. Je kunt dan een advocaat of een juridisch adviesbureau benaderen, maar dit is vaak erg duur en sommige juridisc… Loes_e, Rechtszaken, 20-04-2015
Van Egyptische jaartelling naar gregoriaanse kalender

Van Egyptische jaartelling naar gregoriaanse kalender

In de tijd van de opkomst van de landbouw bestond er behoefte aan het weten in welke periode van het jaar men leefde. Dat was nodig om te weten wanneer gezaaid en geoogst kon worden. Om die reden hebb… Rickandie, Jaartelling, 28-03-2015
Wat is een keukentafelgesprek en tips ter voorbereiding

Wat is een keukentafelgesprek en tips ter voorbereiding

Kon je voorheen aanspraak maken op de AWBZ, nu ben je aangewezen op de gemeente als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wil je in aanmerkin… Wolfje02, 23-02-2015
Wat voor taken voert de gemeente uit?

Wat voor taken voert de gemeente uit?

De gemeenten doen erg veel. Ze halen het vuil op, je kunt er een vergunning aanvragen voor de bouw van een dakkapel en ze geven paspoorten en rijbewijzen uit. In de Nederlandse gemeenten worden een aa… Florisdekok, 18-02-2015
Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Bijna alle jongeren doen wel eens iets wat niet door de beugel kan. Het stelen van een snoepje of iets vernielen. Experimenteren hoort bij hun leeftijd, maar soms gaan ze hierin te ver. Hierbij kunnen… Heleen86, 15-02-2015
Bezoekbeperking en toegangsverbod Holland Casino

Bezoekbeperking en toegangsverbod Holland Casino

Regelmatige bezoekers van Holland Casino hebben er allemaal wel eens over gehoord. Iemand wil een bezoek brengen aan het casino maar wordt de toegang geweigerd. Dit kan om meerdere redenen gebeuren. H… Dessal, 11-01-2015

Geldboetes Nederland

Onverhoopt kun je, bewust of onbewust, ergens een geldboete voor krijgen. Voor alle feiten die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht kun je een boete krijgen. In Nederland is de hoogste boete d… Loes_e, Rechtszaken, 07-01-2015
Wat zijn hulpmiddelen en wie betaalt ze mij?

Wat zijn hulpmiddelen en wie betaalt ze mij?

Verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen is door het in werking treden van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Deze bijdrage wil antwoorden geven op veelgehoorde vragen. Wat word… Serkozy, WMO, 04-01-2015
Vuurwerkverbod in Nederland

Vuurwerkverbod in Nederland

Bij een jaarwisseling hoort voor veel mensen vuurwerk. Men heeft het gevoel dat het nieuwe jaar inknallen erbij hoort. Toch geldt sinds 2014 in een aantal Nederlandse gemeentes een vuurwerkverbod voor… Kebo, 17-12-2014

Wat is een BKR-registratie en hoe krijg je die?

Een BKR kredietregistratie, 9 miljoen mensen in Nederland hebben er een en bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord. Hoe krijg je nou een BKR-registratie, wat zijn de consequenties hiervan, hoe la… Loes_e, Financiele producten, 15-12-2014