Welke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de Naardense

Welke Bijbelvertaling, NBV, HVS, BGT of de Naardense Als je de Bijbel wilt kopen dan ontdek je al snel dat er veel verschillende soorten Bijbels te verkrijgen zijn. Elke Bijbel is weer voor een specifieke groep vertaald. In de periode van 2000 tot 2015 is het Nederlandse taalgebied verrijkt met wel vier nieuwe Bijbelvertalingen. Dan gaat het om: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HVS) en de Naardense Bijbel. Hoe kom je erachter welke Bijbelvertaling het best bij jou past? Waarin onderscheiden ze zich van elkaar? Elke Bijbelvertaling is gebaseerd op een vertaalprincipe. Doeltaalgericht en brontekstgetrouw zijn de meest bepalende principes die toegepast worden bij het vertalen van de Bijbel. Soms wordt er vanuit een bepaalde geloofstraditie voor een Bijbelvertaling gekozen.

Doeltaalgericht

Als een tekst doeltaalgericht vertaald wordt dan staat de gebruiker van de tekst, de lezer, centraal. Het doel van vertalen is er dan op gericht dat lezer weet wat er staat. Dat er duidelijke en begrijpbare taal gebruikt wordt en dat de opbouw van de zinnen niet afwijkt van het huidige Nederlands taalgebruik. Bij een doeltaalgerichte vertaling is de brontekst minder bepalend. De uiteindelijke vertaling zal voor de leesbaarheid minder getrouw zijn aan de brontekst.

Brontekstgetrouw

Met brontekstgetrouw wordt bedoeld dat de vertaalde tekst zoveel mogelijk recht doet aan de brontekst van de Bijbel. Bij deze methode probeert met dus bij de vertaling van de Hebreeuwse en Griekse tekst zo dicht mogelijk bij de originele bedoeling en verwoording van de schrijver te blijven. Dat kan dus betekenen dat de tekst minder toegankelijk wordt en hier en daar afwijkt van wat we in het Nederlands taalgebruik gewend zijn.

De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is in 2004 verschenen. Deze vertaling is tot stand gekomen door samenwerking van Nederlandse en Vlaamse organisaties. Verschillende geloofsrichtingen hebben aan deze vertaling bijgedragen, zoals de protestantse, katholieke en joodse geloofsgenootschappen. Deze Bijbelvertaling is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. De NBV is vanuit de bronteksten van de Bijbel, het Hebreeuws en het Grieks, vertaalt naar in eigentijds Nederlands. Bij het vertalingsproces is er gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke opvattingen over Bijbelvertalen. Kenmerkend voor de Nieuwe Bijbelvertaling is dat deze zowel brontekstgetrouw als doeltaalgericht wil zijn. Deze vertaling is dus tot stand gekomen vanuit het spanningsveld van twee tegenovergestelde vertaalprincipes. Het voordeel is dat deze Bijbelvertaling de brontekst voor de hedendaagse lezer probeert te ontsluiten. Deze Bijbel is dan ook geschikt voor gebruik in kerken en bij Bijbelstudie.

Bijbel in Gewone Taal - BGT

In 2014 is de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Deze Bijbel is geheel vanuit de Hebreeuwse en Griekse brontekst vertaald. Wat deze Bijbelvertaling kenmerkt is dat er zoveel mogelijk gewone taal is gebruikt, taal die we dagelijks gebruiken. De vertaalmethode die er in deze Bijbel wordt toegepast is doeltaalgericht. De woorden die in deze Bijbel staan, zijn woorden die in het algemeen bekend zijn. Moeilijke woorden worden zoveel mogelijk vermeden in deze vertaling. Doordat moeilijk taalgebruik wordt vermeden kan deze vertaling af met ongeveer 4.000 verschillende woorden. Ter vergelijking: de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt ruim 11.000 verschillende woorden. Om de leesbaarheid en de toegankelijkheid te bevorderen zijn de zinnen ook niet zo lang. De teksten in deze Bijbel zijn onderverdeeld in korte stukken en een eigen opschrift, zodat het duidelijk is waar de tekst over gaat. Deze Bijbel is geschikt voor mensen die nog niet zo bekend zijn met de Bijbelse verhalen. Ook voor scholen en voor het lezen thuis met de kinderen is deze vertaling van meerwaarde.

Herziene Statenvertaling - HVS

De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Gemeenten namen het initiatief om de Statenvertaling van 1637 te herzien. De Herziene Statenvertaling werd in 2010 gepubliceerd. De Herziene Statenvertaling is geen originele vertaling van de brontekst, maar een bewerking van de Statenbijbel die al bijna vierhonderd jaar in omloop is. Met de herziening van de Statenvertaling, die op zichzelf meer brontekstgetrouw is, hadden de initiatiefnemers twee doelen voor ogen. Ten eerste wilden ze de Statenvertaling meer toegankelijk maken. Voor veel mensen was de archaïsche taal van de Statenvertaling niet te begrijpen. Het tweede doel was dat door de herziening meer mensen bekend blijven met de gereformeerde geloofsgedachte die aan de Statenvertaling ten grondslag ligt. Deze Bijbel is vooral geschikt voor mensen die kennis willen nemen of leven vanuit het Reformatorisch gedachtegoed.

De Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel is een vertaalproject van de theoloog en predikant Pieter Oussoren. In 2004 zag de eerste versie van deze vertaling het licht. In 2014 kwam een herziene versie op de markt. Het vertaalprincipe dat bij de Naardense Bijbel duidelijk de overhand heeft, is de brontekstgetrouwe methode. Oussoren heeft met een zo letterlijke mogelijke vertaling vanuit het Hebreeuws en het Grieks geprobeerd de schoonheid van de originele tekst tot uiting te brengen in het Nederlands. Deze vertaling kenmerkt zich door poëtisch en literair taalgebruik. Voor taalliefhebbers en voor mensen die zonder kennis van de brontalen geïnteresseerd zijn in de originele zeggingskracht van de tekst is deze vertaling bij uitstek geschikt. Het aantal verschillende woorden dat in de Naardense Bijbel wordt gebruikt laat de rijkdom van het taalgebruik zien. De Herziene versie telt maar liefst bijna 25.000 verschillende woorden. Ter vergelijking, de Bijbel in Gewone Taal gebruikt 4.000 verschillende woorden.

Vergelijken van de vier vertalingen

Er zijn twee teksten gekozen, één uit het Oude Testament dat oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is, te weten Genesis Genesis 1:27 en 28 en één uit het Nieuwe Testament, Efeze 1:11 en 12, dat Grieks als grondtaal heeft. Van elke tekst worden de vier verschillende vertalingen, Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), Bijbel in Gewone Taal (BGT') Herziene Statenvertaling (HSV) en de Naardense Bijbel achter elkaar geplaatst.

Genesis 1:27 en 28

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Bijbel in Gewone Taal (BGT), Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.’

Herziene Statenvertaling (HVS), En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Naardense Bijbel, God schept de – rode – mensheid in zijn beeld, in het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen. Dan zegent hij hen, God, en hij zegt tot hen, God: draagt vrucht, wordt overvloedig, vervult het land en bedwingt het!- en daalt neer bij de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel, bij alle leven dat kruipt over het land!

Efeze 1:11 en 12

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

Bijbel in Gewone Taal (BGT), Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is.

Herziene Statenvertaling (HVS), Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

Naardense Bijbel, In hem zijn wij voorbestemd om erfgoed te ontvangen, naar het voornemen van hem die alles tot stand brengt naar de raad van zijn wil. Lang tevoren leefden wij reeds in hoop op de Gezalfde,- tot lof van zijn heerlijkheid.
© 2018 - 2024 Theofilus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Wat geloven de Jehova's Getuigen van God, Jezus en de Geest?Jehova's Getuigen staan over het algemeen bekend als de mensen die van deur tot deur gaan om hun geloof uit te dragen. J…
Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingenVan alle boeken is de Bijbel het meest vertaalde boek. Vanaf de eerste Nederlandse bijbel van 1477 tot de laatste van 20…
De Statenvertaler Jacobus RolandusJacobus Rolandus was een van de drie vertalers van het Nieuwe Testament van de Statenvertaling. Vanaf 1627 of 1628 werkt…
Spellen of vertalenMoeten bijbelse namen gespeld of vertaald worden? Een mens draagt zijn hele leven een naam. In onze cultuur is de klank…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Sachbearbeitung, Pixabay
  • http://www.nbv.nl/vertaalmethode/
  • https://www.trouw.nl/home/vmbo-leerling-is-het-ijkpunt-voor-de-bijbel-in-gewone-taal~ab8f2c04/
  • Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
  • Bijbel in gewone Taal (2014)
  • Herziene Statenvertaling (2010)
  • Naardense Bijbel (2014)
  • https://cip.nl/45590-herziening-naardense-bijbel-afgerond
Reactie

Anne van Urk, 09-03-2020
De beste Bijbelvertaling waarin Gods naam is te vinden is: De Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Vertaald uit de herziene Engelse uitgave 1984. Reactie infoteur, 09-03-2020
Dank voor uw reactie. Wat de beste vertaling van de Bijbel is, hangt af van de criteria die je hanteert. Twee criteria die ik heb gebruikt zijn de verstaanbaarheid voor de doelgroep en de gerichtheid op de oorspronkelijke tekst.
Een ander criterium kan, zoals u noemt, het gebruik van de Gods naam zijn. Voor mensen die er van overtuigd zijn dat de juiste Godsnaam 'Jehova' is, zal de Nieuwe Wereldvertaling van de Bijbel, die door de Jehovagetuigen is uitgegeven, de eerste keus zijn.

Theofilus (91 artikelen)
Gepubliceerd: 28-05-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.