InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek > Pedagogiek: Pagina 29
Artikelen 281 - 290 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Opvoeding en mensvisie: sociaal,cultureel en persoonlijk asp

De mens als sociaal wezen (het sociale aspect). Mensen leven samen met andere mensen. Ze zijn op elkaar aangewezen; ze hebben elkaar nodig en kunnen elkaar van dienst zijn. Het samenleven in een gemee… Sophocles, Opvoeding, 29-11-2007

Opvoeding en maatschappijvisie

We kunnen niet voorbij gaan aan de samenleving waarin kinderen/jongeren nu en in de toekomst leven. Zij moeten juist zo worden opgevoed, dat ze zelfstandig kunnen functioneren in deze samenleving. Ove… Sophocles, Opvoeding, 29-11-2007

Filosofen en opvoeding: Augustinus

Augustinus is één van de filosofen die een grote stempel gedrukt heeft op onze huidige Westerse cultuur. Zijn negen-delig werk de doctrina Christina werd een leidraad voor kerk en staat na de Romeinse… Sophocles, Filosofen, 28-11-2007
Geesteswetenschappelijke pedagogiek

Geesteswetenschappelijke pedagogiek

De geesteswetenschappelijke pedagogiek halen hun normen voor opvoeden uit de praktijk. De zaken die je in de praktijk tegenkomt, moeten als theorie van de opvoeding opgevat worden. Ik zal dit artikel… Sonisch, 21-11-2007
Kritische pedagogiek

Kritische pedagogiek

De kritische pedagogiek is een tegenstroming, tegen de gevestigde orde. In de eerste plaats heeft de kritische pedagogiek kritiek op de gevestigde maatschappij: de door ongelijkheid en machtsverschil… Sonisch, 21-11-2007
Het primaire opvoedingsmilieu, het gezin

Het primaire opvoedingsmilieu, het gezin

Je ziet het steeds vaker, ontwrichte gezinnen, ontspoorde jongeren, gescheiden ouders. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat is er allemaal veranderd de laatste jaren? En hoe belangrijk wordt he… Sonisch, 21-11-2007

De school, opvoedingsmiddel

De school wordt steeds belangrijker als opvoedmiddel in onze samenleving. Mensen werken langer, kinderen moeten langer op school verblijven en van de scholen wordt geëist dat ze het kind de juist opvo… Sonisch, 21-11-2007
Convergentieleer (Pedagogiek)

Convergentieleer (Pedagogiek)

De convergentie leer is een belangrijke stroming binnen de pedagogiek. Het is een tussenweg tussen de natuurlijke goedheid van de mens en de vormbaarheid van de mens. Hieronder zal ik in het kort prob… Sonisch, 21-11-2007

Pedagogiek: de Opvoedende school?

Het nieuwe leren heeft aanzet gegeven tot een enorme verandering in de pedagogieke of opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden van gezin en school. Sophocles, Opvoeding, 19-11-2007

Romeinse filosofen: Seneca

Seneca was een van de meest bekende Romeinse filosofen en hoorde tot de stoicijnse school, wat een stempel zou drukken op zijn pedagogiek. Sophocles, Filosofen, 13-11-2007