Artikelen 271 - 280 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Filosofen over opvoeding: Erasmus

Binnen het huidige onderwijs staat de pedagogiek vanErasmus minder en minder in hoog aanzien. Immers voor Erasmus was de spil van het onderwijs de onderwijzer, de leermeester of de leraar. Sophocles, Filosofen, 04-01-2008

Griekse filosofen: de Sofisten

Rond de vijfde eeuw waren de sofisten de nieuwe denkers in de stadstaat Athene. Hun kritiek ging uit naar de wetenschap en traditie. De wetenschapper was op zoek naar de universele waarheden van mens,… Sophocles, Filosofen, 04-01-2008

Is opvoeden moeilijker geworden

Opvoeden lijkt de dag van vandaag moeilijker dan vroeger, Toch is het zo dat in de meeste gezinnen er geen opvoedingsproblemen zijn. Waarom wil onze overheid dan toch achter de voordeur kunnen kijken… Sophocles, 04-01-2008
Wat is PDD-NOS?

Wat is PDD-NOS?

PDD NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, PDD NOS behoort tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. PDD NOS valt onder Pervasieve ontwikkelingsstoornissen… Annie, 14-12-2007
Wat is ODD en CD?

Wat is ODD en CD?

ODD is een afkorting van oppositional defiant disorder dit betekent oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. CD is een afkorting van Conduct Disorders dit betekent antisociale gedragsstoornissen.Deze… Annie, 11-12-2007

Opvoedingsstijlen

Als opvoeder voed je je kind op op de manier waarop je denkt dat het goed is. Maar je hebt verschillende stijlen van opvoeden. Door deze stijlen te benoemen kun je wat meer inzicht krijgen in hoe je z… Annie, 04-12-2007

Wat zijn interventies?

Wat zijn interventies, wanneer gebruiken we interventies, door wie worden interventies bewust gebruikt. Interventies maken je bewust van je eigen handelen. Je leert als hulpverlener je eigen vaardighe… Annie, 04-12-2007

Opvoeding en levensbeschouwing

Opvoeden is voor de meeste mensen een vanzelfsprekende zaak. Ze hoeven er niet of nauwelijks bij na te denken. Ze doen het gewoon, zonder vooraf nadrukkelijk stil te staan bij opvoedingsdoelen, opvoed… Sophocles, Opvoeding, 29-11-2007

Opvoeding en mensvisie: biologisch aspect

Wanneer we kijken naar de grote levensbeschouwelijke verscheidenheid (humanisme, rooms-katholicisme, protestant christendom, socialisme, liberalisme, etc.), die we in Nederland aantreffen, is het bijn… Sophocles, Opvoeding, 29-11-2007

Opvoeding en mensvisie: sociaal,cultureel en persoonlijk asp

De mens als sociaal wezen (het sociale aspect). Mensen leven samen met andere mensen. Ze zijn op elkaar aangewezen; ze hebben elkaar nodig en kunnen elkaar van dienst zijn. Het samenleven in een gemee… Sophocles, Opvoeding, 29-11-2007