Artikelen 261 - 270 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Gender ontwikkeling

Gender ontwikkeling

Je hebt jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De geslachtsrol van een persoon wordt gender genoemd. Naast biologische en fysiologische verschillen zijn er ook verschillen in cognitie, sociaal gedrag… Melod, Ontwikkeling kind, 08-03-2008

Sociale ontwikkeling van het kind

Er zijn diverse theorieën over de de sociale ontwikkeling van kinderen. In dit artikel worden onder andere de theorieën van Freud, Erikson en Bronfenbrenner besproken. Zij stellen dat in elke ontwikke… Melod, Ontwikkeling kind, 08-03-2008

Filosofen over opvoeding: Dewey

Men noemt Rousseau wel eens de Copernicus van de pedagogiek, omdat hij het kind zijn rechtmatige, centrale plaats in de opvoeding gaf. Hierbij aansluitend zou men dan Dewey met Keppler of Newton kunne… Sophocles, 07-03-2008

Opvoeding: Onderwijsinstellingen en democratie

Aangezien het schoolgaan een belangrijke weg naar sociale mobiliteit en het bereiken van machtsposities is, wordt de mate van democratie van de maatschappij ook sterk bëinvloed door de vraag in hoever… Sophocles, Opvoeding, 25-02-2008

Opvoeding: Socialisatie en gehoorzaamheid

Socialisatie is het aanpassen van het kind aan het geldende normen- en waardensysteem. De ouders streven ernaar dat de kinderen deze normen en waarden in zich zullen opnemen als een soort geweten, dat… Sophocles, Opvoeding, 25-02-2008

Opvoeding: functies en het doel van de opvoeding

De invloedssfeer van de institutie school, die het individu bëinvloedt na de fundamentele opvoeding die het thuis heeft gekregen, is met betrekking tot de maatschappelijke functie een konservatieve in… Sophocles, Opvoeding, 24-02-2008

Help! De peuterpuberteit!

Is je kind koppig? Heel vervelend, lijkt het zijn goede manieren te zijn vergeten? Trekt het zich niks meer aan van jou als ouder? Is het vaak kwaad en krijgt het driftbuien? Grote kans dat je te make… Steffie, 16-02-2008

Filosofen over opvoeding: Comenius

Comenius kan beschouwd worden als één der voorlopers van een nieuwe didactiek. Bewust heeft hij ernaar gestreefd, door het invoeren van rationele methoden, het onderwijs te hervormen. Grote aandacht h… Sophocles, Filosofen, 25-01-2008

Filosofen over opvoeding: Montaigne

Samen met Dewey en Montessorie is Montaigne één van de meest aangehaalde filosofen als het gaat om de onderbouwing van “het natuurlijk leren” en “het nieuwe leren”. Daarom mag hij niet ontbreken in he… Sophocles, Filosofen, 19-01-2008
Kinderen met ODD - in de klas

Kinderen met ODD - in de klas

Een kind met ODD (een oppositioneel opstandige gedragsstoornis) heeft problemen met gehoorzamen, is erg driftig, zoekt snel ruzie, is opstandig en houdt zich niet aan regels. In de klas en andere situ… Coby79, ODD en CD, 18-01-2008