Artikelen 311 - 320 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Gedragsproblemen bij lichamelijke handicap

Mensen met een lichamelijke handicap hebben soms veel moeite om hun handicap te accepteren. Sommigen zijn hier toe nooit in staat, bij anderen zal het enige tijd in beslag nemen. Ellenm87, 03-03-2007
Kenmerken van peuters

Kenmerken van peuters

Hier zijn de kenmerken van een peuter, we noemen de sociale, geestelijke en lichamelijke kenmerken. Petra-1987, 02-03-2007
Kindermishandeling

Kindermishandeling

Hier is informatie over kindermishandeling. Hier staan ook de signalen bij kindermishandeling bij kinderen van 0-4 jaar en een stappenschema. Petra-1987, 02-03-2007
NLD Leerstoornis (Nonverbal Learning Disabilities)

NLD Leerstoornis (Nonverbal Learning Disabilities)

NLD Non-verbale Leerstoornis (Non Verbal Learning Disabilities). Bij NLD is er sprake van problemen met de informatieverwerking. Auditieve informatie (horen) wordt beter verwerkt dan visuele (zien) of… Jvd, 01-03-2007
Opvoeden en gedragsverandering - Gedragstherapeutisch

Opvoeden en gedragsverandering - Gedragstherapeutisch

Een gedragstherapeutisch georiënteerde aanpak. Praktische, concrete richtlijnen om een kind met kleine of grotere gedragsproblemen op een doeltreffende (wetenschappelijk aangetoonde) manier iets aan o… Jvd, 07-02-2007
Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Historische Pedagogiek Wetten & Opvoeding

Kinderbescherming, Kindertehuizen, Ondertoezichtstelling, Ontheffing of Ontzetting uit de Ouderlijke macht. Het zijn alle vertrouwde begrippen, die wijzen op de bemoeienis van de overheid en de rechte… Jvd, 02-02-2007
Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling signalen

Kindermishandeling is een zorg-wekkend probleem en nog grootschaliger dan men dacht. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er meer dan 100.000 kinderen per jaar mishandeld, verwaarloosd of misbruik… Jvd, 28-01-2007
Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt - 5 hulpverleningsvormen

Gehandicapt en Handicap. Hoe wordt er mee omgegaan? Er zijn in principe vijf verschillende hulpverleningsvormen: Verzorging, Behandeling, Ontwikkeling, Omgang en Emancipatie. De keuze van een bepaalde… Jvd, 25-01-2007

Dyslexie, wat is het?

Ik heb hier de "ziekte" dyslexie uitgewerkt. Ik heb beschreven, wat het precies, hoe het onstaat, hoe herken je dyslexie, wat is er aan te doen en hoe scholen ermee omgaan, Xpetrax, 09-01-2007
Verwerken van een ziekenhuisopname

Verwerken van een ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Hoe ingrijpend merkt u vaak pas na ontslag uit het ziekenhuis. Uw kind kan zich dan thuis anders gedragen dan u gewend bent. Soms geb… Peetje, 15-10-2006