Artikelen 251 - 260 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

ODD - opvoeding

ODD - opvoeding

ODD is een gedragsstoornis, het betekent in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen met ODD zijn heel moeilijk in de opvoeding. Ze tolereren weinig tot geen gezag, zijn e… Coby79, ODD en CD, 27-05-2008

Evenwicht in je gezin: opvoeden in crisissituaties

Evenwicht in het gezin is één van de idealen van Attachment Parenting. Het klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn veel factoren die je als ouder niet in de hand hebt. Hoe ga je hiermee om? Betrek je je… Nesibe, Attachment Parenting, 05-05-2008

Attachment parenting: co sleeping

Samen slapen is een basisprincipe van Attachment Parenting. Waar moet je op letten als je samen met je kind in één bed wilt slapen? En kan je ook aan Attachment Parenting doen zonder samen te slapen m… Nesibe, Attachment Parenting, 04-05-2008

Attachment Parenting

Je kan boekdelen lezen over opvoeding of je kind gewoon opvoeden: luisteren naar je ouderinstinct en je kind geven wat het echt nodig heeft. Attachment parenting (natuurlijk opvoeden) is een opvoeding… Nesibe, Attachment Parenting, 01-05-2008

Agressie op school

In dit artikel zullen de volgende punten met betrekking tot agressiviteit in school behandeld worden: de definitie van agressiviteit, het voorkomen van agressie, de risicofactoren van agressief gedrag… Brigitte_, 16-03-2008
Seksuele voorlichting aan verstandelijk gehandicapten

Seksuele voorlichting aan verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke handicap hebben net als mensen zonder handicap seksuele gevoelens. Zij willen deze gevoelens ook uiten. Hoewel een verstandelijk gehandicapte lichamelijk gezien hetzelfde… Melod, 12-03-2008
Hechting en identiteit van een kind

Hechting en identiteit van een kind

Hechting is de emotionele band met een specifiek persoon gedurende ruimte en tijd. Hoe ontstaat deze band en welke factoren hebben invloed op de hechting en de identiteit? Melod, Ontwikkeling kind, 11-03-2008
Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Over de cognitieve ontwikkeling van kinderen zijn verschillende theorieën ontstaan. De belangrijkste theorieën zijn de theorie van Piaget, de Informatie-verwerking theorie, de Core-knowledge theorie e… Melod, Ontwikkeling kind, 11-03-2008
Morele ontwikkeling van het kind

Morele ontwikkeling van het kind

Er zijn diverse theorieën over de de morele ontwikkeling van het kind. Hieronder worden de belangrijkste besproken, te weten die van Piaget en Kohlberg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan prosociaal… Melod, Ontwikkeling kind, 09-03-2008

Emotionele ontwikkeling van het kind

Wanneer een baby ter wereld komt bezit het al enkele vaardigheden. Deze zijn voornamelijk gericht op overleven; huilen, lachen en zich hechten. Met de tijd ontwikkelt een kind zich steeds meer op emot… Melod, Ontwikkeling kind, 09-03-2008