Artikelen 151 - 160 in de rubriek Internationaal

Internationaal (Mens en Samenleving)

Cubaanse Leider: Fidel Castro

Fidel Castro was het gezicht van de Cubaanse Revolutie en is een controversieel figuur. Sommigen zien hem als de redder van Cuba, die het eiland redde van het kapitalisme en de Amerikaanse inmenging o… Sasati, 20-05-2013
Wat is infrastructuur?

Wat is infrastructuur?

Infrastructuur is het geheel aan basisvoorzieningen en netwerken bedoeld ter verzorging van huishoudens en bedrijven. Die voorzieningen moeten een goede werking van maatschappij en economie waarborgen… Serkozy, 11-05-2013

Sukarno, Eerste President van een Onafhankelijk Indonesië

Sukarno was de eerste president van het onafhankelijke Indonesië en al vroeg politiek actief. Hij werd diverse malen gevangen genomen door de Nederlandse koloniale overheid, maar uiteindelijk werd zij… Sasati, Indonesië, 30-04-2013

Chinezen in Indonesië

Lange tijd hebben Chinezen het erg moeilijk gehad in Indonesië en hadden te lijden onder geweld en discriminatie. Dit was al het geval ten tijde van de Nederlandse kolonie Nederlands Indië. In tijden… Sasati, Indonesië, 30-04-2013

Transmigratie in Indonesië

Indonesië is een eilandenrijk, met een aantal overbevolkte eilanden en met eilanden waarnauwelijks mensen wonen. Met dit in het achterhoofd begonnen de Nederlanders al in de negentiende eeuw met iets… Sasati, Indonesië, 30-04-2013
Terrorisme en aanslagen door de jaren heen

Terrorisme en aanslagen door de jaren heen

Terrorisme is het ernstig geweld plegen of dreigen met geweld met een politiek of religieus doel. Eind jaren zeventig was er nauwelijks sprake van terrorisme. Tegenwoordig is de wereld in een aantal t… Vanzadelhoff, 24-04-2013
Garantstelling voor bezoek geliefde uit het verre buitenland

Garantstelling voor bezoek geliefde uit het verre buitenland

Komt je buitenlandse geliefde tijdelijk op bezoek in Nederland, echter heeft zij/hij geen inkomen om van te leven dan dienen er voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn. De bezoeker moet name… Geinformeerd, Emigratie, 23-04-2013
Vriendschapsbanden van Friese gemeenten en steden

Vriendschapsbanden van Friese gemeenten en steden

Diverse gemeenten of steden in Friesland hebben een vriendschapsband met een andere gemeente of stad. Met de vriendschap in gedachten vinden er culturele uitwisseling plaats of wordt er economische st… Piejet, Leeuwarden, 16-04-2013
De gekste enclaves ter wereld

De gekste enclaves ter wereld

Een enclave is een 'verkeerd stukje' in een geografische puzzel. Dit levert vaak moeilijkheden op, maar ook mogelijkheden. Het schoolvoorbeeld van een enclave dat voor spanningen zorgt, maar ook mogel… Randy1991, 10-04-2013
Margaret Thatcher  The Iron Lady

Margaret Thatcher The Iron Lady

Margeret Thatcher is de oud-premier van Groot-Brittannië. Ze werd 'The Iron Lady' genoemd vanwege haar onverzettelijke wil, ze kreeg zelfs twee eigen werkwoorden: 'Thatcherisme' en 'Handbagging'. Ze w… Piejet, Vrouwen, 09-04-2013