InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Joodse Bijbel: Joram, Achazja en Athalia

Joodse Bijbel: Joram, Achazja en Athalia

Joram (Jehoram) is de oudste zoon van koning Jehoshafat; hij doodt zijn broers om zijn soevereiniteit veilig te stellen. Hij regeert van 714-706 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij wordt beï… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 03-07-2017
Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias ondanks dat hij al in 1994 is overleden. Toen de Rebbe nog leefde vroeg hij zij… Etsel, Joden/Noachieden, 29-06-2017
Torastudie: Verschil menora en chanoeka  Numeri 8:2

Torastudie: Verschil menora en chanoeka Numeri 8:2

De essentie van ons doel in het leven is om licht te verspreiden: elke keer wanneer een Jood een mitswa (plicht uit de Tora) vervuld wordt een lamp aangestoken waarbij de wereld verlicht wordt met de… Etsel, Torastudie, 26-06-2017
De mens als beeld van God in de theologie van de Vroege Kerk

De mens als beeld van God in de theologie van de Vroege Kerk

In het eerste boek van de Bijbel, in Genesis, wordt de schepping beschreven. Op de zesde dag schiep God de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. In het Nieuwe Testament wordt over de mens als… Theofilus, 13-06-2017
Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Door bezuinigingen in de zorg anno 2017 komen steeds meer verwarde mensen zonder zorg te zitten. Dit leidt tot situaties waarbij deze personen een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen vormen. D… Etsel, Joods medische ethiek, 13-06-2017
De mens als beeld van God in het Nieuwe Testament

De mens als beeld van God in het Nieuwe Testament

Volgens de Bijbel is de mens geschapen naar het beeld van God, Imago Dei. In het scheppingsverhaal van Genesis staat dat de mens door God gemaakt wordt naar Zijn beeld en gelijkenis. In het Nieuwe Tes… Theofilus, 09-06-2017
De mens geschapen naar het beeld van God (Imago Dei)

De mens geschapen naar het beeld van God (Imago Dei)

Het scheppingsverhaal uit de Bijbel vertelt hoe God na de hemel en de aarde en al wat daarop leeft uiteindelijk de mens schept, als een kroon op de schepping. De mens werd volgens het verhaal uit Gene… Theofilus, 07-06-2017
Joodse Bijbel: Jehosjafat, een g'dvrezende koning

Joodse Bijbel: Jehosjafat, een g'dvrezende koning

Koning Jehosjafat van Judea is de zoon van Koning Asa. Hij regeert van 737 tot 714 voor het begin van de gewone jaartelling. Jehosjafat is een rechtvaardige en g'dvrezende koning. Hij stuurt geleerden… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 29-05-2017
Gebedstijden islam: chakraleer als mogelijke verklaring

Gebedstijden islam: chakraleer als mogelijke verklaring

Voor moslims is het eerbiedigen van ouders en de Jihad omwille van Allah één van de belangrijkste daden om te verrichten. Het uitvoeren van het gebed op tijd is echter nog belangrijker. Voor moslims i… Saidasilvia, 26-05-2017
Zijn mannen en vrouwen gelijk voor Allah?

Zijn mannen en vrouwen gelijk voor Allah?

De Verenigde Naties hebben in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) vastgelegd dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en ieder aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden, zond… Saidasilvia, 26-05-2017