InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Spelen met prentenboeken: leuk en leerzaam

Spelen met prentenboeken: leuk en leerzaam

Prentenboeken zijn mooi om in te kijken en leuk om voor te lezen. Maar ook om 'zelf te lezen', want als je nog niet écht kunt lezen geven de afbeeldingen voldoende houvast. Maar met prentenboeken kun… Sage, 05-04-2017
Kinderen in de puberteit: met liefde maken ze zich los!

Kinderen in de puberteit: met liefde maken ze zich los!

Kinderen in de puberteit hebben een belangrijke ontwikkelingstaak. Ze moeten zich losmaken van hun ouders en hun weg in het leven zien te vinden. Ouders (opvoeders) hebben hierbij een minstens zo bela… Sage, 24-03-2017
Advies voor het omgaan met het angstige kind

Advies voor het omgaan met het angstige kind

Ieder kind is weleens bang. Sommige kinderen zijn echter angstiger dan andere kinderen. De redenen kunnen verschillen, maar voor ouders en andere betrokkenen is het belangrijk om te weten hoe ze het b… Sage, 17-02-2017
Soorten leefgroepen in de jeugdzorg

Soorten leefgroepen in de jeugdzorg

Het kan voorkomen dat een kind niet meer thuis kan wonen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van kindermishandeling, maar ook als ouders niet meer leven. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een ouder… Star2000, 13-02-2017
De verschillende soorten van gehechtheid

De verschillende soorten van gehechtheid

Kinderen hechten zich volgens de gehechtheidstheorie van John Bowlby altijd aan hun opvoeders. Door in te spelen op de signalen die hun kind hen geeft op een sensitieve manier (begrijpen wat het kind… Star2000, 02-11-2016

Pestaanpak van Dan Olweus om het pesten te bestrijden (OBPP)

Vanaf de jaren zeventig zette de Scandinavische geleerde Dan Olweus zich in voor een onderzoek naar de vraag hoe pestgedrag effectief kan worden tegengegaan. Het resulteerde in een pestaanpak, die als… Ddek, 06-10-2016
Wat is digitaal kinderlokken en hoe voorkom je dit?

Wat is digitaal kinderlokken en hoe voorkom je dit?

Bij het opvoeden van kinderen is het niet alleen belangrijk dat ze wijs worden in het alledaagse, zoals motorische en sociale vaardigheden. Denk maar aan het beoefenen van een leuke sport en de omgang… Stankelder1993, 24-08-2016
Leesbingo; je kind stimuleren om te lezen

Leesbingo; je kind stimuleren om te lezen

Kinderen lezen tegenwoordig steeds minder. Boeken maken plaats voor computer, tv, tablet en mobiele telefoon. Toch is het belangrijk kinderen te stimuleren om te lezen. Het vergroot hun woordenschat,… Judithmarechal, 08-07-2016
De effectladder: effectiviteit van jeugdinterventies

De effectladder: effectiviteit van jeugdinterventies

Het is van belang om na te gaan of jeugdinterventies effectief zijn in de praktijk. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van interventies die erop zijn gericht om jeugdproblemati… Renegades, 30-05-2016
De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg

De morele ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Kohlberg (1929-1987), een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, heeft deze ontwikkeling onderzocht. Hij heeft een aantal niveaus met bijhorende st… Star2000, 04-03-2016
Schrijf mee!