InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek
Artikelen 1 - 10 van 297 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Cyberpesten en zelfdoding

Cyberpesten en zelfdoding

Iedereen die wel eens met pesten in aanraking is geweest weet dat het echt een nachtmerrie is. Kinderen durven niet meer naar school en scholen weten niet goed wat ze kunnen doen om het probleem aan t… Peterma, 18-12-2014
Een peuter leren lezen, kan dat?

Een peuter leren lezen, kan dat?

Kan je baby of peuter al leren lezen? In Amerika is het een rage geworden, zeer jonge kinderen die al vroeg leren lezen van hun ouders. Schadelijk, zeggen sommigen. Onschadelijk, zeggen anderen. Sommi… Kisses, 24-11-2014
Reminiscentie: vormen en therapeutische doeleinden

Reminiscentie: vormen en therapeutische doeleinden

Reminisceren is het wegdromen in het verleden voor zowel jong als oud. Het bestaat uit opdrachten om herinneringen aan bepaalde ervaringen op te roepen en vorm te geven. Reminiscentiewerk is geen bepa… Maikske, 04-11-2014
Hoe de beelddenker geholpen kan worden

Hoe de beelddenker geholpen kan worden

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. Een beelddenker denkt in beelden en de leerkracht onderwijst in woorden. Dit botst. In het onderwijs is het elke week een stukje van het geheel. Maar de bee… Rieja, Beelddenken, 03-11-2014

Soorten observaties‏

In de praktijk kunnen we op verschillende manieren een observatie uitvoeren: niet-participerend, participerend, instrumenteel en systematisch. Robin990, 26-09-2014
Wel of niet straffen?

Wel of niet straffen?

Elk kind doet wel eens iets wat niet mag of luistert niet naar zijn/haar ouders. Grenzen opzoeken en er over heen gaan hoort bij een gezonde ontwikkeling van een kind. Hoe reageer je hier als ouder zi… Lola90, 03-09-2014
ABA-therapie bij autisme

ABA-therapie bij autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben vaak moeilijkheden op het gebied van (non)verbale communicatie en sociale interactie. Autisme is niet te genezen, maar een ki… Bucket, 17-07-2014
Enig kind zijn: de voor- en nadelen

Enig kind zijn: de voor- en nadelen

De babyboom die plaats vond na de Tweede Wereldoorlog ligt al een hele tijd achter ons. Sindsdien zijn de geboortecijfers in de Westerse landen er sterk op achteruit gegaan. Een gevolg hiervan is dat… Hayes, 11-07-2014
De Gordon-methode

De Gordon-methode

Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende psycholoog die een communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen; De Gordon-methode. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luister… Heleen86, 20-05-2014
Types buitengewoon onderwijs in België

Types buitengewoon onderwijs in België

Kinderen en jongeren die door een beperking niet mee kunnen met het 'gewoon onderwijs', kunnen worden ondergebracht in acht verschillende types van het buitengewoon onderwijs (BuO). Brunos, 16-05-2014
Schrijf mee!