InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Pedagogiek
Artikelen 1 - 10 van 293 in de rubriek Pedagogiek

Pedagogiek (Mens en Samenleving)

Soorten observaties‏

In de praktijk kunnen we op verschillende manieren een observatie uitvoeren: niet-participerend, participerend, instrumenteel en systematisch. Robin990, 26-09-2014
Wel of niet straffen?

Wel of niet straffen?

Elk kind doet wel eens iets wat niet mag of luistert niet naar zijn/haar ouders. Grenzen opzoeken en er over heen gaan hoort bij een gezonde ontwikkeling van een kind. Hoe reageer je hier als ouder zi… Lola90, 03-09-2014
ABA-therapie bij autisme

ABA-therapie bij autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme hebben vaak moeilijkheden op het gebied van (non)verbale communicatie en sociale interactie. Autisme is niet te genezen, maar een ki… Bucket, 17-07-2014
Enig kind zijn: de voor- en nadelen

Enig kind zijn: de voor- en nadelen

De babyboom die plaats vond na de Tweede Wereldoorlog ligt al een hele tijd achter ons. Sindsdien zijn de geboortecijfers in de Westerse landen er sterk op achteruit gegaan. Een gevolg hiervan is dat… Hayes, 11-07-2014
De Gordon-methode

De Gordon-methode

Thomas Gordon (1918-2002) was een bekende psycholoog die een communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen; De Gordon-methode. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luister… Heleen86, 20-05-2014
Types buitengewoon onderwijs in België

Types buitengewoon onderwijs in België

Kinderen en jongeren die door een beperking niet mee kunnen met het 'gewoon onderwijs', kunnen worden ondergebracht in acht verschillende types van het buitengewoon onderwijs (BuO). Brunos, 16-05-2014
Residentiële werkvorm Vlaanderen

Residentiële werkvorm Vlaanderen

Een persoon met een beperking kan begeleid worden volgens een residentiële werkvorm. Wat houdt dit juist in en welke voorzieningen staan hiervoor in? Brunos, 07-05-2014
Transitie jeugdzorg

Transitie jeugdzorg

Wat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn de veranderingen voor hulpverleners? Wat zijn veranderingen voor hulpvragers? W… Ince, 25-04-2014
Rouwverwerking voor kinderen

Rouwverwerking voor kinderen

Net zoals volwassenen, hebben kinderen ook een rouwproces dat ze moeten ondergaan wanneer zij een dierbare verliezen. Voor een kind is het heel belangrijk hoe de omgeving reageert op het verlies. Het… Ymbakker, 11-04-2014
Pesten op school: wat doet het met je kind?

Pesten op school: wat doet het met je kind?

Veel kinderen die het slachtoffer zijn geweest van pesterijen zullen hiervan nadelige gevolgen ondervinden in hun identiteitsontwikkeling. Hieronder wordt er verder ingegaan wat de alarmsignalen zijn,… Brunos, 09-04-2014
Schrijf mee!