InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek
Artikelen 1 - 10 van 776 in de rubriek Politiek

Politiek (Mens en Samenleving)

De Grondwet in een notendop

De Grondwet in een notendop

In alle landen gelden wetten en regels en dat is maar goed ook, want anders zag het leven er veel minder rooskleurig uit. Of die wetten en regels in ieder land ook in het voordeel zijn van de burgers,… Shini, 03-07-2015
Een portret van Hillary Clinton: presidentskandidate VS 2016

Een portret van Hillary Clinton: presidentskandidate VS 2016

Hillary Clinton, vrouw van Bill Clinton, kondigde in april 2015 haar kandidatuur aan om president te worden van de Verenigde Staten. Ze had zich eerder kandidaat gesteld voor de democraten in 2008, ma… Bieraait, 15-06-2015
Een filosofie van het arbeidscontract

Een filosofie van het arbeidscontract

Het werken is vaak geregeld via een arbeidscontract. In dat contract worden wederzijdse verantwoordelijkheden en plichten vastgelegd. Een belangrijk element van zo'n contract is dat de werkgever een o… Henkellermann, 11-06-2015

Kraken en de Kraakwet

Op 1 oktober 2010 trad de Wet Kraken en Leegstand in werking, ook wel de Kraakwet genoemd. Met de wet is kraken strafbaar geworden. Hiermee lijkt de politiek een einde te hebben gemaakt aan een maatsc… Jella, 09-06-2015
Het conflict Israel-Palestina door de jaren heen

Het conflict Israel-Palestina door de jaren heen

Over het conflict Israel-Palestina is al enorm veel geschreven en gezegd. Wat ontbreekt binnen de discussie, die vaak gepaard gaat bij het noemen van een van de twee partijen, is een objectieve uiteen… Argt, 07-06-2015
Het verdrag van Lissabon: de totstandkoming

Het verdrag van Lissabon: de totstandkoming

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang ratificatieproces (de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat). He… Argt, 07-06-2015
De onvolledige vereniging van Europa en de technocratie

De onvolledige vereniging van Europa en de technocratie

De Europese Unie is nog geen verenigd Europa. Wanneer het gaat om de verspreiding van kennis en het slechten van barrières voor handel en industrie mag Europa met enige goodwill verenigd genoemd worde… Henkellermann, 04-06-2015
AOW-leeftijd op 67 jaar in 2021

AOW-leeftijd op 67 jaar in 2021

Nadat de Tweede Kamer al haar goedkeuring had gegeven heeft de Senaat, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, op 2 juni 2015 ingestemd met een snellere verhoging van de AOW-leeftijd dan aanvankelijk van… Molleke, 03-06-2015
De Bilderbergconferenties

De Bilderbergconferenties

Jaarlijks wordt de Bilderbergconferentie gehouden om de belangrijkste trends in de wereld te bespreken. De deelnemers komen uitsluitend uit Europa en Noord-Amerika. Door het besloten karakter van de c… Roboh, 01-06-2015
NSB: Afdelingen en nevenorganisaties

NSB: Afdelingen en nevenorganisaties

De Nationaal-Socialistische Beweging, beter bekend als de NSB, was in de jaren 1931 tot 1945 een collaborerende politieke partij in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hoofd van de partij wa… Joost01, 25-05-2015
Schrijf mee!