InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Psychologie > Psychologie: Pagina 5
Artikelen 41 - 50 in de rubriek Psychologie

Psychologie (Mens en Samenleving)

Complex trauma en verlatingsdepressie

Complex trauma en verlatingsdepressie

Mensen die te lijden hebben van complex trauma (ook wel complexe PTSS genoemd) naar aanleiding van een onveilige jeugd, hebben vrijwel dagelijks te maken met verlatingsdepressie. Complex trauma ontsta… DeniseHagmeijer, 30-05-2018
Angststoornissen: soorten, symptomen, oorzaken & behandeling

Angststoornissen: soorten, symptomen, oorzaken & behandeling

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Angst is een normale reactie op stress en kan in sommige situaties gunstig zijn. Het kan je waarschuwen voor gevaren en helpen bij het treffen van voorb… Tartuffel, Angststoornis, 28-05-2018
Prikkelgevoeligheid als je hoogbegaafd bent

Prikkelgevoeligheid als je hoogbegaafd bent

Ieder mens is anders. De een reageert heftiger op een pijnscheut dan de ander. Een sentimentele film kan tot tranen roeren. Het horen van een muziekstuk kan je in een andere wereld brengen. Door het r… Sage, 11-05-2018
Hoogbegaafdheid: de verschillende definitiemodellen

Hoogbegaafdheid: de verschillende definitiemodellen

Hoogbegaafdheid lijkt een vast gegeven. Je bent het wèl of je bent het niet. Er lijkt niets tussenin te zitten. En het heeft alles te maken met heel slim zijn. Maar als we kijken naar de verschillende… Sage, 09-05-2018
Herstellen van complex trauma na een onveilige jeugd

Herstellen van complex trauma na een onveilige jeugd

Complex trauma ontstaat wanneer een kind tijdens zijn jeugd langdurig wordt blootgesteld aan psychische of fysieke mishandeling zonder dat er een kans is om aan de situatie te ontsnappen en vaak zonde… DeniseHagmeijer, 17-04-2018
Complex trauma na een onveilige jeugd

Complex trauma na een onveilige jeugd

Complex trauma, ook wel complexe posttraumatische stress stoornis genoemd (complex PTSS), is een ernstige psychische en fysieke aandoening die ontstaat wanneer iemand langdurig aan lichamelijke of psy… DeniseHagmeijer, 11-04-2018
Boodschappen die je krijgt van een narcistische ouder

Boodschappen die je krijgt van een narcistische ouder

Wanneer je opgroeit bij één of twee narcistische ouders, groei je op in een oorlogsveld. Je leert als kind te overleven in een chronische, onveilige, liefdeloze en instabiele situatie en bent afhankel… DeniseHagmeijer, 09-04-2018

Zelfingenomen gedrag, wat het is, hoe het ontstaat en aanpak

Een ieder heeft een zekere mate van zelfingenomenheid. Dat is nodig om je zelf te kunnen handhaven. Problematisch wordt het als de omgeving het als onplezierig ervaart. Het kan leiden tot sociale isol… J-dewilde, 09-04-2018
PAS: Ouderverstotingssyndroom bij echtscheidingen

PAS: Ouderverstotingssyndroom bij echtscheidingen

Ouderverstoting komt vaak voor bij echtscheidingen. Van ouderverstoting is sprake wanneer een van de ouders bewust het kind manipuleert, hersenspoelt en tegen de andere ouder opzet. Waar voorheen de r… Roos-b, 22-03-2018
KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

'KOPP' betekent: 'Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Volgens 'richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (april 2017) telt Nederland circa 400.000 ouders met psychische problemen. Een KOPP-k… Roos-b, 14-03-2018