InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Onderwijs: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

Daltononderwijs

Daltononderwijs

Het daltononderwijs. Wie bij deze naam aan 'The Daltons' uit Lucky Luke denkt, heeft het fout: deze door de Onderwijsinspectie goedgekeurde onderwijsvorm maakt al vele jaren deel uit van het Nederland… Bo1995, 02-01-2015
Het onderwijs: continu in beweging

Het onderwijs: continu in beweging

Al zolang men onderwijs kent, is er ook sprake van vernieuwingen binnen dat onderwijs. Naast het Traditioneel Vernieuwingsonderwijs (montessorionderwijs, daltononderwijs, jenaplanonderwijs, vrijeschoo… Bo1995, 02-01-2015
Hoe herken je de beelddenker op school en later

Hoe herken je de beelddenker op school en later

Kleuters die in beelden denken missen het taalbesef. Leidsters laten het kind vaak nog een jaartje langer kleuteren. Uit onwetendheid van beelddenken en uit liefde voor de kleuter. Groep drie is het j… Rieja, Beelddenken, 06-11-2014

De vijf aspecten van het realistisch reken-wiskundeonderwijs

Bij het realistisch reken-wiskundeonderwijs wordt er uitgegaan van vijf verschillende aspecten. Deze aspecten zijn contexten, modellen, rekenaanpakken, interactie en het niet geïsoleerd aanbieden van… Mvandekamer, 22-10-2014
Het 10-minutengesprek: wie kent het niet?

Het 10-minutengesprek: wie kent het niet?

Ieder jaar voeren de leerkrachten 10-minutengesprekken en dit doen ze twee of drie keer per schooljaar. Ouders zijn niet verplicht om te komen, maar het wordt wel aangeraden om er naartoe te gaan. Als… Kocyigit50, 12-09-2014
Wel of niet naar het gymnasium: wat is wijsheid?

Wel of niet naar het gymnasium: wat is wijsheid?

Uw kind zit in groep 8 van de basisschool. Het wordt tijd om een keuze te maken voor een vervolgschool. Deze keuze is uiteraard afhankelijk van de capaciteiten van het kind. Bij een hoge cito-score en… Catrien, 15-08-2014
Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen in een lesomgeving

Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen in een lesomgeving

Creativiteitsontwikkeling in het onderwijs is hard noodzakelijk in een snel veranderende wereld, waarbij creativiteit een van de middelen is om het verdienvermogen van de toekomstige generaties te gar… Polkozic, Kunst, 30-06-2014
Een intelligentietest bij je kind: Tips en informatie

Een intelligentietest bij je kind: Tips en informatie

Steeds meer ouders laten op eigen initiatief de intelligentie van hun kind testen. Wat kun je van zo'n intelligentie-onderzoek verwachten? En welke test past het beste bij je kind? Carpeventum, Hoogbegaafdheid, 06-05-2014

Autisme op school

De informatieverwerking in de hersenen van mensen met autisme werkt anders dan bij mensen zonder autisme. Alle prikkels die binnenkomen (geluiden, aanrakingen, geuren, etc.) worden op een andere manie… Evelien89, 01-05-2014
Fons Vitae, geschiedenis van een school in Amsterdam

Fons Vitae, geschiedenis van een school in Amsterdam

Fons Vitae is een scholengemeenschap in Amsterdam Zuid. De school kent een rijke historie die begint bij de oprichting in 1914 door de zusters Franciscanessen van Heythuysen. De naam Fons Vitae beteke… Catrien, 30-04-2014