Artikelen 51 - 60 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

Leenstelsel/Studievoorschot: gevolgen afschaffing basisbeurs

Leenstelsel/Studievoorschot: gevolgen afschaffing basisbeurs

Eerder waren het de langstudeerders die aan het kortste eind trokken met de gevreesde langstudeerboete. De aankomende veranderingen raken echter nog veel meer studenten. 'Kom niet aan mijn basisbeurs'… Broodjeei, 02-03-2015
Dyslexie, dyscalculie, analfabetisme en laaggeletterdheid

Dyslexie, dyscalculie, analfabetisme en laaggeletterdheid

Iedereen maakt wel eens één of meer schrijffouten. Dat is normaal en helemaal niet erg. En dan hebben we het nog niet eens over de d en dt. Dit wordt door veel Nederlanders fout gedaan. Kinderen gaan… Ottergraafjes, 20-02-2015
Ontstaan van het onderwijsbestel- de rol van de overheid

Ontstaan van het onderwijsbestel- de rol van de overheid

Nederland heeft een vrij uniek onderwijsbestel: waar in de meeste landen de staat alleen voor openbaar onderwijs betaalt, ontvangen in Nederland zowel openbare als bijzondere scholen subsidie. Deze su… Bo1995, 23-01-2015
Democratisch onderwijs

Democratisch onderwijs

Stel je voor: een school waar kinderen en jongeren van vier tot en met achttien jaar door elkaar lopen, er geen verplichte lessen zijn omdat men er vanuit gaat dat leerlingen leren vanuit een 'intrins… Bo1995, 09-01-2015
Montessorionderwijs

Montessorionderwijs

Heb je ooit gehoord van een trinoom of een binoom? Van schuurpapieren letters? Nee? Dan heb je vast wel eens een kleuter bezig gezien met een telraam: deze laatste is op vrijwel elke school en in elke… Bo1995, 08-01-2015
Daltononderwijs

Daltononderwijs

Het daltononderwijs. Wie bij deze naam aan 'The Daltons' uit Lucky Luke denkt, heeft het fout: deze door de Onderwijsinspectie goedgekeurde onderwijsvorm maakt al vele jaren deel uit van het Nederland… Bo1995, 02-01-2015
Hoe herken je de beelddenker op school en later

Hoe herken je de beelddenker op school en later

Kleuters die in beelden denken missen het taalbesef. Leidsters laten het kind vaak nog een jaartje langer kleuteren. Uit onwetendheid van beelddenken en uit liefde voor de kleuter. Groep drie is het j… Rieja, 06-11-2014

De vijf aspecten van het realistisch reken-wiskundeonderwijs

Bij het realistisch reken-wiskundeonderwijs wordt er uitgegaan van vijf verschillende aspecten. Deze aspecten zijn contexten, modellen, rekenaanpakken, interactie en het niet geïsoleerd aanbieden van… Mvandekamer, 22-10-2014
Het 10-minutengesprek: wie kent het niet?

Het 10-minutengesprek: wie kent het niet?

Ieder jaar voeren de leerkrachten 10-minutengesprekken en dit doen ze twee of drie keer per schooljaar. Ouders zijn niet verplicht om te komen, maar het wordt wel aangeraden om er naartoe te gaan. Als… Kocyigit50, 12-09-2014
Wel of niet naar het gymnasium: wat is wijsheid?

Wel of niet naar het gymnasium: wat is wijsheid?

Uw kind zit in groep 8 van de basisschool. Het wordt tijd om een keuze te maken voor een vervolgschool. Deze keuze is uiteraard afhankelijk van de capaciteiten van het kind. Bij een hoge cito-score en… Catrien, 15-08-2014