InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Onderwijs > Onderwijs: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Onderwijs

Onderwijs (Mens en Samenleving)

Wat moet een kind kunnen voor het naar de basisschool gaat?

Wat moet een kind kunnen voor het naar de basisschool gaat?

Wat verwacht de basisschool van een kind dat naar groep 1 gaat? Moeten kinderen van 4 jaar de kleuren al kennen, of de cijfers? Mogen scholen een kind weigeren dat nog niet zindelijk is? Veel ouders v… Info-ing, 07-03-2013

Cito en leerlingvolgsystemen op de basisschool

Wat betekenen de scores die uw kind op school haalt? Op de basisschool wordt vanaf groep 3 in een systeem bijgehouden welke scores uw kind behaalt op toetsen, dit systeem heet ‘het leerlingvolgsysteem… Brigitte_, 26-02-2013
Pesten en uitlachen, hoe kan het worden voorkomen?

Pesten en uitlachen, hoe kan het worden voorkomen?

Kinderen kunnen ontzettend genieten door met elkaar te spelen. Zeker bij zeer kleine kinderen gaat men normaal met elkaar om zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Gaat men echter naar school en gaa… Geinformeerd, Pesten, 11-02-2013
Internetten op school: mobiele waanzin

Internetten op school: mobiele waanzin

Kinderen en jongeren kunnen met hun mobieltje tegenwoordig veel meer dan alleen maar bellen: met je mobieltje kan je bijvoorbeeld internetten, muziek luisteren en video's ontvangen. Maar van die vele… Serkozy, 15-01-2013
Aandachtsprocessen en het vasthouden van aandacht

Aandachtsprocessen en het vasthouden van aandacht

Aandacht is een lastig begrip, er is geen duidelijke definitie voor. Toch is wel duidelijk dat tien tot vijftien procent van de bevolking aandachtsproblemen vertoont. Mensen die moeite hebben met het… Mk92, 30-12-2012
Het meten van intelligentie met intelligentietesten

Het meten van intelligentie met intelligentietesten

Intelligentie is een vrij breed begrip, dat op verschillende manieren gemeten kan worden. Over het algemeen wordt onder intelligentie het geheel van cognitieve vermogens verstaan dat nodig is om kenni… Mk92, 30-12-2012
Met welk diploma verdien ik het meest?

Met welk diploma verdien ik het meest?

De diploma's waar u het meeste geld mee verdient zijn doorgaans diploma's met een medische of technische achtergrond. Dat komt omdat er grote vraag naar deze mensen is. Vrijwel al deze diploma's worde… Simcha, 21-12-2012
Hoogbegaafde kinderen; soms mis je het signaal?

Hoogbegaafde kinderen; soms mis je het signaal?

(Hoog)begaafde kinderen laten vaak helemaal niet zien op school dat ze een hoge intelligentie hebben. Ze presteren zelfs onder de maat, willen niet werken en vormen zo een lastige groep op school waar… Opvoedcoach, 02-12-2012
Wat is abnormaal gedrag in de klas?

Wat is abnormaal gedrag in de klas?

In het onderwijs wordt vaak geklaagd over de vele kinderen met gedragsproblemen. De ene na de andere stoornis komt voorbij en een groot deel van de leerlingen heeft wel iets. Gaat het niet helemaal go… Mk92, 27-11-2012
De klas als leefgemeenschap; hoe vorm je een band?

De klas als leefgemeenschap; hoe vorm je een band?

Kinderen gaan naar school, komen in een klas en zijn veel uren in elkaars gezelschap, samen met hun juf of meester. Is de klas een leerfabriek, of leer je in een klas ook hoe het leven in elkaar steek… Opvoedcoach, 19-11-2012